Otakar Schlossberger

Otakar Schlossberger

Otakar Schlossberger je odborníkem na bankovnictví s mnohaletými teoretickými i praktickými zkušenostmi

absolvent oboru Finance a úvěr na Vysoké škole ekonomické (1981). oboru Právo na právnické fakultě University Karlovy (1990) a doktorského studia v oboru Hospodářská politika a správa na Vysoké škole ekonomické (2007).
 
Od roku 1981 působil v bankovnictví v různých pozicích. Byl úvěrovým ekonomem na pobočce Stání banky československé v Bruntále, (do roku 1984), pracovníkem Hlavního ústavu pro ČR SBČS (do roku 1989) a od roku 1990 byl převeden do tehdy nově vzniklé Komerční banky. V ní působil v oblasti provozu a bankovních služeb na pozici vedoucího oddělení, náměstka ředitele odboru a ředitele odboru (od r. 1993) a posléze byl vedením banky jmenován vrchním ředitelem (v letech 1997 – 2000).
 
Po svém odchodu z Komerční banky krátce působil v České spořitelně a Raiffeisenbank, opět ve vedoucích pozicích v oblasti provozu a bankovních služeb. V roce 2002 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zvolen do funkce finančního arbitra ČR, kterou vykonával v prvním volebním období v letech 2003 až 2007 na základě nominace České národní banky, České bankovní asociace a Sdružení pro bankovní karty.
 
Od roku 2008 do roku 2011 vykonával funkci předsedy představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem v Hradci Králové.
 
Je vedoucím katedry bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví VŠFS
 
Své odborné znalosti předává mladé generaci tím, že působí jako vysokoškolský učitel na Vysoké škole ekonomické, katedře Bankovnictví a pojišťovnictví (od roku 1997) a řadu let pracoval také pro Bankovní institut Vysoká škola, kde byl vedoucím katedry Bankovních obchodů a později také prorektorem pro magisterské studium (do roku 2008).
Několik let byl předsedou Komise pro platební styk a platební instrumenty při České bankovní asociaci, v současné době se profesně angažuje v Asociaci družstevních záložen jako člen Legislativně-právní komise.
 
Publikuje odborné statě např. v časopise Bankovnictví, Ekonomu apod., je autorem několika skript a učebních textů. V roce 2009 byl zvolen do čestné funkce předsedy předsednictva sdružení SOS Dětské vesničky, člena Kinderdorf Ingernational.
 
Ve svém volném čase se věnuje aktivně loutkovému divadlu pro děti, jízdě na kole, plavání a fitness.
Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více