Neposílá vám pronajímatel včas vyúčtování? Zaplatí vám pokutu až 1500 korun měsíčně


24. 01. 2020  00:30     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Máme pro vás jako nájemce užitečnou radu. Máte problémy s včasným vyúčtováním od pronajímatele? Můžete po něm uplatňovat tučnou pokutu až 50 korun za každý den prodlení. Pokuta se tedy může vyšplhat až na 1500 korun měsíčně.

Neposílá vám pronajímatel včas vyúčtování? Zaplatí vám pokutu až 1500 korun měsíčně
V současné době probíhá sezóna odečtů měřičů v bytech a domech. Naměřené údaje a hodnoty se lidem promění v průběhu dubna a května tohoto roku buď v přeplatek, nebo v tom horším případě jako nedoplatek z vyúčtování.

V případě, že se nacházíte v pozici nájemce, tak zpozorněte. Od pronajímatele totiž máte ze zákona nárok na předložení vyúčtování do pěti měsíců od skončení zúčtovacího období, za které je vyúčtování předkládáno. Pronajímatelé tak musí ihned po obdržení vyúčtování za pronajatý byt konat a co nejdříve doručit vyúčtování za předchozí rok nájemci.

Zákon zcela zjevně chrání nájemce jako spotřebitele a slabší stranu ve vztahu k pronajímatelům. Pronajímatelům tak stanoví jasnou povinnost včas a řádně předložit vyúčtování nájemcům. Nájemce tak je chráněn proti stavu v minulosti, kdy pronajímatelé nepředkládali nájemcům vyúčtování buď vůbec nebo s mnohaměsíčním zpožděním. To samozřejmě obvykle tehdy, když byl za užívání bytu nájemcem vykázán přeplatek, který si pak pronajímatel ponechával a nájemci ho neuhradil.

V případě vykázání nedoplatku naopak pronajímatel přišel za nájemcem s vyúčtováním velmi rychle. Žádný pronajímatel totiž sám o své vůli neponese náklady na nedoplatky způsobené jeho nájemcem.Neposílá vám pronajímatel včas vyúčtování? Zaplatí vám pokutu až 1500 korun měsíčně

Diskutovat (0)