Od ledna už neplaťte poplatky za platbu kartou. Jsou zrušeny


22. 01. 2018  00:16     Miroslav Zeman     komentáře (1)

NOVINKA: Od ledna roku 2018 už nesmí obchodníci účtovat žádné poplatky za platbu kartou. Zákazníkům už tak nehrozí, že za použití karty budou muse hradit různě vysoké poplatky. 

Od ledna už neplaťte poplatky za platbu kartou. Jsou zrušeny
Poplatky za platbu kartou ruší jak příslušná směrnice Evropské unie, tak i novela zákona o platebním styku, kterým byla tato směrnice aplikována do našeho právního řádu. Předpisy tak zcela zakazují jakékoliv uplatnění či účtování poplatku či jakékoliv podobné platby za použití platební karty při placení.

Obchodníci možnosti platit kartou poskytovat nemusí

I nyní však platí, že obchodník není povinen platbu kartou umožnit, pokud nedisponuje příslušným čtecím zařízením - terminálem. Pokud tedy některý obchodník nechce po zrušení poplatku platby kartou poskytovat, může si svůj platební terminál zrušit. Nesmí však podmiňovat jeho použití právě uhrazením jakékoliv platby.

I EU přichází s pozitivními regulacemi

Jedná se z našeho pohledu o další pozitivní regulaci z Evropské unie, kterou mohou spotřebitelé ocenit. Tato regulace totiž nikoho nepoškozuje. Spotřebitelé mohou platit kartou bez poplatku, k čemuž je také karta určena. Naopak obchodníci, kteří už nemohou poplatek uplatňovat se mohou rozhodnout, zda i nadále budou poskytovat možnost platby kartou či nikoliv.

Obchodníci platí už dnes výrazně nižší poplatky

Už dříve došlo k výraznému snížení poplatků, které obchodníkům za umožnění platby kartou účtovaly banky. Tyto poplatky se snížily až na třetinu původní částky a to v celé EU. Díky tomu umožnily například Německé řetězce užívat karty mezinárodních kartových asociací, což do té doby nebylo možné a bez hotovosti jste si tak v Německu často nemohli vůbec nakoupit. Dalším důsledkem snížení poplatků pro obchodníky bylo také snížení výhod a bonusů za užívání platebních a zejména kreditních karet. Nejčastěji tak u kreditních karet zůstal bonus pouhé 1 procento z útrat, které banky vrací na účet klienta, nebo třeba na jeho penzijní spoření.

Proti neoprávněnému uplatnění poplatku za platbu kartou se braňte

Pokud by někde zákazník zaznamenal, že mu byl stržen za platbu kartou nějaký poplatek, nebo byl tento poplatek vyžadován při placení kartou, jedná se zcela o protizákonný nárok a zákazník může platbu takového poplatku odmítnout a věc oznámi České obchodní inspekci.Od ledna už neplaťte poplatky za platbu kartou. Jsou zrušeny

poplatky za platbu kartou
je zvláštní že banky vybírají pořád poplatek za platbu kartů.Akorád se to zákazalo obchdům a bohatá ...
Diskutovat (1)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více