Životní situace:
Chci se odvolat proti rozhodnutí soudu (rozsudku, platebnímu rozkazu, usnesení)

Instituce pro tuto životní situaci

Soud

V případě, že se chcete odvolat proti rozhodnutí soudu, pak je toto odvolání zpoplatněno. Poplatek se odvíjí od výše dlužné částky, resp. předmětem napadeného řízení.
V případě, že se chcete odvolat proti rozhodnutí soudu, pak je toto odvolání zpoplatněno. Poplatek se odvíjí od výše dlužné částky, resp. předmětem napadeného řízení. Odvolává se k soudu instančně vyššímu, avšak odvolání se podává k soudu, který napadené rozhodnutí vydal.

 

 

Vypočítejte si svůj poplatek:

Výše částky v napadeném rozhodnutí---------

Výše poplatku-------------

 

Vzorec:

Do 15 000,- Kč vždy 600,- Kč. Nad 15 000,- Kč např. 20 000 x 0,04

 

 

Poznámka:

Poplatek za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodováno jen o základu předmětu řízení, se neplatí.

 

Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení výživného včetně jeho zvýšení a o snížení nebo zrušení výživného se vybere poplatek ve výši dle návrhu na zahájení řízení o určení výživného, včetně jeho zvýšení, jakož i o snížení nebo zrušení výživného, jehož předmětem je peněžité plnění.

 

Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích, se vybere poplatek za odvolání proti rozhodnutí soudu ve věci samé, podle předmětu odvolacího řízení peněžité plnění do částky 15 000 Kč včetně ve výši 600Kč.  Za odvolání proti rozhodnutí soudu ve věci samé, podle předmětu odvolacího řízení peněžité plnění v částce vyšší než 15 000 Kč ve výši 4% z této částky. Obdobně se postupuje ve sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy. 

 

Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k nemovitosti, o prodeji zástavy, jde-li o nemovitost nebo o vyloučení nemovitosti, se vybere poplatek 3.000 Kč za každou nemovitost. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k podniku nebo k jeho organizační složce, o prodeji zástavy, jde-li o podnik nebo jeho organizační složku nebo o vyloučení podniku nebo jeho organizační složky, se vybere poplatek ve výši 10.000 Kč. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k jiným věcem, o prodeji zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, se vybere poplatek ve výši 1.000 Kč.

 

Je-li   předmětem odvolacího řízení   směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, vybere se poplatek za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění 600 Kč  (do částky 15 000 Kč, uvedené na směnce či šeku) nebo 4% z  částky uvedené ve směnce nebo šeku. Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá hodnota.

 

Za   odvolání proti rozhodnutí   soudu prvního stupně v dědické   věci,   o    vypořádání   společného   jmění   manželů (bezpodílového spoluvlastnictví manželů), o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, o obnově   řízení, o žalobě pro zmatečnost a o žalobě proti rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo opravném prostředku proti rozhodnutí orgánu veřejné správy se vybere poplatek ve výši 1.000 Kč.

 

Poplatek se nevybere za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně jen procesní povahy, zejména proti rozhodnutí o zastavení řízení, odmítnutí podání, kterým se zahajuje řízení, odmítnutí odporu či námitek, odmítnutí odvolání nebo proti rozhodnutí soudu o nákladech řízení.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců