Životní situace:
Chci podat dovolání

Instituce pro tuto životní situaci

Soud

V případě, že ve váš neprospěch dopadlo i jednání u odvolacího soudu, nemáte právo se již odvolat. Máte ale možnost podat dovolání k vrchnímu soudu v Praze nebo Olomouci, který rozhodnutí a proběhlá řízení může přezkoumat a rozhodnutí soudů nižší instance potvrdit nebo naopak vrátit případ k novému projednání.
V případě, že ve váš neprospěch dopadlo i jednání u odvolacího soudu, nemáte právo se již odvolat. Máte ale možnost podat dovolání k vrchnímu soudu v Praze nebo Olomouci, který rozhodnutí a proběhlá řízení může přezkoumat a rozhodnutí soudů nižší instance potvrdit nebo naopak vrátit případ k novému projednání.

 

 

Poznámka:

Poplatek za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bylo rozhodováno jen o základu předmětu řízení, se neplatí.

 

Za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu o plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích, se vybere poplatek ve výši 1.000 Kč. Obdobně se postupuje ve sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy. Ve sporu o určení vlastnictví, o prodeji zástavy nebo o vyloučení věci se vybere poplatek 5.000 Kč.

 

 Je-li   předmětem dovolacího řízení  směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, vybere se poplatek podle této položky podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo šeku. Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá hodnota.

 

Poplatek ve výši 5.000 Kč se vybere za dovolání proti rozhodnutí odvolacího   soudu v dědické věci, o vypořádání     společného    jmění     manželů    (bezpodílového spoluvlastnictví manželů), o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, 

o obnově řízení, o žalobě pro zmatečnost, o žalobě proti rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo o opravném prostředku proti rozhodnutí orgánu veřejné správy.

 

Poplatek  se nevybere za   dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu jen procesní povahy, zejména proti rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o odvolání proti některému z rozhodnutí u soudu I. stupně (Poplatek se nevybere za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně jen procesní povahy, zejména proti rozhodnutí o zastavení řízení, odmítnutí podání, kterým se zahajuje řízení, odmítnutí odporu či námitek, odmítnutí odvolání nebo proti rozhodnutí soudu o nákladech řízení.) proti rozhodnutí o zastavení řízení, zastavení odvolacího řízení, odmítnutí odvolání nebo proti rozhodnutí o nákladech řízení.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců