Životní situace:
Chci získat zbrojní průkaz

Pokud chcete vlastnit, nosit či využívat střelnou zbraň, musíte disponovat příslušným povolením, kterým je v tomto případě zbrojní průkaz. Zbrojní průkaz opravňuje fyzickou osobu k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní. Zároveň zbrojní průkaz opravňuje k jejich nošení a používání.
Pokud chcete vlastnit, nosit či využívat střelnou zbraň, musíte disponovat příslušným povolením, kterým je v tomto případě zbrojní průkaz.

Zbrojní průkaz opravňuje fyzickou osobu k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní. Zároveň zbrojní průkaz opravňuje k jejich nošení a používání.

 

Skupiny zbraní:

Zbrojní průkazy se rozlišují podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin (§ 16 odst. 2 zákona o zbraních).

ke sběratelským účelům, ke sportovním účelům, k loveckým účelům, k výkonu zaměstnání nebo povolání, k ochraně zdraví, života nebo majetku, k provádění pyrotechnického průzkumu.

Jestliže má fyzická osoba u sebe zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně, je povinna mít u sebe i zbrojní průkaz a průkaz zbraně [§ 29 odst. 1 písm. h) zákona o zbraních].

 

 

Související právní přepisy:

Zákon o zbraních

 

Úřad:

Vyplněný tiskopis žádosti o vydání zbrojního průkazu nebo o rozšíření skupin zbrojního průkazu spolu s přílohami je nutné podat u příslušného útvaru policie, kterým je okresní (obvodní, městské) ředitelství policie, inspektorát pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy, podle místa pobytu fyzické osoby

 

Potřebné doklady a dokumenty:

- posudek o zdravotní způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo, ne starší tří měsíců,

- doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo, ne starší jednoho roku,

- 2 fotografie o předepsaném rozměru odpovídající současné podobě žadatele,

- u žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny C ověřenou kopii platného loveckého lístku (ověření může provést příslušný útvar policie při předložení žádosti a předložení originálu dokladu),

- event. i další doklady podle ustanovení § 17 odst. 3 nebo 4 zákona.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců