První kolo hlasování vyhrála výluka odlišného pojištění pro stejné či obdobné věci


16. 05. 2018  10:10     Miroslav Zeman     komentáře (0)

První kolo hlasování ve velké Anketě o nejabsurdnější výluku z pojištění skončilo. Do finálového hlasování postupují tři nejabsurdnější výluky z pojištění, tedy odlišné pojištění pro pojištění stejné či obdobné věci, zanedbání povinnosti pojištěného a výluka z hlediska nejednoznačné identifikace. V prvním kole hlasovalo 5663 hlasujících.

První kolo hlasování vyhrála výluka odlišného pojištění pro stejné či obdobné věci
HLASOVAT VE FINÁLOVÉM KOLE PRO NEJABSURDNĚJŠÍ VÝLUKU Z POJIŠTĚNÍ MŮŽETE ZDE:

https://www.bankovnipoplatky.com/nejabsurdnejsi-vyluka-2018/?hlasovani=1

První kolo hlasování veřejnosti skončilo dne 15. 5. 2018 a lidé tak mohli hlasovat pro kteroukoliv z deseti nominovaných výluk. V prvním kole hlasovala 5663 hlasujících. Po skončení prvního kola mohou návštěvníci serveru www.BankovniPoplatky.com hlasovat ve finálovém kole, které bude probíhat až do 15. 6. 2018, kdy budou vyhlášeny konečné výsledky Ankety o nejabsurdnější výluku z pojištění, včetně vítězné nejabsurdnější výluky.

„Změny v pořadí výluk, které se odehrály během posledních týdnů hlasování, jsou velmi zajímavé. Vysoká účast v hlasování pak prokazuje, že veřejnosti není problém pojištění a výluk lhostejný. Finále rozhodne o konečném vítězi ankety a tedy o nejabsurdnější výluce. Bude pak na pojišťovnách, jak s touto zprávou a informací naloží a zda budou vnímat nespokojenost svých klientů s příslušnými výlukami, které nejen jejich klienti považují za absurdní a neodůvodněné“, komentuje výsledky ankety organizátor a majitel serveru Bankovnipoplatky.com Patrik Nacher. 

Zatím vede odlišné pojištění pro pojištění stejné či obdobné věci

Favoritem na vítězství je zatím výluka odlišné pojištění pro stejné či obdobné věci. Tato výluka obdržela celkem 1111 hlasů, tedy 20 procent všech hlasujících hlasovalo pro tuto výluku. V praxi to znamená, že se necháte pojistit proti škodě způsobené na střeše domu a to proti krupobití, zásahem bleskem apod. pokud vám však střechu odnese vítr, který nebyl vyjmenován v možných rizicích, pojišťovna vám nic nevyplatí. Důvodem bude výluka způsobení škody jiným důvodem, než je vyjmenován v pojistných podmínkách. Ne každý obyčejný klient přitom dokáže posoudit, co všechno může poškodit jeho střechu, aby si zkontroloval, že se příslušná příčina ve smlouvě nachází.

Zcela rozumím, proč vyhrála u občanů právě tato výluka. Ukázkovým příkladem je právě pojištění odpovědnosti za škodu, kde bývají klienti často po nahlášení škody nemile překvapeni tím, co je a co není kryto z jejich pojistky. Právě z pojištění odpovědnosti bývá nejvíce zamítnutých škod, což svědčí o tom, že si tady pojišťovna s klienty prostě nerozumí,” komentuje vítěznou výluku Marek Orawski, šéf První klubové pojišťovny.  

Druhá v pořadí je výluka zanedbání povinnosti pojištěného

Druhou výlukou v pořadí s celkem 996 hlasy a 18 procenty, je zanedbání povinnosti pojištěného. Nejde přitom z pohledu ankety o nějaké hrubé porušení povinnosti pojištěného, který si tak sám zaviní případnou škodu, ale jedná se o pochybení zcela formální, někdy až nelogická. Z hlediska pojišťovny jsou pak tato pochybení uplatňována účelově jen proto, aby pojišťovna nemusela plnit. Typickým příkladem je otevřená ventilačka v bytě. Pokud zloděj otevře okno, kde byla pootevřena ventilačka z důvodu vysokých teplot, a lidé spí ve vedlejší místnosti, tak pojišťovna odmítne nahradit způsobenou škodu, kterou zloděj způsobil. Vše jen proto, že nebyla zavřená ventilačka. Dalším důvodem může být z hlediska pojišťovny nedostatečné zabezpečení bytu či sklepa, kde například visací zámek nemusí být dostatečným zajištěním objektu z hlediska pojišťovny.

Třetí v pořadí je výluka nejednoznačné identifikace

Na třetí příčce se umístila a třetím postupujícím s celkem 856 hlasy, tedy 16 procenty, se stává výluka z hlediska nejednoznačné identifikace. Pojišťovna tak nevyplatí plnění v případě, kdy například není vůz, loď nebo jiný dopravní prostředek udržován v dobrém stavu. Co je udržování dobrého stavu už je na posouzení pojišťovny, která tímto nejednoznačným termínem, identifikací problému či pochybení může odmítnout plnit.

“Na druhém a třetím místě se umístily výluky, které jsou charakteristické svou "gumovostí". Když bude pojišťovna chtít, schová pod ně vlastně cokoli. Zde se ukazuje, že problém není v samotných výlukách, ale v tom, jak s nimi pojišťovny zachází. Zejména to, jak se kreativně vykládají. V praxe velice často dochází k tomu, že jim v té samé pojišťovně rozumí jinak prodejce pojistek a likvidátor škod,” přibližuje Marek Orawski, šéf První klubové pojišťovny.

Naopak nejméně lidem vadila výluka ve formě karenční doby pro kterou hlasovalo pouze 90 hlasujících, což představuje pouze 2 procenta všech hlasů v anketě.

Pořadí se za poslední čtyři týdny výrazně změnilo. Zatímco ještě před měsícem vedla výluka slovíčkaření a slovní popis podobných situací, nyní se na první místo dostala právě výluka odlišného pojištění, která před měsícem byla na pátém místě.

Konečné výsledky prvního kola Ankety o nejabsurdnější výluku z pojištění:

 1. Odlišné pojištění pro pojištění stejné či obdobné věci (například se chce pojištěný pojistit proti poškození bytu souseda, typicky vytopení sousedních bytů. Uzavře pojištění odpovědnosti za škodu v běžném životě. Ta se však vztahuje na případy, kdy nám přeteče vana, nebo se odpojí hadice od pračky. Pokud však praskne trubka ve zdi, pojišťovna plnit nebude. Na toto se vztahuje úplně jiný druh pojištění) – 1111 hlasů,
 2. Zanedbání povinnosti pojištěného – neplnění v důsledku chování klienta, který si podle pojišťovny neplní své povinnosti (například ponechá v době veder otevřenou ventilačku v bytě a bude vykraden) – 996 hlasů,
 3. Výluka z hlediska nejednoznačné identifikace (například pojištění domácnosti se nemusí vztahovat na garáž, jiná definice nemoci a úrazu z pohledu pojišťoven apod.) – 856 hlasů,
 4. Vznik nepředvídatelných okolností – vyšší moc (například je schválen zákon, který způsobí pojištěnému nějakou škodu, na níž měl pojištění, vznik války, terorismus, situace, se kterými se nepočítalo apod.) – 765 hlasů,
 5. Slovíčkaření, slovní popis podobných situací – například potopa, povodeň, zátopa, vytopení (pojištění se může vztahovat na zátopu, ale už ne na vytopení) – 710 hlasů,
 6. Neposkytnutí vyčerpávajících informací – klient neuvede všechny informace o své osobě či majetku (například nesdělení informací o léčení v minulost, i v dětském věku pojištěného, nebo pojištěný neuvede nemoc, o které ani neví, že jí trpí apod.) – 416 hlasů,
 7. Výluky z hlediska nevhodného umístění pojištěné věci (například pojištěnou ledničku umístěnou v garáži zatopí voda) – 416 hlasů,
 8. Výluky omezující klasické životní situace s cílem prodat jiné pojistné produkty – připojištění (například havarijní pojištění neobsahuje pojištění skel, které je nutné připojistit) – 157 hlasů,
 9. Pojištění výrobku v záruce – pojištěný si pojistí například ledničku, která je poškozena v důsledku zkratu na vedení, nebo přepětí. Pojišťovna v takovém případě odmítne plnit, protože přístroj je v záruce. Prodejce však odmítne reklamaci z důvodu zkratu na vedení. Neplní ani pojišťovna a ani není možné realizovat reklamaci – 146 hlasů,
 10. Karenční doba – po uzavření pojištění po určitou dobu pojišťovna nemusí plnit, tedy neplnění v případě vzniku pojistné události po určité stanovené období – 90 hlasů,

HARMONOGRAM:

 • Od 1. 4. 2018 do 15. 6. 2018:HLASOVÁNÍ – spuštění a průběh samotného hlasování v anketě
  • Od 1. 4. 2018 do 15. 5. 2018: kolo - anketa všech nominovaných výluk. Dne 16. 5. 2018 vyhlášení tří finalistů
  • Od 15. 5. 2018 do 15. 6. 2018: Finálové kolo - hlasování mezi třemi finalisty ankety
 • 6. 2018 – CELKOVÉ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PRVNÍHO ROČNÍKU ANKETY O NEJABSURDNĚJŠÍ VÝLUKU Z POJIŠTĚNÍ. TISKOVÁ ZPRÁVA.


První kolo hlasování vyhrála výluka odlišného pojištění pro stejné či obdobné věci

Diskutovat (0)