Ústecký kraj:
S dostupností bank spokojeno přes 90 procent klientů


31. 10. 2012  00:17     BP.com     komentáře (0)

Výsledky průzkumu „Kliente, oznámkuj svoji banku“, tedy průzkumu, do něhož se zapojilo téměř 30 tisíc bankovních klientů, podávají zajímavý pohled na kvalitu bankovních služeb v 9 kategoriích, a to dle bank, regionů, měst i poboček. Dnes pokračujeme v našem seriálu analýzy kategorie „dostupnost bankovních poboček, přístup, bezbariérovost“, konkrétně v Ústeckém kraji.

Rázný severočeský region má mnohá specifika, ale nedostupnost obchodních míst bankovních ústavů mezi ně rozhodně nepatří. Z více než dvou tisíc údajů našeho dotazníku vyplývá, že naprosto spokojeno je s dostupností bank přes 56 procent tamních obyvatel. Dalších 23 procent udělilo bankám známku chvalitebně, necelých 12 procent pak ucházející trojku. Celkem tedy u univerzitní zkoušky prošlo 91,5 procent bank.

. VÝSLEDKY Z JINÝCH REGIONŮ ZDE .

Na opačném pólu stojí 4,2 procenta klientů, jež bankám vystavilo na vysvědčení čtyřku a pětku 3,9 procent klientů z Ústeckého kraje.

Kompletní přehled ukazuje následující tabulka.

Tabulka: Hodnocení dostupnosti bank v Ústeckém kraji

Hodnocení Počet Podíl na celku
Známka 1 – Výborně 1223 56,7%
Známka 2 - Chvalitebně 497 23,1%
Známka 3 - Dobře 254 11,8%
Známka 4 - Dostatečně 91 4,2%
Známka 5 - Nedostatečně 84 3,9%
Nevyplněno 7 0,3%
Celkem 2156 100%
Zdroj: www.bankovnipoplatky.com

O PRŮZKUMU:

Průzkum strukturuje klienty podle osmi základních kategorií (tabulka).

Jak jsou klienti strukturováni?

Kritéria pro dělení klientů v dotazníku

věk
pohlaví
vzdělání
příjmová kategorie
hodnocená banka
kraj
město
adresa pobočky
Zdroj: www.bankovnipoplatky.com .

Klienti mohou vystavit své bance vysvědčení v podobě odpovědí na dotazník v následujících devíti kategoriích:

  • Dostupnost pobočky (Hodnotí se vzdálenost od MHD, přístupnost k místu, kde pobočka sídlí, označení pobočky, bezbariérovost…)
  • Otevírací doba (Vyhovuje otevírací doba pobočky? Je banka otevřená v rozumnou dobu?)
  • Celkový subjektivní pocit z návštěvy pobočky (Jak na vás působí interiér? V jakých podmínkách jsou přijímáni klienti? Cítíte se v bance příjemně? Máte se kam posadit? Je jednání diskrétní?)
  • Čekací doby (Není čas strávený v bance nepřiměřeně dlouhý? Fungují všechna obslužná místa? Nabízí banka v době čekání nějaké služby, např. vodu zdarma?)
  • Komplexnost služeb (Nabízí banka ucelený přístup ke službám, např. svých dceřiných společností?)
  • Přístup úředníků ke klientům (Jsou zaměstnanci banky ochotní? Snaží se hledat řešení problému, nebo spíše proč něco nejde?)
  • Odborné znalosti úředníků o poskytovaných službách (Umí věcně vysvětlit podstatu produktu, problému, návrhu řešení? Jsou jejich rady spolehlivé a užitečné?)
  • Přístupnost k informačním materiálům (Jak (ne)snadno se dostanete k informacím ze sazebníků, obchodních podmínek, či přehledům nabízených produktů a služeb? Dává banka tyto materiály na pobočce volně k dispozici?)
  • Znalost úředníků o produktech dceřiných společností (Umí bankéř doporučit stavební spoření, investiční fond, hypotéku, pojištění nebo třeba povinné ručení?
DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ JE SAMOZŘEJMĚ ANONYMNÍ! . OZNÁMKUJTE SVOJI BANKU ZDE! .


Ústecký kraj: S dostupností bank spokojeno přes 90 procent klientů

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

20770462052

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

655


ČÍSLO TÝDNE - 655 právě tolik bylo vyhlášeno bankrotů tuzemských podnikatelů jen v průběhu června tohoto roku. Jedná se o nejvyšší počet bankrotů za celý rok. Podnikatelé krachují zejména z důvodu postižení koronavirovou krizí. Ohroženi jsou podnikatelé podnikající v automobilovém průmyslu či turistických službách.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více