Vstřícná banka ve třetím kvartále 2012 z pohledu poplatků


05. 10. 2012  01:45     Vstřícná banka     komentáře (0)

Opět vám přinášíme výsledky z oblíbené ankety Vstřícná banka, a sice z pohledu bankovních poplatků. Hodnoceným časovým úsekem je třetí čtvrtletí roku 2012 - podívejte se na to, jak si vaše banka vede v porovnání s ostatními bankovními domy. Není čas uvažovat o změně?

Kritéria:

1) Výše bankovních poplatků a jejich struktura.

2) Vývoj poplatkové politiky banky v posledním čtvrtletí.

3) Přehlednost sazebníku banky.

4) Analýza na základě výsledků kalkulátoru či jiných porovnání nawww.bankovnipoplatky.com.

Podklady:

  • Vývoj poplatkové politiky za poslední čtvrtletí.
  • Výsledky analýzy kalkulátoru.
  • Podklady od společnosti Scott & Rose
  •   Aktuální III. čtvrtletí bylo na prázdninový čas celkem živé, nicméně šlo o klid před poplatkovou bouří IV. kvartálu, která nás teprve čeká. Asi největší poplatkové, a musíme říci, že příjemné, změny jsme mohli najít u nových bank - Equa bank a Zuno bank. Pár viditelných změn ještě provedla GE Money Bank, jinak se banky soustředily především na lákavé nabídky v oblasti hypotečních úvěrů.  

Air Bank (8, 7, 9, 8) = 8

Druhá banka s českými vlastníky (vedle Fio banky). Air Bank razantně vstoupila na český trh s několika poplatkovými a nabídkovými unikáty a doposud získala přes 60 tisíc klientů (v minulém čtvrtletí to bylo o 10 tisíc méně) a přes 23 miliard korun na vkladech, což je z nových bank nejvíce. Prvním originálním prvkem je příslib zachování vysoké úrokové sazby u spořicího účtu – tzv. garance TOP 3. Z pohledu poplatků je zase unikátní záležitostí možnost odmítnout poplatek v případě, že je klient nespokojen se službou banky. Banka nabízí dva tarify – Malý a Velký. Malý je zaměřen na pasivní klienty a je za 0 Kč. Velký tarif (konto all inklusive) pro aktivní klienti a stojí 150 Kč měsíčně, poté už klient nezaplatí za standardní služby nic. V aktuálním čtvrtletí nedošlo k žádným změnám, a proto hodnocení v této části neměníme.

Pokud jde o vývoj v poplatkové politice banky, nedošlo ani ve III. čtvrtletí k žádným změnám. Banka jen oznámila, že od 1. 10. 2012 sníží o 0,1 p.b. úrokovou sazbu u svého spořicího účtu (na 2,4%). Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádným změnám, není důvod měnit naše hodnocení v této části.

.

VYHRAJTE SKVĚLÝ APPLE IPAD V ŘÍJNOVÉ SOUTĚŽI

.

Sazebník patří stále mezi ty nejjednodušší a nejpřehlednější. Včetně vysvětlujících textů se vešel pouze na jednu A4. Jednoduchý sazebník se v prvních měsících působení nové banky stal její předností. Je srozumitelný, nenajdete v něm žádné hvězdičky, písmenka ani vysvětlivky pod čarou. Bankovní klient jistě ocení informaci, že ceny v sazebníku jsou stejné pro všechny druhy kanálů – ať už klient využije služeb pobočky, internetbankingu či telebankingu. Sazebník se nezměnil ani ve 3Q a tak vysoké hodnocení z minulého čtvrtletí ponecháváme.

Z Kalkulátoru bankovních poplatků ani z Q Reportu Scott & Rose nevyplývá, že by se postavení banky proti II. čtvrtletí změnilo. V Q Reportu Scott & Rose zůstaly náklady standardního klienta na úrovni 1.193 Kč ročně. Hodnocení ponecháváme na stejné úrovni.

Citibank (5.5, 6.5, 7.5, 5) = 6,13

Banka zaměřená spíše na majetnější klienty. Na konci minulého roku ovšem přišla s rozšířením nabídky - počínaje 15. 11. 2011 banka začala nabízet nový balíček – Citikonto Plus. Pokud klient nebude mít průměrný zůstatek přes 250 tisíc Kč nebo kreditní obrat minimálně 25 tisíc Kč měsíčně, zaplatí 169 Kč měsíčně. V aktuálním čtvrtletí pak banka přišla s další novinkou - balíček služeb Citi® Premium, který je určen pro náročnější klienty (např. běžné účty v dalších 13 zahraničních měnách, investiční účet a investiční služby, komplexní servis osobního bankéře, zdarma 10 výběrů v hotovosti ze všech bankomatů v ČR a zdarma 5 výběrů hotovosti ze všech bankomatů v zahraničí, zdarma služba Citibank Global Transfer, kreditní karta Citi Gold, zdarma internetové bankovnictví Citibank Online, mobilní bankovnictví Citi Mobile a telefonní bankovnictví CitiPhone, zdarma zřízení a vedení účtů v rámci balíčku Citi® Premium pro rodinného příslušníka). Vedení balíčku služeb Citi® Premium nabízí banka první 3 měsíce po otevření zdarma. Jinak je vedení tohoto produktu zdarma, pokud je v daném měsíci splněno jedno ze dvou kritérií (podobně jako u Citikonta Plus) - průměrný zůstatek přes 200 tisíc Kč nebo kreditní obrat minimálně ve výši 70 tisíc Kč. Jinak stojí balíček 350 Kč měsíčně. V krátké době tak banka nabízí další novou variantu balíčkového účtu pro své klienty (ale pro jinou cílovou skupinu) a z tohoto důvodu zvyšujeme o 0,5 bodu tuto část hodnocení.

.

Banka v tomto kvartále pokračovala v prezentaci své bezkontaktní kreditní karty, tentokrát ve spolupráci s obchody Billa (3% cash back). Jinak v aktuálním čtvrtletí nedošlo k poplatkovým změnám. Proto v této části hodnocení body neměníme.

Sazebníky obou kont zůstávají i nadále ve stejné podobě. Nový balíčkový účet je pak vyhotoven ve stejné podobě jako Citikonto Plus, tudíž hodnocení v této části ani pro aktuální III. čtvrtletí neměníme.

Z Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že u standardního klienta se pozice banky nemění (2.529 Kč / ročně), nicméně u aktivního klienta došlo vlivem nového balíčku Premium k razantnímu poklesu ročních nákladů z minulých 6.000 Kč na aktuálních 5.050 Kč (tedy o více než 15%). Vzhledem k této výrazné změně, zvyšujeme hodnocení v této části o 0,5 bodu.

Česká spořitelna (5.5, 8, 5, 4.5) = 5,75

Banka zaměřená na retailové klienty s obrovskou výhodnou velkého klientského kmene z dřívějších dob. Osobní účet ČS sice umožňuje individuální sestavení účtu, na druhé straně se klient nevyhne stavu, kdy může platit i za služby, které nepotřebuje či nevyžaduje. Dílem je to tím, že produktové a výběrové sady jsou celkem složité na pochopení a sestavení a především tím, že si klient nevybírá vždy jen jednotlivé služby, ale celé sady služeb. Struktura poplatků se v aktuálním čtvrtletí nezměnila a tak hodnocení v této části ponecháváme.

Ve III. čtvrtletí přišla banka se dvěma poplatkovými změnami – zrušení poplatku za cash back (od 1. 9. 2012, dříve 6 Kč) a s možností do konce letošního roku zdarma změnit PIN nebo limity u platební karty. Obě změny jsou sice sympatické, nicméně hodnocení v této části, po minulém zvýšení neměníme. Zaprvé proto, že jsme hodnocení v této části zvyšovali ve dvou po sobě jdoucích čtvrtletích. Zadruhé, protože zrušení poplatku za službu cash back není, v kontextu celého bankovního trhu, nic převratného, protože ČS byla jedinou bankou, která tento poplatek ještě účtovala.

.

PODÍVEJTE SE NA NOVÉ TRIKY NA PŘEDVÁDĚCÍCH AKCÍCH

.

Podoba sazebníku se v aktuálním čtvrtletí nezměnila, takže i nadále zůstává hodnocení totožné. Sazebník je sice snadno dohledatelný na webu ČS, na druhé straně příliš přehledný a uživatelsky vstřícný není – překlikávání ze souboru na soubor, řada důležitých informací pod tabulkami, nemožnost snadného dohledání poplatků v jednom dokumentu. Výsledkem této podoby pak je, že každá část sazebníku (např. vkladové produkty, platební styk, přímé bankovnictví, kartové služby) se může měnit v různé době a sazebník jako celek tak působí nesourodě. Sympaticky naopak působí snadná dohledatelnost historických sazebníků.

Z údajů Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že se postavení ČS vůbec nezměnilo a tak standardní klient zaplatí i nadále 2.145 Kč ročně a aktivní klient pak 5.038 Kč ročně. Hodnocení zatím ponecháváme beze změny.

ČSOB (6, 7.5, 7, 6) = 6,63

Banka, která je po celý rok velmi aktivní. Tentokrát však žádné významné poplatkové změny nepřipravila. K větším změnám v sazebníku se banka chystá k 1. 11. 2012, takže ty pak budou obsahem našeho hodnocení v posledním kvartále. Vzhledem k tomu, že se celková poplatková struktura a filozofie banky nezměnila, nebudeme ani my měnit hodnocení banky v této části. ČSOB v aktuálním III. čtvrtletí přišla s drobnými poplatkovými úpravami – zvýšení poplatku za zřízení trvalého příkazu na pobočce z 0 na 40 Kč a naopak snížení poplatku za zrušení trvalého příkazu na pobočce ze 40 Kč na 0. Vzhledem k těmto změnám není důvod měnit hodnocení banky v této části.

.

NAVIGÁTOR BEZPEČNÉHO ÚVĚRU - POMŮŽE I VÁM

.

Sazebník ČSOB patří i nadále mezi ty spíše přehlednější. Osobní konta jsou v jedné tabulce a je tak na první pohled zřejmé, co do balíčku patří a co nikoliv a to použitím malých barevných ikonek. Pozitivní je také fakt, že je sazebník na webových stránkách banky snadno k nalezení. Hodnocení pro aktuální III. čtvrtletí neměníme. Postavení ČSOB se v Q Reportu Scott & Rose velmi mírně změnilo. Standardní klient nově zaplatí za rok 1.807 Kč (minule to bylo 1.832 Kč) a aktivní klient 7.195 Kč (minule 7.191 Kč). Hodnocení proto v této části ponecháváme beze změny.

Equa Bank (8, 7,5, 8.5, 9) = 8,25

Další nová nebo přesněji řečeno staronová banka. Původně Banco Popolare, kterou koupil britský fond AnaCap. Ve III. čtvrtletí poplatkově nejaktivnější banka a je třeba říci, že všechny změny byly pozitivní. Equa Bank má poplatkovou politiku nastavenou na principu oslovení aktivních klientů. Běžný účet totiž jinak stojí pro neaktivní klienty 99 Kč měsíčně. Banka ale nově snížila parametry pro účet zdarma – kreditní obrat snížila na 10 tisíc Kč měsíčně (dříve si klienti museli posílat na účet minimálně 15 tisíc Kč měsíčně) nebo je třeba mít průměrný zůstatek na účtech a ten musí být nově větší než 100 tisíc Kč (dříve více než 150 tisíc Kč). Banka také zrušila některé poplatky, ke kterým se dostaneme v další částí hodnocení. Vzhledem k těmto parametrickým změnám jsme se rozhodli zvýšit hodnocení banky v této části o 0,5 bodu. Jinak banka doposud získala přes 20 tisíc klientů (v minulém čtvrtletí to bylo 13 tisíc).

.

Banka se snaží po svém vstupu na trh každé čtvrtletí přijít s něčím novým. A tentokrát z hlediska bankovních poplatků opravdu zabodovala, když zrušila poplatek za výběr z jakéhokoliv bankomatu v ČR z 9 Kč na 0. Pro výběry z bankomatu v zahraničí banka poplatek zachovala. Equa bank dále zrušila poplatek za vedení účtu v eurech a USD (dříve 29 Kč / měsíčně) či roční poplatek za vedení embosované karty (dříve 99 Kč). Proto jsme se rozhodli zvýšit bance hodnocení i v této části o 0,5 bodu. Sazebník je stejně jako u Air Bank přehledný, jednoduchý. Sice se nevešel jen na jednu A4, ale i tak se na třech stranách budou klienti velmi dobře orientovat. Je zcela evidentní, že nové banky přistoupily k sazebníkům proklientsky a to jak z hlediska přehlednosti, stručnosti, barevnosti, tak i z pohledu různých dodatkových a vysvětlujících informací. V aktuálním čtvrtletí nedošlo k žádným změnám v podobě sazebníku a tak vysoké hodnocení z minula ponecháváme.

.

Z Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že proti minulému čtvrtletí došlo díky zrušení poplatku za výběr z bankomatu k výraznému skoku a snížení ročních nákladů u standardního klienta z 650 Kč na 218 Kč (tedy o více než 66%), což ji v průzkumu této agentury řadí na 2. místo (za Fio banku). Proto jsme se rozhodli zvýšit hodnocení i v této části o 0,5 bodu.

Fio banka (9, 8.5, 7.5, 9.5) = 8,63

Fio banka která se pro rok 2011 stala Nejvstřícnější bankou, letos zatím úspěšně obhajuje první místo. V aktuálním čtvrtletí nedošlo k žádným strukturálním poplatkovým změnám a tak hodnocení v této části ponecháváme na stejné úrovni. V tomto čtvrtletí banka nepřipravila žádné poplatkové změny. Po úspěšném II. čtvrtletí, kdy Fio banka začala vydávat vlastní platební kartu, se ani žádné výrazné změny nečekaly. Připomínáme, že novými kartami lze vybírat desetkrát měsíčně z bankomatu Fio banky zdarma (to banka nabízela i dříve), nově navíc Fio banka umožnila klientům získat až 5 dalších bezplatných výběrů měsíčně z cizích bankomatů v ČR. Podmínkou je aktivní využívání karty – za každé 4 tisíce Kč, které klienti utratí přes kartu, je jeden bezplatný výběr. V minulém kvartále jsme zvyšovali naše hodnocení v této části, tentokrát jej ponecháme beze změn.

Sazebník banky patří i nadále k těm přehlednějším, kdy všechno najdete v jednom dokumentu, který je opět jen na šesti stranách. Pro někoho může působit rušivě oceňování poplatků i v jiných měnách než jenom v korunách (euro, dolary), ale pro jiné klienty to může být vítaná přidaná hodnota. V sazebníku také najdeme na relativně malém prostoru množství hvězdiček a pomocných vysvětlení. Hodnocení neměníme. Fio banka se ve většině průzkumů umísťuje i ve III. čtvrtletí se svým běžným účtem na druhém místě, hned za mKontem, případně na místě prvním (Q Report Scott & Rose). Vzhledem k určitému zpoždění, projevily se změny kolem nové platební karty v Q Reportu Scott & Rose až ve III. čtvrtletí, kdy zaznamenáváme fenomenální pokles nákladů u standardního klienta z 567 Kč ročně na aktuálních 117 Kč (pokles o téměř 80%). Hodnocení proto po letech zvyšujeme v této části o 0,5 bodu.

GE Money Bank (7, 7.5, 7, 7) = 7,13

Banka pravidelně měnící svůj sazebník. V aktuálním čtvrtletí GE opět přichází se změnou sazebníku a to od 1. 7. 2012. Nicméně základní architektura a struktura bankovních poplatků zůstává i nadále stejná, tudíž ani my neměníme hodnocení v této části pro III. čtvrtletí.

.

NAVIGÁTOR BEZPEČNÉHO ÚVĚRU - POMŮŽE I VÁM

.

GE změnila svůj sazebník k 1. 7. 2012. Změny se týkaly zejména položek v kapitole Kreditní karty. Banka například zavedla nový poplatek „odvolání platebního příkazu po lhůtě pro bezplatné odvolání“ a to ve výši 500 Kč, snížila poplatek za výběr hotovosti z bankomatu GE kreditní kartou na 39 Kč. GE také zvýšila poplatky za upomínky u kreditních karet – u zaslání 1. upomínky ze 400 Kč na 500 Kč, u zaslání 2. a další upomínky z 500 Kč na 600 Kč. Banka zvýšila poplatek za vedení hypotečního účtu (bez sjednání nulového poplatku za vedení úvěrového účtu) ze 150 Kč na 200 Kč pro produkty Hypotéka, Variabilní hypotéka a Americká hypotéka. Naopak došlo ke snížení poplatku za vyhotovení bankovní informace na vlastní žádost klienta a to z 300 Kč na 200 Kč, stejně tak, jako poplatku za překlad do anglického jazyka z 500 Kč na 300 Kč za jednu stranu překladu. V létě navíc banka přišla s odpuštěním poplatku za úvěr či konsolidaci půjček. Všechny tyto změny jdou oběma směry a to relativně u méně frekventovaných položek, proto je budeme podrobně analyzovat v následujících měsících a zatím hodnocení v této části měnit nebudeme. Sazebník banky se v aktuálním čtvrtletí nezměnil. Opakovaně kvitujeme a oceňujeme, že veškeré změny, které banka připravuje, vždy prezentuje ve zvláštním souboru v pdf formátu, který je dostupný v sekci u sazebníku (aktuálně jde o soubor změn k 1. 7. 2012), kde si klient může najít všechny změny, jakých kapitol a služeb se týkají a především srovnání s původní cenou dané služby. Hodnocení po minulém zvýšení ve III. čtvrtletí neměníme. V Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným pohybům, takže standardní klient ročně zaplatí stále 2.682 Kč a aktivní klienti pak 5.658 Kč. Hodnocení zatím ponecháváme beze změn.

Komerční banka (7, 7, 8.5, 5) = 6,88

Komerční banka dlouhodobě patří mezi nejaktivnější banky, pokud jde o poplatkové změny, ale i o novinky v sazebníku. V aktuálním III. čtvrtletí však nedošlo k významným poplatkovým změnám. KB naposledy rozšířila její koncept MojeOdměny a to od 1. 6. 2012 a proto jsme při minulém hodnocení zvýšily body v této části o 0,5 bodu. Tentokrát není důvod hodnocení měnit a ponecháváme jej ve stejné výši. V aktuálním III. čtvrtletí přišla KB například s bonusem (500 Kč) pro studenty, kteří si založí její studentské konto či se snížením úrokové sazby u hypoték a slevou na pojištění. Významné poplatkové změny jsme v tomto kvartále nezaznamenaly, takže hodnocení v této části není důvod měnit.

.
Sazebník banky se díky změně konceptu ještě více zjednodušil a zredukoval a tak i nadále obhajuje pozici jednoho z nejpřehlednějších ceníků na českém trhu. Zejména je třeba podtrhnout uvádění ceny mimo balíček v jedné tabulce či tipy u každé kapitoly. Hodnocení ponecháváme na stejné výši. V Q Reportu Scott & Rose nedošlo, po minulých pohybech, k žádným změnám. Standardní klient tak i nadále zaplatí 2.192 Kč ročně a aktivní klient pak 7.334 Kč. Hodnocení v této části zatím měnit nebudeme.

mBank (9, 7, 8, 9.5) = 8,38

Nízkonákladová banka, která svou politiku postavila na nulových poplatcích. V aktuálním čtvrtletí nedošlo k žádným strukturálním poplatkovým změnám. I nadále je tak mBank z pohledu poplatků nejlevnější bankou u nás, ale její postavení již není zcela osamocené. Hodnocení v této části neměníme. Banka příliš poplatkových změn nedělá, protože není moc kde. V aktuálním III. čtvrtletí se sazebník banky nezměnil, ale banka oznámila výrazné změny k 1. 11. 2012 – například zrušení poplatků za SEPA platby (odchozí i příchozí) či zrušení poplatku za odchozí platbu u podnikatelského účtu business konto. Tyto pro klienty příjemné změny budou součástí našeho hodnocení za poslední letošní kvartál. Hodnocení v této části proto neměníme, ale s pozitivním výhledem pro IV. čtvrtletí.

.

Podoba sazebníku se ani v aktuálním čtvrtletí nezměnila. U sazebníku mBank je třeba ocenit, že je snadno k nalezení hned na homepage. Dále v něm klient v horní části najde přehlednou tabulku s archívem změn, a jakého okruhu služeb či produktů se tyto změny a kdy týkaly. Bohužel jednotlivé konkrétní změny klient nenajde a musí sazebníky porovnávat. Hodnocení neměníme. V Q Report Scott & Rose nedošlo k žádnému pohybu a tak standardní klient zaplatí stále 647 Kč ročně, což ovšem banku posunulo až na 3. místo (za Fio banku a Equa bank). Vzhledem k postavení banky v dalších porovnávačích, hodnocení snížíme jen o 0,5 bodu. mBank stále patří mezi nejlevnější banky, pokud klient nepotřebuje služby, které tato banka neposkytuje (hotovostní operace).

LBBW Bank (8, 5.5, 5.5, 8) = 6,75

Struktura bankovních poplatků se u této banky ani v aktuálním III. čtvrtletí nezměnila. Hodnocení v této části proto ponecháváme na stejné úrovni jako v minulém čtvrtletí. Banka v aktuálním III. čtvrtletí svoje poplatky nezměnila a tak jedinou viditelnou změnou je postupné snížení hypoteční úrokové sazby. Vzhledem k určité dlouhodobější pasivitě v oblasti poplatkové politiky, snižujeme hodnocení banky v této části o 0,5 bodu.

.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn a tak platí hodnocení z předchozího čtvrtletí. Je sice celkem viditelné, co všechno spadá pod balíčkové účty, přesto by mohl být sazebník poněkud přátelštější ke klientům. Členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je graficky nepřehledné a především nevýrazné. V sazebníku se opravdu špatně orientuje. Jinak je dostupný jak ve formátu html, tak ve formátu pdf. Pro klienty je také přínosné, že má banka zároveň na stejném místě archív sazebníků (pdf. dokumenty) s přesnými daty změn. Banka také pravidelně dopředu informuje v tiskových zprávách o změnách ve svém sazebníku a k tomu přikládá i dokument, kde jsou změny popsány, takže klient hned ví, jakých služeb se budou týkat. Hodnocení v této části zatím není důvod měnit. Podle Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným pohybům, takže standardního klienta stojí účet 1.249 Kč ročně a aktivního klienta pak 7.599 Kč. Hodnocení pro aktuální III. čtvrtletí ponecháváme beze změn.

Poštovní spořitelna (7.5, 6.5, 6.5, 8.5) = 7,25

V posledním roce se stalo téměř pravidlem, že většinu změn, které PS aplikuje, činí tak společně s ČSOB. V aktuálním III. čtvrtletí k tomu sice nedošlo, ale banka oznámila společné poplatkové změny od 1. 11. 2012, takže budou předmětem našeho hodnocení v příštím kvartále. Proto hodnocení v této části ponecháváme ve stejné výši jako minule. Poštovní spořitelna v tomto čtvrtletí příliš změn nepřichystala, těšit se na ně můžeme až v dalším čtvrtletí (nově bude zařazen poplatek za zjištění zůstatku z cizího bankomatu či zpoplatněná možnost za expresní vydání platební karty). Banka v tomto III. kvartále nahradila v rámci svého účtu elektronickou kartu kartou embosovanou. Hodnocení v této zatím neměníme, uvidíme, jak to bude vypadat v posledním letošním čtvrtletí.

.

NAVIGÁTOR BEZPEČNÉHO ÚVĚRU - POMŮŽE I VÁM

.

Sazebník PS patří k těm méně přehledným. Je příliš dlouhý, komplikovaný a graficky nepřehledný. Nicméně změnou sazebníku na počátku letošního roku (k 1. 2. 2012) došlo přece jen ke zlepšení. Hned na začátku sazebníku v pdf formátu je celkem přehledná tabulka, která znázorňuje poplatky u jednotlivých druhů kont a to za vedení účtu a za transakce. Pro klienty je příjemné, že je tabulka rozdělená podle druhu účtů, komunikačního kanálu, který klient použije a na jednotlivé transakční služby. Může si tak snadněji než dosud najít, kolik a za co zaplatí. Po této tabulce již pokračuje původní sazebník PS. V aktuálním čtvrtletí k žádným grafickým změnám nedošlo a tak hodnocení nemáme důvod měnit. V Q Reportu Scott & Rose došlo k mírnému snížení poplatků, kdy náklady standardního klienta klesly z 1.614 Kč ročně na 1.568 Kč. Vzhledem k této mírné změně, ponecháváme hodnocení v této části zatím nezměněné.

Raiffeisenbank (7.5, 7, 7.5, 7) = 7,25

Raiffeisenbank svoji poplatkovou politikou směřuje klienty k maximálnímu využívání eKonta při splnění podmínek pro věrnostní výhody, tedy varianty Prémium. V aktuálním čtvrtletí sice nedošlo k žádným strukturálním ani jiným významným poplatkovým změnám, nicméně banka oznámila velké změny od 1. 11. 2012, které ještě zvětší výhodnost eKonta, respektive nevýhodnost ostatních nabízených kont. Tyto změny budou předmětem našeho příštího hodnocení, které v aktuálním čtvrtletí v této části neměníme. RB už delší dobu nepřišla s významnými změnami sazebníku, ale v aktuálním III. čtvrtletí oznámila, že s nimi přijde v posledním kvartále. Budou se týkat zejména starých a už nenabízených kont. RB tak bude vyvíjet ještě silnější tlak na využívání eKonta. RB například zdraží vedení již nenabízených balíčkových účtů, podání papírového platebního příkazu, využití telefonního bankovnictví, papírový výpis z účtu či poplatek za výběr z bankomatu kreditní kartou. Vesměs tedy půjde o zdražení, ale hodnotit tyto změny budeme až v posledním čtvrtletí. V aktuálním III. kvartále se žádné významné změny nekonaly a tak hodnocení i v této části ponecháváme totožné.

.

VYHRAJTE SKVĚLÝ APPLE IPAD V ŘÍJNOVÉ SOUTĚŽI

.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn a patří tak stále k těm přehlednějším a klienti by se v něm měli dobře orientovat. Jasně je poznat, co všechno patří do preferovaného eKonta. U RB je třeba vyzdvihnout, že jako jedna z mála bank vydává při změnách sazebníku speciální pdf. dokument, kde nejen, že popíše seznam změn s původní a novou cenou (dokonce i s výpočtem rozdílu), ale také přidá tipy a alternativy pro klienty, kteří jsou změnou nějak postiženi. V rámci aktuálního III. čtvrtletí se podoba sazebníku nezměnila a tak hodnocení v této části neměníme. Q Report Scott & Rose nezaznamenal žádné změny ročních nákladů a to ani u standardního klienta - 1.799 Kč, ani u aktivního klienta - 2.307 Kč. Proto hodnocení v této části ponecháváme na stejné úrovni jako v minulém čtvrtletí.

UniCredit Bank (7, 7, 8, 7) = 7,25

UniCredit výrazně změnila svůj sazebník v minulém čtvrtletí. V aktuálním kvartále nedošlo k žádným strukturálním ani jiným poplatkovým změnám a proto v této části hodnocení neměníme. UniCredit změnila svůj sazebník naposledy k 1. 4. 2012. V aktuálním III. čtvrtletí nedošlo k žádným poplatkovým změnám. Banka se prezentovala jen snížením úrokové sazby u hypoték. Hodnocení v této části proto není důvod měnit.

.

Banka měnila podobu svého sazebníku v minulém čtvrtletí, kdy jsme ji zvýšili hodnocení o 0,5 bodu.  A to proto, že banka rozšířila možnost prezentace sazebníku (dříve byl k dispozici jen v jednom dokumentu, nově banka rozdělila sazebník na logických 15 kapitol). V aktuálním III. kvartále se podoba sazebníku nezměnila, tudíž ani my neměníme hodnocení z minula. V Q Reportu Scott & Rose tentokrát nedošlo k žádným pohybům. Standardní klient tak i nadále zaplatí ročně 1.795 Kč a aktivní klient pak 5.605 Kč ročně. Hodnocení proto ani v této části měnit nebudeme.

Volksbank CZ (7.5, 7.5, 7, 7.5) =7,38

Banka, která je v poslední době velmi aktivní, nicméně v aktuálním čtvrtletí k žádným významným poplatkovým změnám nesáhla. Volksbank, která v posledním roce provedla několik zásadních změn (koncept Domácí konto, koncept Domácí banka, Volksbank osobní konto) v tomto kvartále oznámila větší změny platné od 3. 10. 2012. Ty se tak budou týkat našeho hodnocení v rámci posledního letošního čtvrtletí. V aktuálním III. čtvrtletí ale ke změnám nedošlo a proto ponecháváme hodnocení na stejné úrovni, jako v minulém čtvrtletí. Jak již bylo napsáno výše, Volksbank chystá výrazné změny svého sazebníku od 3. 10. 2012 a dá se konstatovat, že půjde zejména o zdražování. Poplatky se zvýší například u příkazu k úhradě přes telefon, výpis z účtu v papírové podobě. Výrazně se zdraží úkony na pobočce - podání příkazu k úhradě či založení trvalého příkazu, ale hlavně se zvýší poplatky za výběry z bankomatu. Snižuje se naopak poplatek za zpracování hypotečního úvěru. Každopádně budou tyto změny obsahem našeho hodnocení v následujícím čtvrtletí s negativním výhledem. V aktuálním kvartále ponecháváme hodnocení v této části nezměněné.

.

NAVIGÁTOR BEZPEČNÉHO ÚVĚRU - POMŮŽE I VÁM

.

Sazebník banky nedoznal žádné změny podoby, takže Volksbank i nadále nabízí přehledný seznam jednotlivých kapitol, který je pro klienty transparentní. Sazebník je tak postaven na zcela odlišném principu například od KB nebo UniCredit Bank, kde je vše v jedné tabulce. Relativní nevýhodou takto děleného sazebníku je, že klient musí mezi jednotlivými službami a produkty překlikávat. Na druhé straně jsou jednotlivé kapitoly (služby) jasně definované a snadno k nalezení. Hodnocení v aktuálním III. čtvrtletí nemáme důvod měnit. V Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádné změně, takže standardní klient stejně jako minule zaplatí ročně 1.951 Kč a aktivní klient pak 5.700 Kč. Proto ani my neměníme naše hodnocení z minula v této části.

Zuno Bank (8, 8, 8.5, 8) = 8,13

Třetí nová banka v našem hodnocení. Zuno Bank patří do bankovní skupiny Raiffeisen Bank International. Banka doposud získala od svého vstupu na český trh přes 55 tisíc klientů (v minulém čtvrtletí to bylo 45 tisíc). Zuno Bank přišla, podobně jako obě nové banky, s několika originálními prvky. Především zaujala nápadem připisovat úroky na spořicím účtu na denní bázi tak, aby se klient vyhnul placení srážkové dani (15%). Tento fígl funguje do výše úložky 127 500 Kč. Jinak banka nabídla dva druhy kont – Účet a Účet Plus (68 Kč). V aktuálním III. čtvrtletí přišla banka s mnoha poplatkovými změnami a vesměs pozitivním směrem. Základní filosofie banky se ovšem nezměnila, takže hodnocení v této části ponecháme také beze změn. ZUNO Bank představila výrazné poplatkové změny k 6. 8. 2012. A jaké změny na klienty například čekají? U konta Účet nabízí banka nově jeden výběr v měsíci z bankomatu Raiffeisenbank zdarma (druhý a další pak za 18 Kč). U konta Účet Plus pak výběry z bankomatu v zahraničí zdarma či odeslaná SEPA platba zdarma. U obou kont také banka snížila poplatek za výběr z cizích bankomatů z 38 Kč na 28 Kč. Vzhledem k těmto příjemným proklientským změnám, zvyšujeme hodnocení banky v této části o 0,5 bodu.

.

VYHRAJTE SKVĚLÝ APPLE IPAD V ŘÍJNOVÉ SOUTĚŽI

.

Sazebník je podobně jako u Air Bank či Equa bank přehledný a celkem jednoduchý. Všechny tři nové banky vyslyšely volání klientů po srozumitelnosti na první přečtení. Sazebník Zuno Bank se i po rozšíření služeb vešel na dvě A4. Hodnocení v této části nemáme důvod měnit. V Q Reportu Scott & Rose došlo vlivem snížení bankovních poplatků i k snížení ročních nákladů standardního klienta, který nově zaplatí místo původních 1.136 Kč příjemných 906 Kč. Hodnocení zatím ponecháme na stejné úrovni jako minule, ovšem s pozitivním výhledem na zvýšení v této části o 0,5 bodu.Vstřícná banka ve třetím kvartále 2012 z pohledu poplatků

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

28145673764

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

2139


ČÍSLO TÝDNE - 2139 právě tolik koronavirem nakažených lidí bylo odhaleno v České republice během jednoho dne. Konkrétně středy. Výrazně se tak zvyšuje nárůst nemocných, což bude vést k nepříznivým ekonomickým důsledkům. Jedná se o dosavadní rekord.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více