Životní situace:
Jaké spory finanční arbitr nerozhoduje

Zda je finanční arbitr příslušný k rozhodnutí sporu záleží vždy na individuálních okolnostech případu. Níže uvedené příklady tak nemají být vyčerpávajícím či zcela jednoznačným popisem sporů mimo působnost finančního arbitra, nýbrž nástrojem, který vám usnadní se  v působnosti finančního arbitra zorientovat.
Některé spory nenáleží do působnosti finančního arbitra z důvodu, že se netýkají žádné z oblastí vyjmenovaných zákonem o finančním arbitrovi. Jedná se především o spory

  1. a) z neživotního pojištění (pojištění nemovitosti, havarijní pojištění, povinné ručené, úrazové pojištění aj.),
  2. b) o ochranu osobnosti,
  3. c) o ochranu osobních údajů.

Finanční arbitr nemůže rozhodnout o sporu také tehdy, jestliže nastala některá ze skutečností (překážek řízení) uvedených v § 9 zákona o finančním arbitrovi, tedy:

  1. a) spor nenáleží do působnosti arbitra,
  2. b) ve věci samé již rozhodl soud nebo v téže věci probíhá řízení před soudem,
  3. c) ve věci samé již rozhodl arbitr nebo v téže věci probíhá řízení před arbitrem,
  4. d) ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo v téže věci probíhá rozhodčí řízení.

Pro více informací o působnosti finančního arbitra doporučujeme informace umístěné zde.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců