Úrokové vs. poplatkové výnosy, 4. díl:
Česká republika a Slovensko


28. 06. 2013  01:12     BP.com     komentáře (0)

V minulých týdnech jsme vám v našem mezinárodním srovnání servírovali data o rentabilitě tuzemských tří největších bank a srovnávali je s „velkou bankovní trojkou“ v Německu, Rakousku a Slovensku a Polsku. Naši čtenáři vědí, že jsme se od tohoto seriálu odpíchli a zahájili druhou část analýzy – porovnáváme úrokové a poplatkové výnosy. Po Německu, Rakousku a Polsku dnes porovnáváme Českou republiku a Slovensko.

Úrokové vs. poplatkové výnosy, 4. díl: Česká republika a Slovensko
Zaměříme se na dvě nejdůležitější složky provozních výnosů bank, a sice:

  • čisté úrokové výnosy (původní účel bankovní činnosti: poskytování úvěrů a přijímání vkladů)
  • čisté výnosy z poplatků a provizí (postupným rozvojem dalších finančních zprostředkovatelů a odlivem klientů banky začaly své výnosy diverzifikovat – vybírat poplatky)

.

ZAJÍMÁ VÁS, KDE SE VZALY BANKOVNÍ POPLATKY? VÍCE ZDE!

.

Abychom mohli porovnat, zdali se banky zaměřují spíše na úrokové výnosy (operace s úrokovými sazbami), nebo na poplatkové výnosy (cenová politika více či méně transparentně ukrytá v sazebnících), budeme sledovat poměr čistých úrokových výnosů a čistých poplatkových výnosů.

Ten nám ukáže, kolik jednotek (CZK, EUR) čistých výnosů z úrokových operací připadá na jednu jednotku vybraných poplatků. Jelikož jsou ve výkazech bank retailové výsledky agregovány spolu s výsledky bankovnictví korporátního, může se samozřejmě stát, že zatímco v úrokových výnosech banky vydělávají hlavně na fyzických osobách, na poplatcích ždímou hlavně podnikatele a firmy, nebo naopak.

.

RENTABILITA BANK V ČR, PL, SR, AT a DE

.

Čím nižší poměr, tím menší je rozdíl mezi výnosy úrokovými a výnosy poplatkovými. Zatímco mezi Českou republikou a státy analyzovanými v uplynulých dílech byly poměrně velké rozdíly (banky v Polsku, Německu a Rakousku diverzifikují mnohem více), Česká republika a Slovensko jsou na velmi podobné úrovni. Větší poměry značí, že mezi čistými úrokovými výnosy a čistými výnosy z poplatků a provizí jsou rozdíly v řádu celých jednotek. Na Slovensku jsou úrokové výnosy v průměru 5,58 krát vyšší, v České republice jsou poměry úrokových a poplatkových výnosů od 2,52 do 4,54 – jinými slovy, české banky generují na čistých úrokových výnosech zhruba dvaapůlkrát až čtyřiapůlkrát více peněz, než na poplatcích – v průměru 3,30 krát vyšší.

Česká republika:

Úroky Vs. Poplatky

2011

2012

ČÚV

ČVPP

poměr

ČÚV

ČVPP

poměr

Česká spořitelna

31 244

12 381

2,52

30593

11 768

2,60

ČSOB

24 808

6 250

3,97

24 970

5 505

4,54

Komerční banka

22 190

7 305

3,04

21 947

7 018

3,13

*ČÚV = čisté úrokové výnosy (v mil. Kč), ČVPP = čisté výnosy z poplatků a provizí (v mil. Kč)

** poměr = ČÚV/ČVPP

Slovensko:

Úroky Vs. Poplatky

2011

2012

ČÚV

ČVPP

poměr

ČÚV

ČVPP

poměr

Slovenská sporiteľňa

466

121

3,85

448

118

3,79

Všeobecná úvěrová banka

353

82

4,30

337

80

4,22

Tatra banka

291

104

2,81

278

110

2,52

 

*ČÚV = čisté úrokové výnosy (v mil. EUR), ČVPP = čisté výnosy z poplatků a provizí (v mil. EUR)

** poměr = ČÚV/ČVPPÚrokové vs. poplatkové výnosy, 4. díl: Česká republika a Slovensko

Diskutovat (0)