Ústecký kraj – čekací doba na pobočkách mírně horší než ve zbytku ČR


11. 06. 2014  00:54     BP.com     komentáře (0)

V naší analýze originálních datových souborů z projektu „Kliente, oznámkuj svoji banku“ jsme zakončili cyklus třetí otázky ohledně atmosféry na bankovních pobočkách a vstupujeme do další fáze, konkrétně k analýze otázky zabývající se čekací dobou na obchodních místech a nabízených služeb v době čekání…  Dnes pokračování analýzy v Ústeckém kraji.

Ústecký kraj – čekací doba na pobočkách mírně horší než ve zbytku ČR
Čekání je únavné. Vždy a všude. Stání ve frontě na bankovní pobočce není výjimkou, právě naopak. Vzhledem k otevírací době většiny bank, která se překrývá se standardní pracovní dobou, mají téměř všichni bankovní klienti při návštěvě pobočky jedno společné – chvátají. Proto jsme se v další otázce projektu „Kliente, oznámkuj svoji banku“ zaměřili právě na problematiku „doba čekání na pobočce a služba v době čekání“, kterou mohli klienti známkovat jako ve škole – od jedničky do pětky.

Čím kratší doba na pobočce, tím lepší známka. Čím lepší servis během čekání (lavičky či židle, tiskoviny ke čtení, voda či káva, zábava pro děti…), tím lepší známka.

.

PORADNA – ZEPTEJTE SE BANKOVNÍ EXPERTKY NA COKOLIV

.

Ústecký kraj generuje o 3,3 procentní body menší počet známek výborně než datový vzorek popisující celou Českou republiku, mírně lepší hodnocení však pozorujeme u relativně vyššího podíl známek chvalitebně. Známek dobře bylo uděleno o jeden procentní bod více. Méně lichotivých známek dostatečně vygeneroval průzkum 297, tedy 13,8 procenta. Nedostatečných pětek bylo v ústeckém kraji uděleno relativně méně než ve zbytku země – o půl procentního bodu.

TABULKA: Čas strávený na pobočce – Ústecký kraj

Hodnocení

Ústecký kraj

ČR jako CELEK

Počet

Podíl na celku

Známka 1 - Výborně

429

19,9%

23,2%

Známka 2 - Chvalitebně

729

33,8%

31,8%

Známka 3 - Dobře

482

22,4%

21,4%

Známka 4 - Dostatečně

297

13,8%

12,7%

Známka 5 - Nedostatečně

203

9,4%

9,9%

Nevyplněno

16

0,7%

1,1%

Celkem

2156

100%

100,0%

Zdroj: www.bankovnipoplatky.comÚstecký kraj – čekací doba na pobočkách mírně horší než ve zbytku ČR

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

28873846184

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

ČÍSLO TÝDNE

9


Číslo týdne - 9 právě o tolik procent sníží od října tohoto roku největší tuzemský prodejce a výrobce elektřiny ČEZ cenu elektřiny pro domácnosti. Na poklesu cen ušetří tuzemské domácnosti, jako například Poplatkovi několik tisíc korun.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více