Účet po zemřelém

Dotaz:

Jak se vyhnout bankovním poplatkům za vedení účtu při blokaci účtu po zemřelém způsobenou dědickým řízením? Jsou případně i banky, které si poplatek v tuto chvíli neúčtují?





Odpověď:

Dobrý den, pane Draha,

banky by v případě úmrtí majitele účtu tento blokovat vůbec neměly, proto poplatky spojené s vedením účtu by měly nadále uplatňovat podle původně uzavřené smlouvy se zemřelým. Pouze v případě, že majitel účtu ještě za svého života ozámil bance, že účet nebo některé platby z něj se po jeho smrti vykonávat nemají, banka v tomto případě účet zruší nebo zastaví provádění plateb z něj. Obchdní zákoník však již neřeší nic, co se poplatků týká. Z logiky věci však vyplývá, že pokud účet zruším , tak nemohu uplatňovat poplatky, pokud účet zablokuji, tak znemožňuji jeho základní funkci, tudíž llogicky bych také poplatky uplatňvat neměl, a to ani za vedení účtu. Je to však můj názor. S ohledem však na uvedené výše, by k této situaci v podstatě nemělo vůbec dojít. Účet je buď zcela funkční nebo je nutno jej po smrti majtiele zrušit podle jeho dispozice.

Praxe, o kterou opíráte Váš dotaz, byla uplatňována před novelou obchodního zákoníku., kterou byl do něj vložen § 715a.

 



Otakar Schlossberger



Zobrazit všechny dotazy