Regulace

Informace od fin. arbitra

Finanční arbitr začal loni řešit dvakrát víc sporů

18. 04. 2017  00:45  |   Finanční arbitr loni obdržel proti předchozímu roku víc než dvojnásobek návrhů na zahájení řízení mezi klientem a finančními institucemi. Počet návrhů loni vzrostl až na 1951 a jen za letošní první tři měsíce obdržel arbitr již 350 návrhů. více »

20. díl - Kde hledat pomoc a ochranu: ČNB, ČOI, Finanční arbitr

10. 10. 2016  00:05  |   Kdo vám pomůže, když se dostanete do nesnází? Nebude to ani kouzelný dědeček, ani kouzelný prsten, ale jsou to instutice, které vám ve vašem sporu moho pomoci, nebo spor rozhodnout. Vše se dozvíte s Velkým kurzem rodinných financí v dnešních Lidových novinách. více »

Finančního arbitra soud respektovat nemusí. Doplatí na to klient banky

07. 07. 2015  00:07  |   Institut finančního arbitra byl zřízen jako místo pro odborné, rychlé a levné rozhodování sporů mezi bankami a jejich klienty. Zejména klienti tak měli mít možnost domoci se svého práva rychle a méně formálním způsobem než u soudu. Výsledek, který nenastal, ale nastat lehce může? Klient může paradoxně doplatit na nerespektování názoru finančního arbitra soudem. ČTĚTE DÁLE! více »

Právní poradna BP - I řízení před finančním arbitrem může trvat déle

01. 07. 2015  00:24  |   STŘEDEČNÍ SERIÁL - PRÁVNÍ PORADNA SERVERU BANKOVNÍ POPLATKY: Čtenář se diví, že řízení před finančním arbitrem může trvat i déle než rok. Dotazuje se, zda by nebylo rychlejší, kdyby podal žalobu k soudu. ČTĚTE DÁLE! více »

Finanční arbitr loni řešil trojnásobek sporů, šlo hlavně o půjčky

07. 04. 2014  16:45  |   Občané se loni mnohem víc než dřív obraceli na finančního arbitra se svými spory a dotazy. Počet sporů klientů s finančními institucemi, které arbitr loni začal řešit, vzrostl proti roku 2012 víc než trojnásobně. Zatímco předloni zahájil arbitr 204 řízení, loni už jejich počet vzrostl na rekordních 701. Projednávané spory i přijaté dotazy se opět týkaly hlavně spotřebitelských úvěrů. Uvádí to zpráva o činnosti finančního arbitra za loňský rok, kterou se bude ve středu zabývat vláda. více »

Finanční arbitr od dneška může řešit i spory klientů a směnáren

04. 11. 2013  11:34  |   Pravomoci finančního arbitra se od dnešního dne rozšířily i o řešení sporů klientů se směnárnami a životními pojišťovnami. Počítá s tím novela zákona o finančním arbitrovi, která dnes vstoupila v účinnost společně s novým zákonem o směnárenské činnosti. Vyplývá to ze Sbírky zákonů. více »

Finanční arbitr vydal další rozhodnutí ve sporu o poplatek

17. 07. 2013  15:08  |   Dne 15. 7. 2013 vydal finanční arbitr další nález ve sporu o poplatek za vedení úvěrového účtu / správu úvěru, Finanční arbitr v tomto případě rozhodl o zamítnutí návrhu, tedy nevyhověl navrhovateli, který se domáhal vrácení zaplacených poplatků za vedení úvěrového účtu / správu úvěru. více »

Finanční arbitr loni dostal 824 podnětů, meziročně více

06. 06. 2012  12:04  |   Finanční arbitr loni obdržel od spotřebitelů 824 podnětů, meziročně o dva více. O zahájení řízení rozhodl arbitr pouze ve 167 případech, o rok dříve to bylo 135 případů. Velká část podnětů totiž nespadala do jeho kompetence a další část klientů po získání informací nezaslala návrh na zahájení řízení. Vyplývá to ze zprávy o činnosti finančního arbitra za rok 2011, které má ČTK k dispozici. více »

Finanční arbitr bude řešit spory ohledně směnáren a pojišťoven

05. 06. 2012  11:15  |   Pravomoci finančního arbitra se zřejmě rozšíří o řešení sporů klientů se směnárnami a životními pojišťovnami. Počítá s tím novela zákona o finančním arbitrovi. Tu ministerstvo financí předložilo vládě v souvislosti s novým zákonem o směnárenské činnosti, který by měl nahradit současný devizový zákon. Změny navrhuje MF od dubna 2013. více »

Vláda jmenovala nového finančního arbitra České republiky.

03. 12. 2011  11:16  |   Vláda České republiky na svém pravidelném zasedání dne 16.11.2011 jmenovala na základě návrhu ministra financí Miroslava Kalouska novým finančním arbitrem České republiky Mgr. Moniku Strejcovou. více »

MF navrhuje vládě Moniku Strejcovou na funkci finančního arbitra

16. 11. 2011  08:29  |   Novým finančním arbitrem by se mohla stát Monika Strejcová. Počítá s tím návrh ministerstva financí, který projedná na svém středečním zasedání vláda. Dosavadní finanční arbitr František Klufa na svoji funkci rezignoval 16. září. více »

Finanční arbitr v novém: financování ze státního rozpočtu a rozšířené pravomoci

30. 06. 2011  00:48  |   Prezident Václav Klaus podepsal v minulém týdnu pět nových ekonomických zákonů. Jeden z nich byla i novela zákona o finančním arbitrovi. Tato novela rozšiřuje pravomoci finančního arbitra, a také upravuje zdroj financování jeho úřadu. více »

Objasnění informace – EU chce měnit pravidla pro hypotéky

04. 06. 2011  14:31  |   Konkretizace informací vyplývajících z newsletteru Finančního arbitra České republiky za měsíc květen 2011. více »

Finanční arbitr ČR členem Expertní skupiny pro stížnosti spotřebitelů

18. 03. 2011  13:33  |   Dr. Ing. František Klufa, finanční arbitr České republiky, se stal členem mezinárodní Expertní skupiny pro stížnosti spotřebitelů při Evropské komisi. Finanční arbitr ČR byl delegován do této pracovní skupiny jako jeden ze tří zástupců sdružení FIN-NET, které v současné době má více jak 50 členů ze zemí Evropského hospodářského prostoru. více »

Strategie a cíle finančního arbitra České republiky na druhou část volebního období

09. 03. 2011  15:13  |   Finanční arbitr České republiky Dr. Ing. František Klufa si po svém zvolení a následném jmenování PSP ČR vytyčil jednoznačné cíle, které se mu podařilo splnit díky jeho úsilí a intenzivní práci celého úřadu přibližně za polovinu funkčního období. Aktuální potřeby českého finančního trhu, doporučení Evropské komise, nové kompetence a nově nabyté zkušenosti FA ČR se odrážejí v novém programu – střednědobém strategickém plánu rozvoje úřadu FA ČR, který by měl být splněn do konce roku 2013. více »

Úřad finančního arbitra vykazuje růst počtu doručených i řešených podnětů

09. 03. 2011  15:05  |   Kancelář finančního arbitra České republiky zaznamenala v roce 2010 opětovný nárůst obdržených i řešených podnětů, které byly ve většině oprávněných případů řešeny smírnou cestou mezi oběma stranami sporu – klientem a finanční institucí. Meziročně se podařilo udržet i za poslední tři roky zkrácenou průměrnou dobu řešení sporu a návštěvnost webových stránek potvrzuje rostoucí povědomí o Kanceláři FA ČR jako o instituci, která bezplatně a mimosoudně řeší finanční potíže koncových spotřebitelů v rámci svých dosavadních kompetencí. Intenzivní komunikace a snaha o dialog s klienty bankovních i nebankovních institucí přináší na úřad FA ČR velké množství dotazů, které leží mimo kompetence arbitra. Kancelář se snaží vždy co nejpřesněji odpovědět a pomoci tazateli s řešením problému. více »

Informace od fin. arbitra

09. 03. 2011  15:01  |   více »

Finanční arbitr České republiky reaguje na rozšiřování kompetencí, kancelář FA ČR signalizuje připravenost na plánované legislativní změny

09. 03. 2011  15:01  |   Finanční arbitr České republiky reaguje na změny vyplývající z novely zákona o finančním arbitrovi, kterou dne 2. 2. 2011 projednala v prvním čtení PSP ČR. Zásadní změny, vyplývající z novely, vstoupí dle všech předpokladů v platnost 1. 7. 2011. Současný finanční arbitr Dr. Ing. František Klufa začíná připravovat svou Kancelář na nový systém fungování postupnými kroky, které zajistí stoprocentní připravenost úřadu finančního arbitra na nové kompetence ode dne nabytí účinnosti zákona. více »

ČTK: vláda projedná rozšíření pravomocí finančního arbitra

22. 12. 2010  10:45  |   Ministerstvo financí chce posílit pravomoci finančního arbitra a zároveň změnit jeho financování. více »

ČTK: Aktuálně - Finanční arbitr posílí, pomůže i s půjčkou a investicí

01. 11. 2010  18:32  |   Finanční arbitr, který rozhoduje spory mezi spotřebiteli a finančními institucemi, získá výrazně širší kompetence. více »

Finanční arbitr ČR od 1. září na Facebooku!

02. 09. 2010  16:39  |   Facebook jako nový komunikační kanál pro státní instituce. více »

ČTK: Finanční arbitr dostal letos 423 podnětů

08. 07. 2010  11:48  |   Finanční arbitr obdržel v letošním první pololetí celkem 423 podnětů, tedy v meziročním srovnání o pět procent více. více »

Kancelář Finančního arbitra ČR zaznamenala více než 100 % nárůst obdržených podnětů

22. 03. 2010  18:27  |   Kancelář finančního arbitra zaznamenává stále větší počet obdržených podnětů k řešení sporů na finančním trhu. V roce 2009 to bylo celkem 757 podnětů, což oproti roku 2007 (370 podnětů) znamenalo více než 100% nárůst obdržených podnětů za období 2008 až 2009. více »

Finanční arbitr ČR a BIVŠ pořádali mezinárodní konferenci

25. 10. 2009  07:55  |   Finanční arbitr České republiky a Bankovní institut vysoká škola, a.s. pořádali dne 22. října 2009 mezinárodní konferenci na téma „ÚLOHA A POSTAVENÍ FIN-NET NA FINANČNÍCH TRZÍCH“. více »

Na kancelář Finančního arbitra ČR se za 1. pololetí obrátilo o třetinu více spotřebitelů

10. 07. 2009  04:22  |   Za prvních šest měsíců roku 2009 obdržela kancelář Finančního arbitra České republiky celkem 402 podnětů k vyřízení. více »

Výroční zpráva za rok 2008

25. 06. 2009  20:23  |   Zákon č. 229/2002 Sb., § 21, odst. 1, ukládá Finančnímu arbitrovi České republiky nejpozději do 30. června příslušného roku uveřejnit výroční zprávu. více »

Internetové stránky FA ČR se staly součástí českého kulturního dědictví

25. 05. 2009  17:23  |   Národní knihovna České republiky vybrala internetové stránky Finančního arbitra České republiky http://www.finarbitr.cz jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a měl by se tak stát součástí českého kulturního dědictví. Obě strany spolu uzavřely smlouvu, která umožní zpřístupňování stránek z archivu prostřednictvím internetu. více »

Spolupráce arbitra se Sdružením českých spotřebitelů

27. 04. 2009  11:43  |   Finanční arbitr ČR (FA ČR) a Sdružení českých spotřebitelů, o.s. (SČS) vnímají postavení drobného spotřebitele při sjednávání smluv jako nerovné, a toto může vést k finančním a hmotným ztrátám z titulu uzavřených smluvních vztahů. více »

Zpráva Finančního arbitra za rok 2008

10. 03. 2009  15:39  |   Kancelář Finančního arbitra ČR zaznamenala v roce 2008 výrazný nárůst obdržených podnětů - celkem 619 podnětů. více »

Výroční zpráva za rok 2007

25. 01. 2009  20:21  |   Výroční zpráva Finančního arbitra za rok 2007. více »

Finanční arbitr ČR se stal členem řídícího výboru sítě FIN-NET

20. 01. 2009  01:34  |   Hlavním cílem řídícího výboru je snaha o rozvoj mimosoudních systémů řešení sporů mezi spotřebiteli a institucemi na jednotlivých finančních trzích. více »

Finanční arbitr ČR se stal členem sítě finančních ombudsmanů

29. 10. 2008  10:26  |   Finanční arbitr České republiky se stal členem prestižní celosvětové sítě finančních ombudsmanů (International Network of Financial Services Ombudsman Schemes). Tato síť byla založena v roce 2007 a sdružuje instituce a orgány zřízené za účelem mimosoudního řešení sporů na finančním trhu v různých zemích světa. více »

Služeb Finančního arbitra za 1. pololetí využilo více spotřebitelů

08. 07. 2008  19:20  |   Za prvních šest měsíců roku 2008 obdržela kancelář Finančního arbitra České republiky celkem 306 podnětů k vyřízení, z toho bylo 55 přijatých návrhů na zahájení řízení, 132 písemných dotazů a 119 telefonických podnětů. více »

Finanční arbitr od jeho vzniku až po jeho budoucnost

20. 06. 2008  01:43  |   Zatímco v ČR působí za účelem ochrany spotřebitele na finančním trhu pouze finanční arbitr s omezeným rozsahem kompetencí, v ostatních státech jsou oblasti řešených sporů mnohem obsáhlejší a v tomto hodnocení nevychází naše republika lichotivě. více »

Finanční arbitr má nové internetové stránky

24. 04. 2008  03:36  |   Dne 10. dubna 2008 byla spuštěna nová verze webových stránek Finančního arbitra ČR. Nové stránky jsou koncipovány tak, aby byly pro uživatele dostatečně přehledné, čtivé a jednoduché na ovládání. více »

Tisková konference Finančního arbitra F. Klufy

10. 04. 2008  15:36  |   Ve čtvrtek 10. 4. proběhla tisková konference Finančního arbitra Františka Klufy, na které informoval o činnosti institutu za rok 2007 a o plánech na rok 2008. více »

Nový arbitr bude usilovat o rozšíření kompetencí!

20. 12. 2007  12:29  |   Rozhodnutím poslanecké sněmovny se novým finančním arbitrem pro příští pětileté období stal František Klufa, který přesvědčil poslance svou vizí a svými plány práce úřadu v budoucím období. Nahradil tak Otakara Schlossbergera, který úřad vedl v minulém období. "Budu usilovat o zvýšení pravomocí" říká nový arbitr! více »

ČSOB ztratila klientům peníze, pokutu platit nemusí (Aktuálně.cz)

15. 10. 2007  14:26  |   Finanční arbitr neuspěl ve sporu s Československou obchodní bankou, kterou pokutoval za to, že se klientům banky z účtů ztratily peníze. více »

Rozhovor s Finančním arbitrem

15. 10. 2007  14:18  |   O finanční arbitrovi se v poslední době hodně mluví. Naposledy veřejnost zaujala informace o prohraném sporu s Českou spořitelnou. Jaká je skutečně úspěšnost našeho prvního finančního arbitra? Mohou být spotřebitelé spokojení?... více »

Výroční zpráva 2006

15. 10. 2007  14:16  |   Zpráva o činnosti Finančního arbitra za rok 2006. více »

Výroční zpráva 2005

15. 10. 2007  14:15  |   Zpráva o činnosti Finančního arbitra za rok 2005. více »

Výroční zpráva 2004

15. 10. 2007  14:13  |   Zpráva o činnosti Finančního arbitra za rok 2004. více »

Výroční zpráva 2003

15. 10. 2007  12:49  |   Zpráva o činnosti Finančního arbitra za rok 2003. více »
1

Sekce obsahuje celkem 44 článků. Výše vypsáno 0 - 50Zajímavosti
Nejčtenější zajímavosti