Odvody do Garančního systému finančního trhu rostou. Letos finanční instituce zaplatily přes čtyři a půl miliardy korun


29. 09. 2019  19:40     Tisková zpráva     komentáře (0)

Banky, družstevní záložny, stavební spořitelny a vybraní obchodníci s cennými papíry v rámci pravidelných poplatků do Garančního systému finančního trhu letos odvedly částku 4 522,3 mil. korun. Většina této sumy, konkrétně 3 446,6 mil. Kč, zamířila do Fondu pro řešení krize. O částku 1 075,7 mil. Kč se zvýšily rezervy Fondu pojištění vkladů.

Odvody do Garančního systému finančního trhu rostou. Letos finanční instituce zaplatily přes čtyři a půl miliardy korun
Částka vybraných odvodů se letos přiblížila sumě z roku 2015, kdy se roční příspěvky do Garančního systému finančního trhu (GSFT) naposledy vybíraly bez ohledu na rizikovost jednotlivých finančních institucí. Do 1. ledna 2016 tak odváděly banky a družstevní záložny čtvrtletně fixně 0,04 %, stavební spořitelny 0,02 % z celkového objemu pojištěných vkladů. Poslední takto vybíraný roční příspěvek v roce 2015 dosáhl výše 4,559 mld. Kč.

S novými pravidly výše každoročních odvodů po roce 2015 jednorázově klesla. Díky nárůstu objemu vkladů se ale meziročně pozvolna zvyšuje. V roce 2016 GSFT takto získal 3 838,3 mil. Kč, v roce 2017 to bylo 3 965 mil. Kč, o rok později to bylo 4 114,48 mil. Kč a letos 4 522,3 mil. Kč. Celková získaná částka se pak dělí mezi Fond pro řešení krize, kam letos zamířilo 3 445,6 mil. Kč, a Fond pojištění vkladů (FPV), který se podařilo navýšit o 1 075,7 mil. Kč.

V současné době je ve Fondu pojištění vkladů pro případné výplaty náhrad vkladů k dispozici částka 33,2 miliard korun. Jelikož tato suma přesahuje 0,8 % objemu krytých vkladů, jsou příspěvky hrazeny v zákonem stanovené nižší sazbě.  „Dostatečnému množství finančních prostředků ve Fondu pojištění vkladů výrazně pomáhá i fakt, že díky stabilnímu finančnímu trhu byla poslední výplata náhrad vkladů zahájena v roce 2016 po pádu ERB bank,“ říká Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Garančního sytému finančního trhu.

Ve Fondu pro řešení krize má GSFT k dispozici celkovou částku 12,7 miliard korun. Výši příspěvků do Fondu pro řešení krize stanovuje Česká národní banka po projednání s GSFT. ČNB je přitom povinna zohlednit, že cílový objem majetku ve Fondu pro řešení krize má do 31. 12. 2024 dosahovat jedno procento z celkového objemu krytých vkladů. Cílem je, aby Fond pro řešení krize ve svém příspěvkovém fondu do konce roku 2024 nashromáždil částku ve výši přibližně 33 miliard Kč.

Finanční rezervy obou fondů investuje v současné době GSFT do státních dluhopisů a repo operací s pokladničními poukázkami emitovanými Ministerstvem financí České republiky nebo Českou národní bankou. Jak GSFT uvádí ve své nedávno zveřejněné výroční zprávě za rok 2018, tyto investice v minulém roce navýšily množství finančních prostředků o 429,9 mil. Kč. Kompletní výroční zprávu za rok 2018 najdete na webu GSFT.Odvody do Garančního systému finančního trhu rostou. Letos finanční instituce zaplatily přes čtyři a půl miliardy korun

Diskutovat (0)


Vinou spících peněz na neúročených účtech Češi od počátku roku přišli o

81724435884

Devizová kalkulačka

Vypočítat

Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,3020
Kurz USD Americký dolar 1 USD 23,1300
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,8910
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 30,1360
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 26,0960
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,4700
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,0920