Životní situace:
Pojistná událost neznamená automatické plnění

Instituce pro tuto životní situaci

Finanční arbitr

Česká národní banka

V případě vzniku pojistné události a škody, nepočítejme automaticky s tím, že pojišťovna bude okamžitě a bez výhrad plnit. Zástupce pojišťovny pečlivě prozkoumá okolnosti vzniku škody, důvody i rozsah.
Následně pojišťovna posoudí, zda se na tento konkrétní případ nevztahuje některá z výluk, pro něž by nemusela plnění vyplácet nebo ho omezit. Až poté pojišťovna rozhodne o výplatě pojistného plnění, tedy nahradí celou nebo část způsobené škody, nebo výplatu plnění zamítne. Pojišťovny plnění vyplatit nemusí ani v případě pochybností, tedy ve chvíli, kdy existuje pravděpodobnost porušení povinností pojištěného.
Témata k této situaci:

Pojištění

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců