Životní situace:
Pobyt v nemocnici či jiném lékařském zařízení

Instituce pro tuto životní situaci

Zdravotnické zařízení

Budeme-li muset nějaký čas pobývat v nemocnici, lékařském zařízení či komplexní lázeňské péči, budeme si muset za každý den pobytu zaplatit.


Budeme-li muset nějaký čas pobývat v nemocnici, lékařském zařízení či komplexní lázeňské péči, budeme si muset za každý den pobytu zaplatit.

 

 

Tento poplatek je povinen pojištěnec zaplatit za každý den, ve kterém mu byla poskytována zdravotní péče, za každý den v zařízení, kde mu byla poskytována komplexní lázeňská péče (§33 odst. 4) nebo za ústavní péči v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách.

 

Den, ve kterém byl pojištěnec přijat k poskytování dané péče, a den, ve kterém bylo poskytování takové péče ukončeno, se počítá jako 1 den!!

To samé platí i pro pobyt průvodce dítěte, je-li podle § 25 hrazen ze zdravotního pojištění.

 

Poplatek za pobyt v lékařském zařízení platí také pro novorozence, tzn. že pokud se Vám narodí dítě předčasně, zaplatíte za pobyt v porodnici nejen Vy, ale i Vaše díte (60Kč/den pobyt v inkubátoru). Poplatek se pak násobí počtem dětí, narodí-li se Vám předčasně paterčata, dělá to 300Kč/den za děti + 60Kč/den za matku).

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců