Vyhledávání


Jak investují Čeští miliardáři

Poučné je jistě sledovat, jak a do čeho investují tuzemští milionáři a miliardáři. Ne snad z hlediska objemu, ale pro inspiraci.


Investovat do akcií je snadné. Pomáhají internetové aplikace

Investovat do akcií, dluhopisů nebo nemovitostí, si lidé stále představují jako poměrně složitou záležitost. Samotná technická stránka věci, tedy realizace obchodu, je přitom celkem triviální.


Investice do nemovitostí se stále vyplatí

Větší zájem projevují Češi v poslední době o investice do nemovitostí, které mohou následně pronajímat.


Potřebuji stavební povolení

Stavební povolení je nutné podle Stavebního zákona k stavbě či rekonstrukci staveb, tedy bytů, domů a jiných objektů, které se nacházejí na území ČR a u nichž tuto povinnost zákon předpokládá. Stavební povolení má za úkol zajišťovat, že veškeré práce budou probíhat v souladu se schváleným projektem a že v průběhu stavby nedojde k porušení právních předpisů. Stavební řízení je následně ukončeno kolaudací stavby ke stanovenému účelu.


Kupuji byt/dům

Podmínkou pro získání vlastnictví nemovitosti je zapsání vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pro úspěšný zápis do KN je třeba zaplatit několik poplatků v průběhu celého procesu koupě nemovitosti.


Rekonstruuji dům/byt

Ke kompletní rekonstrukci domu či bytu, budeme zcela jistě potřebovat stavební povolení. Pokud však budeme rekonstrukci dělat postupně, nemusíme u mnoha prací o povolení vůbec žádat. Stavební povolení ani ohlášení nepotřebujete například k výměně oken, pokud se nemění velikost okna. Stejně tak nepotřebujete stavební povolení k opravě střechy, omítnutí zdí apod.


Stavím dům

První úřad, který v souvislosti s budoucí výstavbou navštívíme, je úřad katastrální. Výpisem z katastru nemovitostí budeme prokazovat naše vlastnictví k pozemkům, stavbám a jiným nemovitostem, na kterých hodláme stavět.


Dálkový přístup k údajům z Katastrálního úřadu

Dálkový přístup, poskytovaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, umožňuje získávat údaje z katastru nemovitostí pro celé území ČR prostřednictvím sítě Internet.


Výpis z katastrální mapy

Výpis z katastrální mapy je důležitý tehdy, pokud potřebujeme zjistit přesné zakreslení a pozici pozemků nebo staveb, jejich číslo, vedení sítí apod. Stejně tak budeme výpis z katastrální mapy potřebovat, pokud budeme chtít zjistit vlastníka pozemku či domu.


Potřebuji výpis z katastru nemovitostí

Výpis z katastru nemovitostí je nutný pro mnoho životních situací. Platný výpis z katastru nemovitostí totiž dokládá vlastnické či jiné právo ke konkrétní nemovitosti.


1

Sekce obsahuje celkem 10 článků. Výše vypsáno 1 - 10