Životní situace:
Kde podat reklamaci na služby operátora

Občanský zákoník zapovídá ve spotřebitelských smlouvách taková ustanovení, která vylučují nebo omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady či odpovědnosti za škodu, tedy jeho právo uplatnit reklamaci.
Podle zákona o ochraně spotřebitele je operátor povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání.
Témata k této situaci:

Telekomunikace Reklamace

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců