Největší banky vytvořily za pět let čistý zisk 244 miliard korun


22. 12. 2016  00:26     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Pět největších bank působících na tuzemském trhu vytvořilo od roku 2011 do roku 2015 čistý zisk ve výši 244 miliard korun. Podíl čistých výnosů z poplatků a provizí činil za stejné období 61,62 procenta ve vztahu k čistému zisku. Bankovní poplatky tak byly pro banky vysoce ziskové.

Největší banky vytvořily za pět let čistý zisk 244 miliard korun
Největší banky působící v České republice, tedy Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Moneta Monea bank (dříve GE Money Bank) a UniCredit Bank vytvořily od roku 2011 do roku 2015 čistý zisk v celkové výši 244 miliard korun. Za stejné období činily čisté výnosy z poplatků a provizí částku 150,51 miliardy korun. Podíl výnosů z poplatků a provizí ve vztahu k čistému zisku činil 61,62 procenta.

Nejvyšší zisk vytvořila Česká spořitelna

Česká spořitelna vytvořila v letech 2011 až 2015 čistý zisk ve výši 75,16 miliardy korun. Jedná se o nejvyšší zisk z tuzemských bank. I přes výši zisku odvedla Česká spořitelna na dividendách svých vlastníkům jeden z nejnižších podílů na čistém zisku a to pouze 49,5 procenta.

Výše čistých výnosů z poplatků a provizí (tedy výnosů očištěných o náklady na jejich dosažení) činila za období let 2011 až 2015 částku 57,05 miliardy korun. Podíl čistých výnosů z poplatků a provizí na čistém zisku činil 75,9 procenta. Tento podíl naopak patří k těm vyšším.

ČSOB vytvořila zisk ve výši 67,86 miliardy korun

ČSOB vytvořila za období let 2011 až 2015 druhý nejvyšší zisk, který činil 67,86 miliardy korun. Podíl dividend ve vztahu k čistému zisku činil vysokých 87 procenta. Podíl čistých výnosů z poplatků a provizí pak činil 43 procenta, tedy výrazně méně než v případě České spořitelny. Zatímco tedy ČSOB vykazuje vysoký podíl odvodu zisku na dividendách, na samotném čistém zisku se výnosy z poplatků a provizí podílejí velmi podprůměrně.

Komerční banka se poklesu zisku zatím vyhýbala

Komerční bance se dařilo od roku 2013 udržovat výši čistého zisku na stabilní úrovni kolem 13 miliard korun ročně. Za celé období od roku 2011 do roku 2015 pak tato banka vytvořila čistý zisk v celkové výši 62,02 miliardy korun, tedy třetí nejvyšší zisk mezi tuzemskými bankami. Podíl dividend ve vztahu k zisku činil 73 procenta. Čisté výnosy z poplatků a provizí pak činily ve vztahu k čistému zisku podíl 56,63 procenta.

 

Výše čistého zisku v mld. Kč

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

Celkem

Česká spořitelna

13,6

16,6

15,59

15,07

14,3

75,16

ČSOB

11,2

15,3

13,7

13,66

14

67,86

Komerční banka

9,7

14

12,53

12,99

12,8

62,02

Moneta Money Bank

4,39

4,22

3,9

4,18

4,51

21,2

UniCredit Bank

1,15

3,16

3,17

4,91

5,64

18,03

           

244,27

Zdroj: www.vstricnabanka.cz a výroční zprávy bank

Moneta Money Bank a UniCredit bank dokázaly zisk zvyšovat

Tyto dvě menší banky dokázaly od roku 2013 své zisky stále zvyšovat a to poměrně významným způsobem. Za období roku 2011 až 2015 vytvořila Moneta Money Bank čistý zisk ve výši 21,2 miliardy korun, kdy podíl dividend ve vztahu k čistému zisku činil 93 procenta a čistý výnos z poplatků a provizí pak 68,5 procenta. Za stejné období vytvořila UniCredit Bank činil čistý zisk 18,03 procenta, kdy podíl dividend ve vztahu k čistému zisku činil 52,3 procenta a čistý výnos z poplatků a provizí pak 78,09 procenta.

___________________________________________________________________________

O projektu Vstřícná banka

První klientský rating Vstřícná banka je průběžným čtvrtletním hodnocením, které má za cíl pravidelně, v průběhu roku hodnotit banky na základě vstřícných či nevstřícných kroků a opatření hodnocených bank. Jedná se tedy o konkrétní a adresné hodnocení opatření bank.

Hodnotí tři na sobě nezávislé skupiny hodnotitelů:

1) Odborná porota složená z deseti odborníků.

2) Server bankovnipoplatky.com - výše poplatků a přehlednost sazebníků.

3) Registrovaná a neregistrovaná veřejnost.

 

Členy odborné poroty jsou tyto osobnosti:

- JUDr. Ing. Ph.D. Otakar Schlossberger - předseda poroty je odborníkem na bankovnictví působící jako pedagog a autor zabývající se touto tématikou. Byl také prvním finančním arbitrem v České republice.

- Ing. Olga Šeflová - lektorka a specialistka na metodickou a poradenskou činnost v oblasti bankovnictví, která zastupuje Bankovní institut Vysokou školu (BIVŠ).

- Mgr. Petr Kučera - redaktor ekonomické a finanční rubriky hlavního mediálního partnera projektu Aktualne.cz.

- Ing. Markéta Grušáková - manažerka společnosti, zástupce mediálního partnera Parlamentní listy

- Mgr. Jan Klička - vedoucí redaktor a zástupce mediálního partnera projektu tištěného regionálního Deníku a internetového Denik.cz.

- Ing. Martina Hedvičáková - lektorka a specialistka na bankovnictví Univerzity Hradec Králové.

- Ing. Bedřich Danda - dlouholetý předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR a bývalý náměstek ministra průmyslu a obchodu.

- Mgr. Miroslav Zeman – manažer hodnocení Vstřícná banka a advokát

- Ing. Miroslav Škvára - Vysokoškolský pedagog ČVUT, pro oblast bankovnictví

- Ing. Ivan Bukáček - člen vedení společnosti GEEN, titulárního partnera projektu

- Ing. Peter Michajlov - zakladatel poradenské společnosti Finberry

 Největší banky vytvořily za pět let čistý zisk 244 miliard korun

Diskutovat (0)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více