GREEN PAPER aneb transfery z českých bank do zahraničí, 6. díl


11. 07. 2013  01:39     VŠFS     komentáře (0)

Bankovnipoplatky.com mají v ruce zajímavou analýzu z dílny Vysoké školy finanční a správní v Praze, která se zabývá transfery finančních prostředků z tuzemského bankovního sektoru do zahraničí. Tuto analýzu vám postupně představíme. V minulém týdnu jsme začínali, dnes přinášíme šestý díl...

GREEN PAPER aneb transfery z českých bank do zahraničí, 6. díl
.

PRVNÍ DÍL ZDE

.

DRUHÝ DÍL ZDE

.

TŘETÍ DÍL ZDE

.

ČTVRTÝ DÍL ZDE

.

PÁTÝ DÍL ZDE

.

V roce 2007 vlastnily Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s. a Komerční banka, a. s. celkem 70 437 kusů akcií (což odpovídalo téměř 26,6 % podílu na základním kapitálu). Situaci znázorňuje tabulka 2 "Přehled akcionářů BCCP, a. s. - rok 2007".  Pro úplnost je vhodné uvést, že základní kapitál Burzy cenných papírů Praha, a.s. byl v roce 2007 snížen na celkových 258 322 tisíc Kč.

Tabulka 2. Přehled akcionářů BCPP – rok 2007

 

Akcionář

Akcie(ks)

Podíl na ZK(%)

1

ATLANTIK finanční trhy, a.s.

2 996

1,13

2

2 BH Securities a.s.

500

0,19

3

3 BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s.

607

0,23

4

4 Brněnská obchodní, a.s. v likvidaci *)

100

0,04

5

5 CAPITAL PARTNERS a.s.

100

0,04

6

6 CYRRUS, a.s.

1000

0,38

7

7 Česká spořitelna, a.s.

38908

14,67

8

8 Československá obchodní banka, a. s.

1000

0,38

9

9 EASTBROKERS, akciová společnost v likvidaci *)

10

0,00

10

10 Fio, burzovní společnost, a.s.

100

0,04

11

11 GARFIELD a.s. *)

10

0,00

12

12 GE Money Bank, a.s. *)

17388

6,56

13

13 GES INVEST, a.s. *)

1000

0,38

14

14 Global Brokers, a.s.

1500

0,57

15

15 ICEBERG A.S. v likvidaci *)

40

0,02

16

16 ING Bank N.V.

3000

1,13

17

17 Komerční banka, a.s.

30529

11,51

18

18 Merx a.s. *)

20

0,01

19

19 Moravia Banka, a.s. v likvidaci *)

500

0,19

20

20 OESTERREICHER & spol., s.r.o. *)

1000

0,38

21

21 Patria Finance, a.s.

65901

24,85

22

22 PPF banka a.s.

32140

12,12

23

23 Stock Investment, a.s. „v likvidaci“ *)

500

0,19

24

24 Tiger Holding Four S.a.r.l. *)

35903

13,54

25

25 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

21967

8,28

26

26 WOOD & Company Financial Services, a.s.

3997

1,51

27

Burza cenných papírů Praha, a.s.

4500

1,70

*) není členem burzy, nemá právo účasti na burzovním obchodu

Pramen: Výroční zprávy. Burza cenných papírů Praha, a.s. [online]. [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.bcpp.cz/dokument.aspx?k=Vyrocni-Zpravy

V následujících letech se struktura akcionářů BCPP změnila. Ve výroční zprávě BCCP za rok 2009 se lze dočíst, že tato výroční zpráva je první společnou zprávu skupiny CEE Stock Exchange  Group (CEESEG). Tato skupina oficiálně vznikla v roce 2009 a skládá se ze čtyř burz cenných papírů ve Vídni, Budapešti, Lublani a Praze. Skupina v roce 2009 vstoupila na mezinárodní trh cenných papírů jako nový, silný aktér. V lednu 2010 byla vytvořena centrální holdingová společnost CEESEG AG, která zahrnuje čtyři burzy cenných papírů, a to v Budapešti, Lublani, Praze a ve Vídni jako dceřiné společnosti.  Situaci charakterizuje tabulka č. 3.

Tabulka 3. Přehled akcionářů BCPP – rok 2011

 

Akcionář

Akcie(ks)

Podíl na ZK(%)

1

Brněnská obchodní, a.s. v likvidaci

100

0,038

2

CAPITAL PARTNERS a.s.

100

0,038

3

EASTBROKERS, akciová společnost v likvidaci

10

0,004

4

Fio Banka, a.s.

100

0,038

5

GE Money Bank, a.s.

17 388

6,556

6

GES INVEST, a.s.

1 000

0,377

7

ICEBERG A.S. v likvidaci

40

0,015

8

Merx a.s., v likvidaci

20

0,008

9

Moravia Banka, a.s. v likvidaci

500

0,189

10

CEESEG Aktiengesellschaft

245 958

92,739

Pramen: Výroční zprávy. Burza cenných papírů Praha, a.s. [online]. [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.bcpp.cz/dokument.aspx?k=Vyrocni-Zpravy

Mezi akcionáři není žádná z velkých bank, které jsou předmětem analýzy v této studii. Z porovnání obou výše uvedených tabulek vyplývá, že podíl uvedených bank na základním kapitálu BCCP ve výši 68 610 323 Kč získali jiní akcionáři, velmi pravděpodobně skupina CEESEG Aktiengesellschaft.

Musely „mateřské“ zahraniční banky z ČR odčerpávat finanční aktiva?

Pokud zahraniční „matka“ prosperovala i po krizi (a nemusí „svému“ státu splácet případné obdržené subvence nebo jiné podpory poskytnuté v důsledku světové finanční krize), lze předpokládat, že tato banka nemusí odčerpávat finanční zdroje ze svých zahraničních entit, pokud tyto entity jsou ziskové;  lze mít za to, že spíše se bude v hostitelských státech snažit udržet své pozice nebo dále posilovat svou pozici na finančních trzích hostitelské země (tj. ČR).

Jaké byly hospodářské výsledky „matek“ 4 zkoumaných bank v letech 2007-2011?

Z údajů v tabulce 4 je patrné, že 3 z bank byly po celou délku sledovaného období v zisku; pouze KBC byla v roce 2008 a v roce 2009 ve ztrátě. Situace jednotlivých bank, resp. bankovních skupin se v průběhu sledovaných let rok od roku měnila; až na skupinu UniCredit se musely obracet o pomoc státu.

Tabulka 4.  Zisky/ztráty sledovaných bank v letech 2006-2011

Banka                         2006             2007            2008             2009               2010               2011

Erste Bank ______1,182,401     1,549,954    1,038,602       976,629      1,186,437        562,568

(v tis. EUR)

Uni Credit Bank _ 6,127,857     6,678,222     4,529,302     2,034,620     1,644,569       8,841,683

(v tis. EUR)

Société Générale __5,785            1,604         2,773           1,108             4,302               ---

(v mil. EUR)

KBC____________ 3,593             3,403        -2,379        -2,547             1,888              ---

(v mil. EUR)

Prameny: Erste Bank – výroční zprávy za rok 2007, 2008, 2009, 2010, 2011; Société Générale: výroční zprávy za rok 2008, 2009, 2010, 2011; KBC: výroční zprávy za rok 2007, 2008, 2010; Uni Credit Bank: výroční zprávy za rok 2007, 2008, 2010, 2011.

Poznámky:

1. Veškeré výsledky u všech bank jsou převzaty z tabulek income statement (výkaz zisků a ztrát)

2.  SG publikuje informace vždy rok zpětně, tzn., že Regulated information 2012 obsahuje informace z roku 2011 atd.

3. Některé z výše uvedených bank výjimečně nepublikovaly výroční zprávy za některé roky zkoumaného období.  Société Générale  nepublikovala výroční zprávy v letech 2006 a 2007, KBC výroční zprávu neuveřejnila v roce 2011. Není vyloučeno, že dosud neuveřejněné výroční zprávy mohly být uveřejněny jinak než běžným způsobem, nebo že ještě budou dodatečně zveřejněny. Erste bank publikovala výroční zprávy ve všech sledovaných letech, tj. v letech 2006-2011.

.

V období finanční krize Erste Bank dostala podporu od rakouského státu ve výši 1,2 mld. EUR. Rakouská vláda v krizovém období ohroženým bankám poskytla celkem 5,9 mld. EUR, a to těmto bankám: Erste Group Bank, dále Raiffeisen Bank International AG, Bawag  PSK Bank, Oesterreichische Volksbanken a nakonec Hypo Alpe-Adria  Bank International.

Belgická skupina KBC na základě dohody s Evropskou komisí získala 7 mld. EUR státní pomoci. Skupina Société Générale  získala od francouzské státní agentury SPPE pomoc ve výši 3,4 mld. EUR.GREEN PAPER aneb transfery z českých bank do zahraničí, 6. díl

Diskutovat (0)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

27981766096

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

46


ČÍSLO TÝDNE - 46 právě tolik miliard korun investuje v České republice do rozšíření výroby čipů společnost ONSEMI. Jedná o největší investici v dějinách ČR.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,3320
Kurz USD Americký dolar 1 USD 23,2300
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,9530
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 30,1685
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 25,9670
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,4600
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,0951
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více