Životní situace:
Přerušuji živnost

Instituce pro tuto životní situaci

Živnostenský úřad

Obecní/městský úřad

Přerušit živnost je třeba doručovat v době, kdy nevykonáváte podnikatelskou činnost. Vyhnete se tak nutnosti platit poplatky, pojištění a další náklady spojené s podnikáním.
Přerušení provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců, je podnikatel povinen předem písemně oznámit příslušnému živnostenskému úřadu. Přerušení provozování živnosti na dobu kratší než 6 měsíců může podnikatel též předem písemně oznámit příslušnému živnostenskému úřadu. Provozování živnosti lze přerušit vždy bez udání důvodu a nejdéle na dobu 2 let.

Poplatky:

Nejsou stanoveny

Lhůta pro vyřízení

Do 5 dnů od doručení písemného oznámení

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců