Poškozování spotřebitele. Obchodník může skončit i za mřížemi


19. 02. 2020  02:43     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Poškozování spotřebitele je jedním z častých deliktů, kterých se obchodníci, jako podnikatelé, dopouštějí na spotřebitelích. Podvádění, uvádění v omyl, poškozené zboží, nekvalitní služby. S tím vším se spotřebitelé setkávají při nákupu zboží a služeb nebo při jejich reklamacích.

Poškozování spotřebitele. Obchodník může skončit i za mřížemi
Řešení reklamací je někdy složité

Řešení sporů spotřebitele s obchodníkem v rámci odpovědnosti za vady, resp. reklamace může být někdy složité. Někteří obchodníci se odpovědnosti brání, protože každá reklamace představuje pro obchodníka dodatečné náklady, čas a starosti. Obchodník totiž nese tíhu reklamace a je povinen reklamaci se zákazníkem vyřídit. V případě neodpovědných obchodníků, kteří se brání řešit reklamace nebo ignorují přání zákazníků, nezbývá než věc řešit soudní cestou.

Kdy se jedná o pouhé pochybení a kdy už o trestný čin?

Rozdíl mezi trestným činem a pouhým přestupkem či jiným pochybením je někdy velmi nejasný. Náš právní řád stojí na tom, že trestně postižitelné jsou činy, které nelze napravit nebo řešit mírnějšími způsoby. Jednoduše řečeno trestní postih nastupuje až v případě, kdy ostatní možnosti a řešení selhaly nebo jsou neúčinné a kdy jsou zároveň naplněny všechny znaky trestného činu.

V praxi je tak rozdíl mezi trestným činem, u běžných porušení povinností obchodníka, určován zejména výší škody, kterou obchodník způsobí spotřebiteli či spíše spotřebitelům. Z toho plyne, že nejvíce bude trestním stíháním ohrožen obchodník, který ve velkém rozsahu distribuuje zboží či služby přímo spotřebitelům.

V praxi tak bude trestný podnikatel, který prodá spotřebiteli úmyslně například nový automobil s vyměněným starým motorem a auto bude označovat a prodávat jako zcela nové. Tím výrazným způsobem poškodí svého zákazníka. To samé platí například o nábytku, který bude prokazatelně vykazovat, s vědomím obchodníka, skryté vady, například použití dřevotřísky místo deklarovaného dřeva, kdy tímto způsobem výrazně poškodí větší množství svých zákazníků.

Jaká musí být výše způsobené škody, aby se jednalo o trestný čin?

Trestní zákoník určuje výši škody, kterou musí obchodník způsobit spotřebitelům, aby se už jednalo o trestný čin poškozování spotřebitele.

U nejmírnější verze trestu odnětím svobody až na 1 rok, zákazu činnosti nebo propadnutím věci, musí škoda dosáhnout tzv. výše nikoliv nepatrné, tato škoda tak reálně musí dosáhnout alespoň 5000 korun.

Pokud obchodník svým jednáním způsobí škodu 500.000 korun, resp. se o takovou částku obohatí, může být potrestán odnětím svobody až na 5 let.

Pokud obchodník svým jednáním způsobí škodu větší než 5.000.000 korun, resp. se o takovou částku obohatí, může být potrestán odnětím svobody na 2 léta až 8 let.

Poškozování spotřebitele

(1) Kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli nepatrnou tím, že poškozuje spotřebitele zejména tím, že je šidí na jakosti, množství nebo hmotnosti zboží, nebo

kdo uvede ve větším rozsahu na trh výrobky, práce nebo služby a zatají přitom jejich podstatné vady,

bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody až na pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

    a)spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

    b)získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo

    c)byl-li pro takový čin v posledních pěti letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.Poškozování spotřebitele. Obchodník může skončit i za mřížemi

Diskutovat (0)