KAZUISTIKA:
Zrušení karty nemusí znamenat konec poplatků


24. 01. 2019  00:53     Miroslav Zeman     komentáře (0)

KAZUISTIKA - PŘÍBĚHY REÁLNÝCH OBYČEJNÝCH LIDÍ: Příběh čtenáře ukazuje, že ani zrušení platební karty nemusí vést ke zrušení souvisejících poplatků. ČTĚTE DÁLE!

KAZUISTIKA: Zrušení karty nemusí znamenat konec poplatků




Pan Tomáš zakoupil od prodávajícího pozemek a chtěl ho řádně a včas zaplatit. Dostal číslo účtu, kam měl kupní cenu poslat. Tomáš má účet ve své bance již 20 let a rozhodl se k našetřeným úsporám přidat dalších 200.000 korun, aby byla částka na úhradu kupní ceny kompletní.

Tomáš odnesl hotovost na nejbližší pobočku ve své obci, kde mu však oznámili, že si takovou částku nemohou převzít a vložit na jeho účet. To měl dle informací banky učinit ve větším městě, kde má banka větší pobočku. Nakonec tedy musel Tomáš navštívit pobočku v okresním městě, kde mu teprve umožnili pracovníci banky vložit částku 200.000 korun. Následně pak mohl Tomáš konečně podat platební příkaz na úhradu kupní ceny. Proběhlo to zdánlivě bez problémů. Částka byla přijata na účet a byl podán příkaz k úhradě kupní ceny. Vše se odehrálo přesně v den, kdy mělo dojít ke splatnosti a dle informací pracovníků banky se to bez problémů stihne. Tomáše sice rozladilo, že byl při vkládání hotovosti na svůj vlastní účet vyslýchán jako na policejní stanici, ale byl rád, že po peripetiích dostal peníze na svůj účet. Konec příhody klienta Tomáše? Ani náhodou.

Po pěti dnech Tomáše čekalo překvapení v podobě dopisu od banky (skutečně rychlý komunikační prostředek v dnešní době), kde stálo: „Transakce neproběhla. Podpisový vzor nebyl správný“. Na to přišli v bance po třech dnech od podání příkazu k úhradě? V den, kdy přišel dopis, obdržel Tomáš současně SMS správu: „Přijďte si vyzvednout peníze“. Tomáš tedy poslechl výzvu banky a šel si na pobočku vyzvednout zpět hotovost, kterou zamýšlel obratem vložit na účet a poslat prodávajícímu. Je třeba připomenout, že Tomáš už v té době byl v prodlení s úhradou kupní ceny. V bance Tomášovi ale sdělili, že mu vydají maximálně 10.000 korun. Více mohou vydat pouze na výběrní lístek, ale ty v bance nemají. Peníze tedy byly na účtu zabarikádovány před jejich vlastníkem další tři dny. A prodejce dál čekal na platbu za pozemek. Samozřejmě byly ve smlouvě sankce, které Tomášovi už těžko někdo uhradí, pokud se nebude soudit. I takto může vypadat odvrácená strana zabezpečení našeho účtu.

CELÝ SERIÁL O FINANČNÍ GRAMOTNOSTI NALEZNETE ZDE!

hlava_papiry



KAZUISTIKA: Zrušení karty nemusí znamenat konec poplatků

Diskutovat (0)