Životní situace:
Jak probíhá mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ČTÚ?

Řízení je vedeno podle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přičemž pro doručování v řízení se použijí ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění a správního řádu.
Sporné řízení se zahajuje na návrh účastníka řízení a je zpravidla ukončeno vydáním rozhodnutí v navrhované věci.
Témata k této situaci:

Telekomunikace Občanský zákoník Spor

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců