Platby za SEPA

Dotaz: Dostal jsem platbu 4 Eur z SK (tj. cca 105 Kč). Poštovní spořitelna mi k tomu naúčtovala -150 Kč aniž bych tuto transakci dovolil či schválil. Tak v podstatě jsem nic nedostal ale přišel o cca 45 Kč. Účtování těchto poplatků se mi zdá jako nehoráznost když mi to banka účtuje za platbu do mého účtu bez mého vědomí. Zkuste si představit, že Vám někdo z ciziny pošle 1000x například 0,01 Kč (samozřejmě v Eurech) takže Vám na Vašem účtu přistane 10 Kč a banka Vás obratem připraví o 150 000 Kč. Lze se proti tomu vůbec nějak bránit? V této chvíli zcela vážně uvažuji o zrušení účtu s tím, že už žádný nezaložím.Odpověď:

Dobrý den,

tato praxe je nešťastná. Pokud by se jednalo o zahraniční platbu, tak se vžila zvyklost, že u nízkých částek banka příjemce považovala platbu za tzv. "netto" pro příjemce (tedy čistou, bez poplatku) a zatížila svým poplatkem příkazce, tzn. plátce. To tím způsobem, že požadovala před zpracováním platby vůči příjemci po bance plátkce poplatek za zpracování. Nebyl-li zaplacen, částku transakce vrátila zpět.

U přeshraniničních plateb, resp. u plateb SEPA se tato praxe dělat nesmí, neboť evropská regulace, která je přejata do národních zákonů, tuto praxi nepřipouští. Banka plátce a banka příjemce si mohou zúčtovat své poplatky, ale musí to být v sazebníku. U zemí s eurem pak nesmí být poplatky za SEPA transkace odlištné od poplatků za transakce vnitrostátní. Pro ČR toto neplatí, neboť nemáme euro.

V praxi jsem zažil něco podobného, a to, že někdo se chtěl jinému asi pomstít a opravdu do jedné banky zaslal 1000 x po jedné koruně a věděl, že banka příjemce zpoplatňuje došlou platbu z jiné banky 6,-- Kč. Tudíž ten subjekt zplatil na poplatích 6 tis. Kč. Reklamoval to a banka pak vykomunikovala vrácení jak těch tisíc plateb po jedné koruně, tak také vrátila 6 tis. Kč coby poplatky.

V ČR se platby vždy zpracovávaly automaticky a je jen věcí banky, proč zpoplatňuje došlé platby, se kterými v podstatě nemá žádnou práci. Platba "proteče" systémem bez dotyku lidkého činitele, neboť vše je řádně ošetřeno SW banky. Ano, i ten něco stojí, ale povětšinou náklady na tento SW jsou pokryty poplatky za vyšlou platbu, tzn. těmi příkazy, o kterých klikent ví a může je ovlivnit. Můžete podat stížnost u banky. Podle mého názoru však banka žádný přepis obecně platný nebo pravidla neporušila. Jde spíše o morální či etické chování.Otakar SchlossbergerZobrazit všechny dotazy