Průměrný Čech zaplatil na poplatcích za tři čtvrtletí roku 2018 částku 3 204 korun


04. 03. 2019  12:51     Miroslav Zeman     komentáře (0)

V roce 2010 činily bankovní poplatky za tři čtvrtletí roku na jednoho obyvatele částku 3 358  korun. O osm let později se tato částka snížila na 3 204 korun. Výnosy z poplatků a provizí bank se za osm let snížily o 4,5 procenta. Naopak zisk bank rostl o 43 procenta.

Průměrný Čech zaplatil na poplatcích za tři čtvrtletí roku 2018 částku 3 204 korun
Každý Čech zaplatil na bankovních poplatcích do konce třetího čtvrtletí roku 2018 v průměru 3 204 korun. O osm let dříve to bylo o více než 150 korun více, tedy 3 358 korun. Průběžně se už od roku 2011 snižuje postupně jak samotný výnos z poplatků a provizí, tak i čistý výnos bank z poplatků a provizí, tedy výnosy z poplatků očištěné od nákladů na jejich dosažení. V případě čistého výnosu z poplatků a provizí je pokles ještě výraznější. Od roku 2010 do roku 2018 se čistý zisk bank za tři čtvrtletí roku zvýšil o celých 43 procent, na 62,6 miliardy korun. Naopak čistý výnos z poplatků a provizí se snížil za stejné období o 11,6 procenta.

Tabulka: Porovnání čistého zisku, výnosu z poplatků a provizí, nákladů na poplatky a provize a čistých výnosů z poplatků a provizí za tři čtvrtletí od roku 2010 do roku 2018, vše v milionech korun.

Rok - k III. čtvrtletí

Čistý zisk po zdanění

Výnosy z poplatků a provizí

Náklady na poplatky a provize

Čisté výnosy z poplatků a provizí

Podíl výnosů z poplatků  a provizí k čistému zisku

2010

43737

35259

7152

28107

59,30%

2011

42232

36676

7738

28938

68,50%

2012

52236

35783

8254

27529

52,70%

2013

50643

36240

9063

27177

53,70%

2014

50281

36186

9315

26871

53,40%

2015

54143

36027

9969

26058

48,10%

2016

60638

33074

8898

24176

39,90%

2017

59900

32874

9023

23851

39,80%

2018

62604

33646

8790

24856

39,70%

Rozdíl mezi 2010 až 2018

43,10%

-4,57%

22,90%

-11,60%

-22,68%

Zdroj: ČNB, zpracování: www.BankovniPoplatky.com

http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY?p_sestuid=55229&p_strid=BAE&p_lang=CS

 

Výnosy z poplatků klesly na 39,7 procenta k čistému zisku. Je to o 22,7 procenta méně

Zatímco za tři čtvrtletí roku 2010 činil čistý výnos z poplatků částku 28 miliardy korun, za tři čtvrtletí roku 2018 to bylo už jen bezmála 25 miliard korun. Naopak čistý zisk bank se ve stejném období zvýšil ze 43,7 miliard korun v roce 2010 na 62,6 miliardy korun. Výnosy z poplatků tak ve vztahu k čistému zisku bank výrazně klesají.

V roce 2010 tak činil podíl poplatků a provizí vůči čistému zisku 59,3 procenta. Tedy výnosy z poplatků výrazně přesahovaly polovinu dosaženého čistého zisku bank. V roce 2018 už tento podíl klesl na pouhých 39,7 procenta. Pokles tohoto podílu tak činil za sedm let rekordních 22,7 procenta. Tato skutečnost dokazuje, že na zisku a výnosech bank se výnosy z poplatků podílejí stale menší měrou.

Pokles poplatků v posledních letech graduje

Pokles výnosů z poplatků a provizí v posledních letech graduje. Zatímco na začátku desetiletí byl pokles spíše mírný a vlažný, v letech 2015 až 2017 pokles výrazným způsobem zrychlil. Důvodem je především zvyšující se konkurence na bankovním trhu, kdy právě výše poplatků je jedním z marketingových lákadel nízkonákladových bank, které na trh vstoupili v letech 2010 až 2012. Dalším impulsem je rozvoj bezplatných účtů, resp. bankovních účtů bez základních poplatků, které s větším či menším rozdílem podmínek nabízejí již všechny banky na trhu.

Základní pilíř příjmů se tak u tuzemských bank stále více přesunuje z příjmů z bankovních poplatků na příjmy z úroků a další standardní bankovní služby.

V roce 2018 se však pokles výnosů bank z poplatků a provizí zastavil a naopak dochází k mírnému růstu těchto výnosů. Důvodem může být ještě růst hypotečních úvěrů v loňském roce a s tím související nárůst poplatků spojených s těmito produkty, včetně širšího využívání dodatkových služeb k bankovním účtům v souvislosti s růstem příjmů bankovních klientů.

Pokles výnosů z poplatků očekáváme i v následujících letech

Postupný pokles výnosů z poplatků očekáváme i v následujících letech. Dále se navíc bude snižovat podíl výnosů z poplatků na čistém zisku bank a tedy i na celkových výnosech tuzemských bank. Důvodem je skutečnost, že začíná docházet k nárůstu úrokových sazeb z úvěrů a tento trend bude ještě dále zesilovat. Ještě do konce tohoto roku se přitom očekává další nárůst základní úrokové sazby ze strany České národní banky. Stále větší úlohu na výnosech bank tak budou hrát výnosy z úroků a dalších standardních bankovních operací a to na úkor výnosů z poplatků. Tento trend přirozeně vítáme.Průměrný Čech zaplatil na poplatcích za tři čtvrtletí roku 2018 částku 3 204 korun

Diskutovat (0)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více