Obecní/městský úřad, oddělení dopravně správních agend

Odbor městských úřadů zabývající se problematikou dopravy, zejména vydáváním řidičeských průkazů a vedení evidence vozidel.

Obecní či městský úřad jsou samosprávné jednotky, které mají ve své působnosti množství pravomocí, včetně stanovování výše některých poplatků.