KOMERČNÍ BANKA A POTRAVINÁŘSKÁ KOMORA ČR UPEVNILY VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI


14. 05. 2012  20:50     tz     komentáře (0)

Komerční banka a Potravinářská komora ČR podepsaly smlouvu o spolupráci. Nová smlouva formálně stvrzuje tradičně dobré vztahy mezi Komerční bankou a komorou, která sdružuje celou řadu jejích klientů.

Komerční banka patří k nejvýznamnějším bankovním partnerům domácích potravinářů a zemědělců. Financováním firem z oboru a budováním dlouhodobých vztahů přispívá k rozvoji celého odvětví v ČR.

 

„Potravinářským a zemědělským firmám máme v Komerční bance skutečně co nabídnout. Kvalitní služby v oblasti platebního styku i financování, spolupráce při čerpání dotačních zdrojů z ČR a EU, ale i exkluzivní programy připravené ve spolupráci s Evropskou investiční bankou jsou důkazem velkého významu těchto klientů pro Komerční banku,“ uvedl Radek Basár, zástupce výkonného ředitele pro Marketing, Komunikaci a Business Development.

 

Od nově uzavřené smlouvy očekávají oba partneři další prohloubení vzájemné spolupráce. Komerční banka bude s Potravinářskou komorou spolupracovat mimo jiné na organizaci cyklu odborných regionálních seminářů Investiční a vývojové záměry potravinářských firem – možnost financování a národních zdrojů a bude se podílet na speciálním výzkumu, jehož cílem je mapovat potřeby firem z oboru v oblasti bankovních služeb.

 

„Jsme velmi rádi, že jsme zahájili spolupráci s tak významným subjektem, jakým je Komerční banka. Tato banka již dlouhodobě podporuje potravinářské a zemědělské projekty a naše vzájemná spolupráce může tuto podporu ještě více zintenzívnit i nalézt nové cesty k rozvoji potravinářského sektoru,“ uvedl Miroslav Toman, prezident Potravinářské komory ČR.KOMERČNÍ BANKA A POTRAVINÁŘSKÁ KOMORA ČR UPEVNILY VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

32055674902

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

223


ČÍSLO TÝDNE - 223 právě tolik hodin stráví malé a střední firmy papírováním. Vše v souvislosti s plněním úředních povinností. To představuje téměř 10 dnů, každý celých 24 hodin. Stačí aby si každý z nás vzpomněl na vyplňování každoročních daňových přiznání a všech příloh a je jasné o čem se mluví. Byrokracie bohužel v České republice nijak významně neustupuje. Průzkum provádí již čtvrtým rokem Liberální institut.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více