Životní situace:
Staré smlouvy o životním pojištění nerušte

Instituce pro tuto životní situaci

Finanční arbitr

Česká národní banka

Finanční poradci někdy navrhují klientům rušit staré smlouvy o IŽP (investiční životní pojištění), na kterých již byly zaplaceny vstupní poplatky.
Odkupné vyplacené pojišťovnou většinou nedosahuje ani náznakem částky, kterou klient do produktu do té doby vložil. Navíc poradci přimějí klienta tyto prostředky vložit na nově uzavřené smlouvy IŽP. Klient tak znovu platí vstupní poplatky a je opět na začátku.

Jindy zase nabízejí IŽP i klientům v důchodovém věku, u kterých není jisté, zda budou moci pravidelně hradit měsíční pojistné či klientům, kteří potřebují likvidní investici a nechtějí být vázáni po dlouhou dobu. Klientům také mohou vnutit více typově podobných produktů jako IŽP, což nedává žádný smysl. Motivem těchto rad je většinou získání provize.
Témata k této situaci:

Pojištění

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců