Porovnání:
Úrokové výnosy vs. Zisk bank v České republice a Slovensku


03. 09. 2013  15:37     BP.com     komentáře (0)

V našem seriálu unikátního mezinárodního porovnání finančních výkazů tří největších bank České republiky, Německa, Rakouska, Slovenska a Polska pokračujeme další várkou analýz, konkrétně se budeme zajímat o porovnání úrokových výnosů a zisku daných bank. Dnes se budeme zabývat srovnáním Slovenska a České republice.

Porovnání: Úrokové výnosy vs. Zisk bank v České republice a Slovensku
Proč tento netradiční pohled? Je to možné vysvětlit jako porovnání, jak se hlavní položka provozních výnosů bank podílí na tvorbě zisku bankovního domu. Čisté úrokové výnosy, se kterými analýza pracuje (úrokové výnosy – úrokové náklady), totiž představují gró bankovní činnosti. Je zajímavé srovnat, jak se tuto položku, představující v podstatě úrokový zisk, daří bance promítnout do čistého zisku s ohledem na další aktivity a náklady banky. Proto nás bude zajímat poměr čistých úrokových výnosů k zisku. Čím vyšší je poměr, tím větší jsou efekty, které negativně ovlivňují výši čistého zisku (placené náklady na pobočky a zaměstnance, ztráty z finančních operací, atd.).

.

VYBERTE SI NEJLEPŠÍ KREDITNÍ KARTU!

.

Podíváme-li se na Českou republiku, je patrné, že poměry mezi čistými úrokovými výnosy a čistým ziskem se pohybují poměrně nízko, mezi 1,54 (KB v r. 2012) a 2,31 (ČS v r. 2011). To značí, že se bankám daří držet stabilní úrokové výnosy a zisky i ve velmi volatilním období, kdy řada evropských bank řešila existenční problémy. Pohled na výši úrokových výnosů i zisků navíc akcionáře banky potěší.

.

UŽ MÁTE UŽ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ? VYBERTE TO NEJLEPŠÍ!

.

Ve slovenské bankovní trojce se agregátně objevují vyšší čísla. Slovenská dvojka VÚB se měla v roce 2011 čisté úrokové výnosy 3,16x vyšší než zisk, v následujícím roce to bylo jen 1,5 krát více. Slovenská sporitelňa se vygenerovala v obou letech podobná čísla (2,39 a 2,37) Tatra banka poklesem čistého zisku v roce 2012 zapříčinila opačný vývoj poměrů úrokových výnosů a zisku – u všech pěti ostatních bank v ČR a na Slovensku se snižuje, tady se zvýšil (z 2,09 na 2,69).

Tabulka č. 1: Česká republika (údaje v mld. Kč)

Banka

Čistý úrokový výnos

Čistý zisk

Poměr ČÚV / ZISK

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Česká spořitelna

31 244

30 593

13 505

16 403

2,31

1,87

ČSOB

24 808

24 970

11 256

14 179

2,20

1,76

Komerční banka

22 190

21 947

9 718

14 231

2,28

1,54

Zdroj: Výkazy bank.

Tabulka č. 2: Slovensko (údaje v mil. Eur)

Banka

Čistý úrokový výnos

Čistý zisk

ČÚV / ZISK

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Slovenská sporiteľňa

466

448

195

189

2,39

2,37

Všeobecná úvěrová banka

353

337

112

220

3,16

1,53

Tatra banka

291

278

139

104

2,09

2,69

Zdroj: Výkazy bank.Porovnání: Úrokové výnosy vs. Zisk bank v České republice a Slovensku

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

16660024856

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne 345 000

345000


ČÍSLO TÝDNE: 345 000 právě tolik žádostí obdržely dosud banky o odklad splácení hypotečních a spotřebitelských úvěrů. Klienti tak na splátkách ušetří až 10 miliard korun.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více