Poplatky v bankovních ústavech v České republice už dlouhou dobu překračují únosnou míru a ve vztahu k příjmům obyvatel patří mezi nejvyšší na světě. Nepomáhají stížnosti klientů ani opakovaná kritika Ministerstva financí a tlak spotřebitelských organizací. Poplatky jsou u nás vyšší než v zemích, kde sídlí mateřské firmy vlastnící banky, které působí na našem území. Navíc většina zisků těchto bank odchází do ciziny a čeští občané nemají z profitu bankovních domů žádné výhody. Je nepochopitelné, že banky vytvářejí takové prostředí, které je málo transparentní. Místo světového trendu posilování postavení klienta jsou zákazníci českých bank rukojmím, kteří se musí v případě odchodu do jiné banky draze vykoupit. Příliš podobná výše poplatků a podmínek ukazuje na slabou konkurenci, kterou omezuje také velmi nepřehledné uvádění cen a podmínek jednotlivých služeb. V České republice výrazně chybí ochrana klientů na finančním trhu. Je potřeba, aby byl klient českých finančních institucí chráněn tak, jak je obvyklé v civilizovaných zemích a aby regulátor neotevíral prostor pro pochybné praktiky a zneužívání postavení, čehož jsme dnes u českých bank svědky. Přitom systému bezhotovostního platebního styku a nutnosti mít u banky veden účet se v dnešní době nelze prakticky vyhnout. Je to důsledek politiky, kdy v uplynulých patnácti letech byli občané vedeni k omezování plateb v hotovosti s odůvodněním, že hotovostní platební styk je příliš nákladný a méně bezpečný.

Proto se my, níže podepsaní občané, obracíme na Vás, poslance a senátory Parlamentu České republiky s žádostí o prosazení takové legislativní úpravy zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance (případně dalších zákonů, například zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, kde by mohla být rozšířena pravomoc finančního arbitra na kontrolu dodržování smluvních podmínek a ujednání v oblasti cenové politiky), která rozšíří působnost bankovního dohledu České národní banky při výkonu bankovní regulace a dohledu o kontrolu a stanovení pravidel a mantinelů v oblasti bankovních poplatků v České republice a to s ohledem na jejich přiměřenost vůči bankovním poplatkům v zemích, ve kterých mají sídlo vlastníci bank působících v naší zemi a kupní síle obyvatel ČR.Petici již podepsalo: 14559 osob

Jméno: *
Příjmení: *
Povolání: *
Email: *
       * Zadaná emailová adresa nebude, pro nebezpečí spamu, publikována na internetu.
Adresa: *
Nepřeji si publikovat poštovní adresu na internetu.
Zaškrtněte

*
Petici sestavil: Ing.Patrik Nacher a Mgr. Martina Goldová

Podmínky užívání stránek