Průměrný Čech zaplatil na poplatcích k 1. pololetí roku 2017 částku 2 093 korun


25. 09. 2017  00:07     Miroslav Zeman     komentáře (2)

V roce 2010 činily bankovní poplatky k prvnímu pololetí roku na jednoho obyvatele částku 2 200 korun. O sedm let později se tato částka snížila na 2 093 korun. Čistý výnos bank z bankovních poplatků a provizí se snižuje nepřetržitě už od roku 2011.

Průměrný Čech zaplatil na poplatcích k 1. pololetí roku 2017 částku 2 093 korun
Každý Čech zaplatil na bankovních poplatcích do konce prvního pololetí roku 2017 v průměru 2 093 korun. O sedm let dříve to bylo o více než sto korun více, tedy 2 200 korun. Průběžně se už od roku 2011 snižuje postupně jak samotný výnos z poplatků a provizí, tak i čistý výnos bank z poplatků a provizí, tedy výnosy z poplatků očištěné od nákladů na jejich dosažení. V případě čistého výnosu z poplatků a provizí je pokles ještě výraznější. Kumulativně jsme na poplatcích zaplatili za první vždy za první pololetí v letech 2010 až 2017 celkem 188 miliard korun. Nutno dodat, že se nejedná o výsledky za celé roky, ale vždy pouze za první pololetí roku. Roční hodnoty jsou tak přibližně dvojnásobné.

Tabulka: Porovnání čistého zisku, výnosu z poplatků a provizí, nákladů na poplatky a provize a čistých výnosů z poplatků a provizí za první pololetí od roku 2010 do roku 2017, vše v milionech korun.

Rok - k I. pololetí

Čistý zisk po zdanění

Výnosy z poplatků a provizí

Náklady na poplatky a provize

Čisté výnosy z poplatků a provizí

Podíl výnosů z poplatků  a provizí k čistému zisku

2010

31360

23320

4663

18657

59,50%

2011

30448

24247

5011

19236

63,18%

2012

37733

24096

5472

18624

49,36%

2013

36737

24067

5901

18166

49,45%

2014

35896

24101

6122

17979

50,09%

2015

37457

24155

6605

17550

46,85%

2016

44727

22226

5867

16359

36,58%

2017

43558

21978

5941

16037

36,82%

Rozdíl mezi 2010 až 2017

38,90%

5,75%

27,41%

14,04%

22,68%

Zdroj: ČNB, zpracování: www.BankovniPoplatky.com

Výnosy z poplatků klesly na 36,8 procenta k čitému zisku. Je to o 22,7 procenta méně

Zatímco v roce v prvním pololetí roku 2010 činil čistý výnos z poplatků částku 18,7 miliardy korun, v prvním pololetí roku 2017 to bylo už jen bezmála 16 miliard korun. Naopak čistý zisk bank se ve stejném období zvýšil z 31,4 miliard korun v roce 2010 na 43,6 miliardy korun. Výnosy z poplatků tak ve vztahu k čistému zisku bank výrazně klesají.

V roce 2010 tak činil podíl poplatků a provizí vůči čistému zisku 59,5 procenta. Tedy výnosy z poplatků výrazně přesahovaly polovinu dosaženého čistého zisku bank. V roce 2017 už tento podíl klesl na pouhých 36,8 procenta. Pokles tohoto podílu tak činil za sedm let rekordních 22,7 procenta. Tato skutečnost dokazuje, že na zisku a výnosech bank se výnosy z poplatků podílejí stale menší měrou.

Za sledované období se čisté zisky bank v prvním pololetí zvýšily o 38 procent. Výnosy z poplatků a provizí (bez očištění o náklady) se snížily o bezmála 6 procent. Čisté výnosy z poplatků a provizí (očištěné o náklady) se snížily dokonce o 14 procent oproti roku 2010. To vše v době, kdy se zisky bank výrazný způsobem zvyšovaly.

Pokles poplatků v posledních letech graduje

Pokles výnosů z poplatků a provizí v posledních letech graduje. Zatímco na začátku desetiletí byl pokles spíše mírný a vlažný, v letech 2015 až 2017 pokles výrazným způsobem zrychlil. Důvodem je především zvyšující se konkurence na bankovním trhu, kdy právě výše poplatků je jedním z marketingových lákadel nízkonákladových bank, které na trh vstoupili v letech 2010 až 2012. Dalším impulsem je rozvoj bezplatných účtů, resp. bankovních účtů bez základních poplatků, které s větším či menším rozdílem podmínek nabízejí již všechny banky na trhu.

Základní pilíř příjmů se tak u tuzemských bank stále více přesunuje z příjmů z bankovních poplatků na příjmy z úroků a další standardní bankovní služby.

Pokles výnosů z poplatků očekáváme i v následujících letech

Postupný pokles výnosů z poplatků očekáváme i v následujících letech. Dále se navíc bude snižovat podíl výnosů z poplatků na čistém zisku bank a tedy i na celkových výnosech tuzemských bank. Důvodem je skutečnost, že začíná docházet k nárůstu úrokových sazeb z úvěrů a tento trend bude ještě dále zesilovat. Ještě do konce tohoto roku se přitom očekává další nárůst základní úrokové sazby ze strany České národní banky. Stále větší úlohu na výnosech bank tak budou hrát výnosy z úroků a dalších standardních bankovních operací a to na úkor výnosů z poplatků. Tento trend přirozeně vítáme.

 Průměrný Čech zaplatil na poplatcích k 1. pololetí roku 2017 částku 2 093 korun

Podle čeho vybrat banku?
Dobrý den, problematiku výběru banky řeším nyní ve své diplomové práci a zajímal by mne Váš názor...

vážený pane zemane, pokud se podíváte do výsledovky kterékoliv české banky a to i historicky, pak zá...
Diskutovat (2)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více