Životní situace:
Chci nahlédnout do živnostenského rejstříku

Výpis z živnostenského rejstříku budeme potřebovat v situaci, kdy chceme zjistit, zda má podnikatel oprávnění k výkonu své živnosti. Stejně tak budeme výpis potřebovat ve styku s jinými státními úřady.
Živnostenský rejstřík je souhrn údajů o podnikatelích, kteří mají v územní působnosti živnostenského úřadu bydliště (fyzické osoby), sídlo (právnické osoby), zahraniční osoby pobyt, místo podnikání nebo organizační složku podniku.

Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku se podává v písemné formě a lze ji uplatnit osobně (formulář lze vyplnit přímo na živnostenském úřadě) nebo je možné ji zaslat poštou.

 

Důležité doklady:

-         doklad totožnosti (občanský průkaz)

 
Témata k této situaci:

Žádost

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců