Oddlužení je už jen za 4 tisíce. Pochybné agentury už si nevydělají - II. díl


29. 09. 2019  00:30     Miroslav Zeman     komentáře (1)

II. DÍL ČLÁNKU: Pro předlužené lidi existuje často už jen jediná záchrana. Oddlužení, neboli osobní bankrot či insolvence. Místo, aby jim tento způsob řešení dluhů pomáhal, znamenal pro ně celý proces často velké riziko. Novela tato rizika minimalizuje.

Oddlužení je už jen za 4 tisíce. Pochybné agentury už si nevydělají - II. díl
Dle statistik řeší své závazky každý rok až 20 000 lidí. Pro mnohé je to často jediná záchrana jak se zbavit extrémního předlužení. Pokud by totiž osobní bankrot neexistoval, lidé by až do konce života neměli šanci se dluhů a stále narůstajících úroků zbavit.

Osobní bankrot by měl být téměř pro každého

Zatímco dnes musí splňovat zájemci o osobní bankrot příslušné podmínky, zejména splacení 30 % závazků během následujících pěti let, nově umožnila novela příslušného zákona, výrazné změkčení těchto podmínek. Přístup k osobnímu bankrotu tak získala výrazně větší skupina dlužníků. A to i ti, kteří jsou jinak neřešitelným způsobem předluženi, nebo by nebyli schopni na uvedenou hranici dosáhnout..

Novela dala dlužníkům tři varianty řešení.

  • Insolvence po dobu tří let, pokud dlužník splatí alespoň 60 % svých závazků
  • Insolvence po dobu pěti let, pokud dlužník splatí alespoň 30 % svých závazků
  • Pokud dlužník nesplňuje podmínku 30 %, musí platit alespoň 1089 korun insolvenčnímu správci jako odměnu a dalších 1089 korun na splátky věřitelům, o tom, zda se osvědčil, a bude oddlužen rozhodne následně soud.

Věřitelé proti novým podmínkám protestují

Někteří věřitelé proti novým podmínkám oddlužení protestují. Důvodem je skutečnost, že zákon umožní v podstatě zrušení dluhů dlužníka, aniž by věřiteli něco splatil, nebo splatil jen nějaké minimum. Další výhrady věřitelů se týkají velmi přísných podmínek a termínů, do kdy musí přihlásit svou pohledávku za dlužníkem do řízení a která trvá pouze 30 dnů od schválení oddlužení. Pokud se totiž věřitel nepřihlásí, velmi často proto, že o návrhu na oddlužení svého dlužníka vůbec neví, o svou pohledávku přijde a dlužník se naopak dluhu zbaví.

Je třeba dodat, že dlužník má na oddlužení právo pouze jednou ve svém životě. Dostává tedy šanci oddlužením napravit svůj dosavadní přístup k životu a hospodaření, a začít vlastně nový život.

Pro stát i ekonomiku je oddlužení výhodné

Výrazně měkčí podmínky oddlužení, nevyplývají ani tak z lásky k dlužníkům, nebo odporu vůči věřitelům, ale z potřeb ekonomiky. Současný stav, kdy jsou statisíce lidí předlužených tak, že se jim nevyplatí chodit do zaměstnání, pracují na černo, nebo nepřiznávají daně, nevlastní majetek apod., je pro ekonomiku značně nepříjemná situace. Předlužení lidé vypadávají z jakýchkoliv evidencí, nepřiznávají jakýkoliv příjem, o který by v důsledku exekucí okamžitě přišli, a neplatí daně, ani sociální pojištění. Stát tak v důsledku negativních jevů předlužení přichází o miliardy a ekonomika o efektivní pracovní síly. Oddlužení pak přivede předlužené lidi zpět z šedé zóny do běžné ekonomiky a standardního pracovního procesu.Oddlužení je už jen za 4 tisíce. Pochybné agentury už si nevydělají - II. díl

EXEKUCE NEBO KRADEZE A PODVODY?
kradeze a podvody nebo exekuce a insolvence? v posledni dobe casto sklonovane jsou exekuce, exekucni...
Diskutovat (1)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více