Pravidla klientské péče při investování. Důvěřuj, ale prověřuj


21. 04. 2021  00:13     Veronika Kalátová     komentáře (0)

Pro přípravu na jednání s finančními poradci si shrneme pravidla klientské péče, která jsou důležitá jak pro přípravu kapitálu pro stáří, tak pro tvoření střednědobé či dlouhodobé rezervy, prostě u investic obecně. Tato pravidla vám rovněž pomohou, jak poznat profesionálního finančního poradce, se kterým byste mohli udržet dlouhodobý obchodní vztah. Buďte obezřetní a konzultujte konkurenční nabídky.

Pravidla klientské péče při investování. Důvěřuj, ale prověřuj
 1. Finanční analýza klientských potřeb včetně vyplnění investičního dotazníku – odrazový můstek každé nabídky. Žádný profesionál by nikdy neměl nabízet produkt bez základních informací o klientovi.
 2. Finanční plán – dle závěrů analýzy a klientských potřeb se spolu s klientem nastaví finanční cíle a částka pro splnění konkrétního očekávání. Jen konkrétní a jasné cíle mohou ukázat cestu, jak je naplnit. Když klient netuší, co chce, je pro něj složitější dojít k satisfakci.
 3. Příprava alokace – podle investičního profilu a časového horizontu se nastaví jasné alokace dle rizika jednotlivých instrumentů finančního trhu. Kolik procent se bude investovat do hotovosti, dluhopisů a akcií.
 4. Diverzifikace klientského portfolia, kde je třeba zohlednit i časový horizont pro splnění konkrétních cílů. Diverzifikace je doporučená podle typu investice (jako jsou investiční produkty, akcie, dluhopisy aj.), měny, území a odvětví.
 5. Výběr produktu – aktualizace stávajících smluv, případně investiční strategie penzijních společností i fondů. Nabídka nových produktů podle zvolené investiční strategie.
 6. Klíčové informace pro klienty (KIID) a statut fondu – znalost alokace, diverzifikace, rizika, společnost a historie.
 7. Poplatková politika – vstupní, výstupní, správcovský poplatek, odměna za zhodnocení, poplatek při změně strategie při přechodu mezi fondy. (POZN.: NIKDY NEVOLIT FOND S PŘEDPLACENÝMI POPLATKY!)
 8. Realizace nákupu/odkupu/změn – – jak realizovat obchodní pokyny, jaké jsou maximální lhůty a jejich obvyklá praxe. Před podpisem smluv je vhodné si dát dostatečný čas na prostudování nabídky a případně si porovnat nabídky více poradců.
 9. Pravidelná informovanost o vývoji finančního trhu a výsledků zhodnocení jednotlivých produktů klientského portfolia.
 10. Udržení investiční strategie – disciplína u pravidelných investic, udržení alokace a diverzifikace v čase dle vývoje finančního trhu. Pomoc finančního poradce při výkyvech ekonomického růstu a podpora při učení zvládat emoce (panika/ euforie) – posilování důvěry obchodního vztahu.
 11. Průběžné přehodnocování při změně klientské situace, při pravidelném termínu aktualizace analýzy. Upravovat klientské finanční portfolio produktů i s ohledem na nové investiční možnosti.

Logo AirBank anketa

Nebyli jste si jisti s odpovědí v kvízu? Máte zájem minimalizovat poplatky a maximalizovat zisky svých investic? Co je nutné hlídat v prospektech předložených materiálů? Jak tvořit investiční strategie, abyste mohli v klidu spát? Chcete se dozvědět, jak na to? Pořiďte si knihu Finanční zralost, kde najdete odpovědi i jak se připravit na jednání s finančními poradci a bankéři.

Koupit ZDE:

https://www.plotknihy.cz/cs/financni-zralost/697/p/

 Pravidla klientské péče při investování. Důvěřuj, ale prověřuj

Diskutovat (0)