Přehled výluk pojistného plnění:
v době pandemie k vyplacení pojistky většinou nedojde


09. 04. 2020  10:05     Tisková zpráva     komentáře (0)

Škody organizátorů tenisového grandslamu ve Wimbledonu zrušeného kvůli pandemii COVID-19 nahradí pojišťovny až v částce odpovídající přibližně třem miliardám korun. Pořádající All England Lawn Tennis Club je ale pionýrem v této oblasti, což dokazují i specifické výluky, které uplatňují tuzemské pojišťovny. Každá z pojišťoven uplatňuje pro své smlouvy specifické výluky rozdílně.

Přehled výluk pojistného plnění: v době pandemie k vyplacení pojistky většinou nedojde
Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, tak například při výpadku příjmů z důvodu přerušení provozu usnesením vlády k vyplacení pojistného zpravidla nedojde. Podobně ani u životního pojištění, když je pojistná událost následkem pandemické nákazy. Vždy ale záleží na konkrétní pojišťovně.

„Pro úspěšné uplatnění jakékoliv pojistné události jsou vždy klíčové konkrétní smluvní podmínky pojištění. Pokud pojišťovna vylučuje škodné události způsobené úředními rozhodnutími (například vydávanými usneseními vlády nebo mimořádnými opatřeními ministerstev) nebo epidemií či pandemií, pak při těchto událostech k vyplacení pojistného zpravidla nedojde. Každá z pojišťoven uplatňuje pro své smlouvy specifické výluky rozdílně. Doporučujeme proto zkontrolovat pojistné podmínky uzavřených pojistných smluv, zda výluku uvádějí, nebo ne,“ vysvětluje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

Na následující straně je přehled specifických výluk některých významných tuzemských pojišťoven.

 

 

SPECIFICKÉ VÝLUKY TÝKAJÍCÍ SE AKTUÁLNÍ SITUACE PŘI POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU

SPECIFICKÉ VÝLUKY ČI OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE AKTUÁLNÍ SITUACE PŘI ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

ČSOB

Pojištění se nevztahuje na škodné události vzniklé zásahem veřejné moci nebo v souvislosti s ním.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění, nastala-li pojistná událost následkem epidemické nebo pandemické nákazy.

ALLIANZ

Pojištění se nevztahuje na škody bez ohledu na spolupůsobící příčiny přímo či nepřímo způsobené nebo zvýšené znárodněním, konfiskací nebo jiným zásahem státní nebo úřední moci.

V případě, že k pojistné události dojde v souvislosti s epidemií, pojistné plnění poskytne. Ale za všechny pojistné události, které nastanou v souvislosti s jednou událostí nebo s několika souvisejícími událostmi (například série teroristických činů jednoho organizátora) a za které by pojišťovna měla celkem vyplatit více než 500 000 000 Kč, poskytne z každé pojistné smlouvy za všechny pojistné události každého pojištěného pojistné plnění nejvýše 2 000 000 Kč.

KOOPERATIVA

Pojištění se nevztahuje na jakékoliv události, které vznikly v důsledku zásahu státní moci nebo veřejné správy.

BEZ SPECIFICKÉ VÝLUKY

GENERALI

ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Pojištění se nevztahuje na finanční ztráty vzniklé v příčinné souvislosti s úředními nebo soudními opatřeními

Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění ze škodních událostí vzniklých v příčinné souvislosti se zásahem státní nebo úřední moci

BEZ SPECIFICKÉ VÝLUKY

UNIQA

BEZ SPECIFICKÉ VÝLUKY

BEZ SPECIFICKÉ VÝLUKYPřehled výluk pojistného plnění: v době pandemie k vyplacení pojistky většinou nedojde

Diskutovat (0)