Jak si dát pozor na pojišťovací zprostředkovatele


04. 05. 2018  00:33     Miroslav Zeman     komentáře (0)

ANKETA O NEJABSURDNĚJŠÍ VÝLUKU Z POJIŠTĚNÍ: Tentokrát tu máme příběh z trošku jiného úhlu pohledu. Pojišťovák Jarda si moc sympatií nezaslouží.

Jak si dát pozor na pojišťovací zprostředkovatele
Pojišťovák Jarda provozuje své řemeslo už několik let. A docela dobře se tím živí. Možná i proto, že Jarda nepatří právě k okruhu čestných a odpovědných pojišťovacích zprostředkovatelů, ale jde mu primárně o provize. Však má také čtyřčlennou rodinu, která něco stojí a není lehké jí uživit.

Jarda při své práci například vzbuzuje v klientech mylný dojem, že dostanou při zrušení investičního životního pojištění (IŽP) zpět zaplacené pojistné, zvýšené o úrok a snížené o průběžně placené administrativní poplatky. Ve skutečnosti však klienti dostanou pouze tzv. odkupné. Jarda také běžně zamlčuje výši počátečních poplatků. Poplatky se u IŽP předplácí dopředu na celou předpokládanou dobu pojištění (20 let i více) a nevrací se (ani jejich alikvotní část) klientům v případě zrušení pojištění.

Jarda také zamlčuje klientům základní principy investování. U IŽP se celé nebo část klientem hrazeného pojistné alokuje do podkladových podílových fondů. Klientům by tedy měly být sděleny tytéž informace, jako při kterékoli přímé investici do podílových listů – především kolísavost, omezená likvidita, negarantované výnosy. Jarda také řádně nezhodnocoval reálné potřeby klientů. Protokoly o zjištění požadavků a potřeb klientů, které musí Jarda při schůzkách zpracovávat, vykazují u všech klientů shodné znaky a obsahují podobné neurčité výrazy typu „efektivní zhodnocení finančních prostředků“ či „dlouhodobé zhodnocení finančních prostředků na celosvětových trzích“.

Alokace pojistného do podkladových fondů je provedena stejně u všech klientů a to zpravidla do rizikového dynamického fondu, což je pro klienty nejrizikovější varianta. Jarda také mylně informoval klienty o možnosti vybrat si všechny naspořené finanční prostředky (ve skutečnosti je možno uskutečnit pouze tzv. mimořádné výběry pojistného, a to pouze za určitých předpokladů). Jarda díky svému postupu inkasoval provize v řádech desetitisíců korun za každou zprostředkovanou smlouvu IŽP (tyto náklady šly v konečném důsledku k tíži klientů a výrazně snižovaly hodnotu jejich portfolia). Na Jardův pochybný postup přišla při kontrole Česká národní banka a tvrdě jej potrestala. Dnes už pojišťovákem být nesmí.

VELKÝ SPECIÁL ANKETA O NEJABSURDNĚJŠÍ VÝLUKU Z POJIŠTĚNÍ

GENERÁLNÍ PARTNER 

  Pojišťovací_poplatkožrout  
HLASUJTE V ANKETĚ A ZVOLTE ABSURDNÍ VÝLUKU PŘÍMO ZDE!  
Ukažte pojišťovnám, že vám vadí výluky z pojištění!
ABSURDITY: Výluky na terorismus ubývají, ale stále zůstávají!
TISKOVÁ ZPRÁVA: Nová Anketa o nejabsurdnější výluku
ANALÝZA: Špatnou zkušenost s pojišťovnou má 43 % Čechů
  DOBRÁ RADA: Při sjednávání pojištění se vždy zaměřte na výluky

DOBRÁ RADA:

Poradci a IŽP

Finanční poradci někdy navrhují klientům rušit staré smlouvy o IŽP (investiční životní pojištění), na kterých již byly zaplaceny vstupní poplatky. Odkupné vyplacené pojišťovnou většinou nedosahuje ani náznakem částky, kterou klient do produktu do té doby vložil. Navíc poradci přimějí klienta tyto prostředky vložit na nově uzavřené smlouvy IŽP. Klient tak znovu platí vstupní poplatky a je opět na začátku.

Jindy zase nabízejí IŽP i klientům v důchodovém věku, u kterých není jisté, zda budou moci pravidelně hradit měsíční pojistné či klientům, kteří potřebují likvidní investici a nechtějí být vázáni po dlouhou dobu. Klientům také mohou vnutit více typově podobných produktů jako IŽP, což nedává žádný smysl. Motivem těchto rad je většinou získání provize.Jak si dát pozor na pojišťovací zprostředkovatele

Diskutovat (0)