KOMERČNÍ BANKA UPRAVILA SVÉ WEBOVÉ STRÁNKY PODLE POŽADAVKŮ KLIENTŮ


13. 05. 2012  19:43     tz     komentáře (1)

Komerční banka připravila pro své klienty inovovanou podobu svých webových stránek. Jako podklad pro úpravy posloužilo vyhodnocení dlouhodobých zkušeností s chováním samotných uživatelů na stránkách www.kb.cz. Úpravy přinesou uživatelům zlepšení orientace na stránkách a rychlejší cestu k požadovaným informacím.

Od zásadního redesignu a restrukturalizace webových stránek v říjnu 2010 pracuje Komerční banka kontinuálně na dalším rozvoji svého web sídla. Od spuštění inovovaných stránek tak mimo jiné probíhá vyhodnocování potřeb uživatelů. Díky němu Komerční banka velmi přesně ví, čemu dávají uživatelé přednost, co je zajímá a kde dochází k případným nejasnostem.

 

Změny zapracované na základě uživatelského chování jsou viditelné primárně na úvodní stránce stránek www.kb.cz a také na vstupních segmentových stránkách. Pozornost byla věnována především přehlednějšímu způsobu prezentace aktuálních nabídek, zjednodušení práce s kalkulačkami a zrychlení přechodu do klíčových částí a funkcí webu.

 

„Online prostředí je rychlé a velmi konkurenční. Klient musí být osloven téměř okamžitě po vstupu na web, jinak stránky zpravidla opouští. U tak informačně rozsáhlých web sídel, jako má Komerční banka, je splnění této podmínky velmi složitý úkol. Podněty uživatelů jsou pro nás proto stěžejní a stavíme na nich veškeré změny,“ vysvětluje David Horák, webmaster Komerční banky.

 

Realizaci úprav zajistila stejně jako vytvoření celého webu internetová agentura FG Forrest.

 

„Provedené úpravy považuji za krok správným směrem a těší mě, že se nám i díky skvěle fungující spolupráci s klientem podařilo v poměrně krátkém čase po dokončení projektu najít slabá místa původní koncepce, navrhnout odpovídající řešení a pomocí relativně jednoduchých úprav web posunout blíž k očekávání uživatelů“, dodává Petr Foltýn, Chief Project Manager FG Forrest.

 

Internetové stránky Komerční banky jsou jako jedny z mála velkých korporátních web sídel optimalizované pro zrakově či pohybově hendikepované uživatele.KOMERČNÍ BANKA UPRAVILA SVÉ WEBOVÉ STRÁNKY PODLE POŽADAVKŮ KLIENTŮ

KB obtěžuje, ale není schopna komunikovat
Zajděte si na pobočku KB do Brna- Židenic. Zavzpomínat na léta, kdy se do banky chodilo s prosíkem, ...
Diskutovat (1)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

32055161547

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

223


ČÍSLO TÝDNE - 223 právě tolik hodin stráví malé a střední firmy papírováním. Vše v souvislosti s plněním úředních povinností. To představuje téměř 10 dnů, každý celých 24 hodin. Stačí aby si každý z nás vzpomněl na vyplňování každoročních daňových přiznání a všech příloh a je jasné o čem se mluví. Byrokracie bohužel v České republice nijak významně neustupuje. Průzkum provádí již čtvrtým rokem Liberální institut.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více