Jak banky pomáhají klientům v době koronavirové krize


31. 03. 2020  11:21     Miroslav Zeman     komentáře (0)

VELKÝ PŘEHLED OPATŘENÍ BANK Z DŮVODU KORONAVIROVÉ KRIZE: Jaká opatření přinesly svým klientům tuzemské banky? Jak jsou banky vstřícné a ochotné své klienty podpořit? Které jsou aktivní a které naopak pouze zavedly odklad splátek, na kterém je ve společnosti obecný konsenzus? Vše najdete v našem velkém přehledu.

Jak banky pomáhají klientům v době koronavirové krize
Česká spořitelna

Česká spořitelna se připojila k hlavnímu proudu bank, a stejně jako ostatní nabízí klientům možnost odkladu splátek hypoték a úvěrů až na tři měsíce. I zde stačí požádat banku formou vyplněného formuláře online zde o odklad až tři měsíce.

Česká spořitelna svým klientům jako bonus nebude započítávat po dobu odkladu splátek úroky u hypotečních úvěrů. Upozorňujeme, že mnoho jiných bank klientům naopak úroky v plné výši účtuje.

Česká spořitelna bude po dobu odkladu splátek hradit za klienta pojištění pro případ neschopnosti klienta splácet.

Podnikatelé a firmy

Česká spořitelna umožňuje požádat online zde až o pětiměsíční odklad splátek úvěru, aniž by po dobu odkladu byl snížen jejich rating. Nicméně konkrétní podmínky odkladu jsou v případě firemních klientů sjednávány na individuální bázi. Obecný nárok na odklad splátek, jako v případě retailových klientů, zde tedy neplatí. Zhruba polovina z dosud došlých žádostí firemních klientů byla schválena již v průběhu prvního týdne, u ostatních se jednání o odkladu finalizují. O odklad splátek je u ČS možné žádat až do konce dubna, nejdéle však 5 dnů před dnem splatnosti.

ČSOB

Celá skupina ČSOB včetně Hypoteční banky, ČMSS i Poštovní spořitelny nabízí lidem, kteří se dostali do tíživé situace v souvislosti s covid-19, odklad celých splátek úvěrů i hypoték po dobu 3 měsíců. U úvěrů na bydlení navíc nabízí odklad splátek jistiny úvěrů o 6 – 12 měsíců.

Všem klientům bez nutnosti dokládat jejich konkrétní situaci nabízí ČSOB Skupina odklad celých splátek úvěrů i hypoték po dobu 3 měsíců. V případě úvěrů na bydlení lze prodloužit odklad splácení na 6 až 12 měsíců, nicméně v tomto případě je nutné prokazovat konkrétní poškození koronavirovou nákazou či souvisejícími opatřeními. U tříměsíčního odkladu splátek dokazování nutné není a klientům tak stačí pouze podat bance příslušnou žádost.

Žádost o odklad splátek mohou lidé podat snadno na webové stránce www.csob.cz případně v internetovém bankovnictví. Vyřízení žádosti je bez poplatků.

Podnikatelé a firmy

ČSOB umožňuje svým firemním klientům a podnikatelům odklad splátek u investičních úvěrů a prodloužení čerpání provozních úvěrů za nezměněných podmínek. Menším firmám nabízí jednorázový odklad splátek až o 6 měsíců, v případě větších firem nabízí tříměsíční odklad a možnost individuálně posuzovaného odkladu o další tři měsíce.

Podle oblasti podnikání a finanční situace firmy nabízí ČSOB i posunutí platby úroku. Všechny firemní klienty posuzuje ČSOB v souladu s regulací ČNB individuálně tak, aby šlo o pomoc těm, na které dopadají opatření v souvislosti s covid-19 přímo anebo v důsledku přerušení dodavatelských a odběratelských řetězců. V těchto případech nebudou úvěry těchto klientů označeny jako defaultní.

Komerční banka

KB nabízí stejně jako ostatní banky možnost odložení splátek pro své retailové klienty až o 3 měsíce. Stejně jako u svých velkých konkurentů, nemusí žadatelé prokazovat snížení příjmu v souvislosti s koronavirovou nákazou. O tříměsíční odklad splátek úvěru lze u Komerční banky požádat online zde!

Negativem rozsahu pomoci a podpory této banky je, že po dobu odložení splátek neodpouští klientům, na rozdíl o České spořitelny a dalších bank, úroky z těchto úvěrů. Vyřízení odkladu splácení je bez poplatku. O dobu odkladu splátek bude posunuta doba splatnosti úvěru.

Podnikatelé a firmy

Firemní klienti navíc mohou využít odklad splátek úvěrů až na dobu 5 měsíců či odpuštění poplatků. Banka připravuje i další možnosti, jak nejvíce postiženým podnikatelům a firmám pomoci – mimo jiné i ve spolupráci s ČMZRB a možnosti využití nového záručního programu. O odklad splátek úvěru si mohou podnikatelé u Komerční banky požádat online zde! Lze tak uzavřít, že Komerční banka, kromě konsensuálního odkladu splátek o 3 měsíce, žádné další efektivní opatření podpory, nad tento rámec, pro klienty nepřipravila.

Moneta Money Bank

Moneta nabízí obligátní odklad splácení půjček a hypoték až na 3 měsíce. K tomu je nutné vyplnit formulář online zde! Banka bohužel po dobu splácení neodpustí klientům úroky z odložených splátek. Tyto budou muset klienti doplatit v podobě vyšších splátek po dobu následujícího splácení, nebo prodloužením doby splácení. MONETA klientům odloží tři měsíční splátky a adekvátně prodlouží splatnost úvěru. Dohromady se tak splatnost úvěru prodlouží o 4 měsíce. Výše všech zbývajících anuitních splátek po odkladu zůstane nezměněna s výjimkou poslední splátky, jejíž výše se může lišit. V případě, že je úvěr sjednán s pojištěním, je úvěr pojištěn i při odkladu splátek.

Moneta však odpouští všem klientům s odkladem splátek také veškeré související poplatky spojené s úvěrem. Nejčastěji se bude jednat o poplatek za vedení úvěrového účtu a poplatek spojený se schválením odkladu splátek. Banka má podmínku podat žádost minimálně 10 dnů před splatností první splátky, která má být odložena.

Raiffeisenbank

Na začátek musíme konstatovat, že RB má těžko dohledatelné informace o svých opatřeních a možnostech odložení splátek na svých webových stránkách. Tam, kde bychom to nejvíce očekávali, tedy buď viditelně na home page, nebo v tiskových zprávách či informacích, žádné zprávy či informace o možnosti a podmínkách odložení splátek nebyly. Jako první se objevil banner na bankovnictví z bezpečí domova, kde by ale málokoho napadlo hledat informace o odkladu splátek. Teprve jako druhý banner v pořadí se na hlavní straně objevila nabídka na odložení splátek. Po prokliknutí však byl rozsah informací velmi omezený ve srovnání s jinými, zejména většími bankami. Formulář pro žádost odklad splátek naleznete online zde! Žádost je třeba zaslat minimálně 15 dnů před datem splatnosti první splátky.

UniCredit Bank

O odklad splátek v délce 3 měsíců můžete i v této bance požádat online zde. Tato banka kromě nároku na odklad 3 měsíčních splátek nenabízí nic navíc. Nemůžete tedy očekávat, že Vám banka po dobu odkladu splácení odpustí úroky. O splácení mohou požádat jak fyzické osoby, tak i podnikatelé a živnostníci. Banka také prodlouží o dobu odkladu příslušný počet splátek. Banka garantuje, že po dobu odkladu splátek trvá také pojištění proti neschopnosti splácet, zatím však není rozhodnuto, zda ho banka bude za klienty hradit, jako je tomu v případě České spořitelny. Žádost je třeba zaslat minimálně 15 před datem splatnosti první splátky.

mBank

mBank na svých stránkách pouze sděluje, že připravuje možnost zdarma si odložit splátky osobních a hypotečních úvěrů až o 3 měsíce. Intenzivně prý pracují na tom, aby co nejdříve představila způsob, jakým o odklad splátek požádat. Není na to trochu pozdě? Neměly by mít banky v krizovém období už o konkrétní pomoci a způsobu vyřízení jasno? Pravděpodobně i zde bude nabídnuta klientům možnost odložit si po vyplnění formuláře splátky až o 3 měsíce. Detaily a možnosti však bohužel zatím neznáme.

Fio banka

I u této banky můžeme očekávat standardní přístup s osvobozením od splácení na 3 měsíce. Zažádat bude možné online. Dosud však banka podrobnosti o svém přístupu a konkrétních parametrech pomoci nezveřejnila. Na jejích webových stránkách najdeme zatím pouze následující oznámení:

V tuto chvíli připravujeme podrobné informace. S podáním případné žádosti tedy prosím vyčkejte na jejich zveřejnění. Již v tuto chvíli vás nicméně můžeme ubezpečit, že s ohledem na současnou potřebu minimalizace osobních kontaktů bude celý proces podání žádosti a jejího vyřízení probíhat v plně elektronickém režimu.

Doufejme, že Fio banka tento informační deficit velmi rychle napraví a dá klientům větší jistotu a podporu v době koronavirové krize, tedy dříve, než naběhnou povinnosti dubnových splátek.

Air Bank

I u této banky jsme měli problém najít na webu potřebné informace. Nebyly viditelné ani na hlavní straně, ani v tiskových zprávách banky. Nakonec jsme informace nalezli dosti netradičně a neočekávaně v sekci poradna. Banka výslovně upozorňuje, jaké by měly být důvody pro podání žádosti, přičemž okruh žadatelů tím může výrazně omezit. Výslovně také uvádí, že může požadovat prokázání konkrétního stupně postižení. To je poněkud odlišný přístup, než jak věci řeší jiné banky, kde není nutné důvody žádosti prokazovat a předpokládá se, že koronavirovou krizí jsou postiženi víceméně všichni žadatelé. To vše bez ohledu na to, zda jim třeba poklesly příjmy z důvodu nedostatku nebo pádu zakázek, nebo protože byla jejich činnost přímo omezena zásahem vlády.

Air Bank bude uplatňovat úroky z úvěrů i po dobu odkladu splátek. Formulář s žádostí pro odklad splátek naleznete online zde! O odklad musíte požádat nejméně 10 dnu před splatností první splátky, která má být odložena. Negativně vidíme množství podmínek a omezujících opatření, kterými banka podmiňuje povolení odkladu. Zavání to přílišnou byrokracií pro klienty banky.

Equa Bank

Obligátní 3 měsíce odkladu splátek nabízí samozřejmě i tato banka. Stejně jako ostatní menší či mladší banky nabízí i tato banka jen základ. Nic mimořádného u ní nenajdete. Banka tak nabízí jen to, co v zásadě musí. Equa vám neodpustí žádné úroky. Banka také posune dobu splácení o dobu odložení konkrétních splátek. Podmínkou pro přiznání odkladu splátek je výrazný pokles příjmů žadatele, což může banka v případě svého uvážení zkoumat. Žádost o odklad splátek naleznete ve formě pdf. souboru ke stažení zde!

Expobank

Informace o odložení splátek jsou velmi dobře viditelné hned na home page banky. I zde najdete možnost odkladu splátek o 3 měsíce. Současně ale banka deklaruje hodnocení žádosti jako v případě, kterýchkoliv jiných změn smluvních podmínek. Banka tak nabádá klienty, aby zasílali spolu s žádostí i další dokumenty a informace dokazující postižení koronavirovou krizí. To může být pro některé klienty problém a některé to může dokonce od podání žádosti odradit. Požádat o odklad splátek mohou klienti na mailu banky: odklad_splatek@expobank.cz

Ani u této banky nebudou klienti po dobu odložení splátek osvobozeni od úroků, ani jiných poplatků a nebudou jim odpuštěny ani samotné splátky. Samotná žádost však bude vyřízena bez poplatku. Doba trvání splácení bude z důvodu odložení prodloužena.

Sberbank

Informace o odložení splátek se hledají trošku hůře, ale nakonec se k nim na hlavní straně dostanete. I zde najdete možnost odkladu splátek o 3 měsíce. Současně ale banka deklaruje hodnocení žádosti jako v případě, kterýchkoliv jiných změn smluvních podmínek. Nejedná se tak z pohledu klienta o nějaké mimořádné opatření, ale o rutinní záležitost ve formě změny smluvních podmínek a žádosti o odložení splátek, které je možné využit i v běžných případech. Banka tak nabádá klienty, aby zasílali spolu s žádostí i další dokumenty a informace dokazující postižení koronavirovou krizí. To může být pro některé klienty problém a některé to může dokonce od podání žádosti odradit. Požádat o odklad splátek mohou klienti prostřednictvím pdf. formuláře, který naleznete zde!

Ani u této banky nebudou klienti po dobu odložení splátek osvobozeni od úroků, ani jiných poplatků a nebudou jim odpuštěny ani samotné splátky. Samotná žádost však bude vyřízena bez poplatku. Doba trvání splácení bude z důvodu odložení prodloužena.

Creditas

U této banky jsou informace o možnosti odložení splátek dobře dohledatelné už na hlavní straně webu banky. Ocenit lze přístup banky, kdy nezatěžuje postižené klienty zbytečnou administrativou. Na rozdíl od konkurentů nemusí klienti nic dokládat a stačí pouze stručný popis situace. Problémem je zatím malý rozsah informací k samotné věci. Odložit splátky je možné na 3 měsíce. Po tuto dobu budou klientům odpuštěny úroky. Bohužel tuto informaci banka nikde na svých webových stránkách nesděluje a běžný uživatel se tak o této informaci nemá jak dozvědět. Informaci o úroku jsme tak upravili až po informaci banky, kterou však nemáme nijak podloženou z informací, které banka veřejně poskytuje. Žádost se stručným odůvodněním je možné vložit do zprávy bance v internetovém bankovnictví, případně odeslat emailem na adresu hypotecni@creditas.cz.

Hello Bank

Stejně jako v případě Creditas jsou informace o možnosti odkladu splátek sice dobře dohledatelné, ale nedostatečné a omezené. Informace jsme našli v sekci aktuality z banky, kde jsme je také očekávali. Nalezené informace nás však zklamaly, protože jsme nenašli nic podstatného. Jedinou důležitou věcí bylo, že klienti, kteří se v důsledku aktuální situace dostali do problémů se splácením, mají kontaktovat banku pro odklad splátek na e mailu: mimoradnyodklad@hellobank.cz nebo dopisem na její adresu. Klienti mají uvést jméno, datum narození, identifikaci produktu (variabilní symbol splátky nebo číslo úvěrového účtu) a důvod, proč žádají o odklad splátek. Každou žádost pak banka posoudí individuálně.Odložit splátky bude možné na 3 měsíce. Po tuto dobu nebudou klientům odpuštěny úroky.Žádost se stručným odůvodněním je možné vložit do zprávy bance v internetovém bankovnictví, případně odeslat emailem na adresu hypotecni@creditas.cz.

Souhrnná tabulka opatření banka a kvality poskytování informací o podpoře

Banka

Počet měsíců odkladu

Zkoumání žádostí

Osvobození od úroků

Dohledatelnost informací

Do kdy zaslat žádost/počet dnů před splatností

Česká spořitelna

3

NE

ANO (u hypoték)

1

5

ČSOB

3 (6-12 u hypoték)

NE

NE

1

10

Komerční banka

3

NE

NE

1

Po dobu trvání nouze

Moneta Money

3

NE

NE

1

10

Raiffeisenbank

3

ANO (výběr z menu)

NE

3

15

UniCredit Bank

3

NE

NE

1

15

mBank

3

NE

NE

2

15

Fio banka

3

neuvedeno

NE

4

neuvedeno

Air Bank

3

ANO

NE

4

10

Equa Bank

5

ANO

NE

2

neuvedeno

Expobank

3

ANO

NE

2

nejpozději do 30.4.

Sberbank

3

ANO

NE

3

neuvedeno

Creditas

3

NE

ANO

3

neuvedeno

Hello Bank

3

ANO

NE

3

neuvedeno

Dohledatelnost informací: 1 - výborná, 5 - nejhorší

Zdroj: banky, tiskové zprávy bank a webové stránky bank

 Jak banky pomáhají klientům v době koronavirové krize

Diskutovat (0)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

24234894720

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

0,2


ČÍSLO TÝDNE - 0,2 právě o tolik se zvýšila ekonomika České republiky v prvním čtvrtletí roku 2024. Jedná se o velmi nízký růst, který se dá nazvat stagnací. Pro odborníky i podnikatele se jedná o zklamání.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 24,8280
Kurz USD Americký dolar 1 USD 23,1180
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,7230
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,3655
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 26,1495
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,2900
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 4,9902
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více