Rok 2015 byl pro vlastníky tuzemských bank rekordní. Vydělaly 58 miliard


29. 12. 2016  00:29     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Vlastníci pěti největších tuzemských bank vydělaly 58 miliard korun. Právě tolik poslaly tyto banky svým vlastníkům ve formě dividend. Nejméně banky vyplatily vlastníkům v roce 2012, kdy částka dividend činila pouze 18 miliard korun.

Rok 2015 byl pro vlastníky tuzemských bank rekordní. Vydělaly 58 miliard
Od roku 2011 do roku 2015 se výše dividend vyplácených pěti největšími tuzemskými bankami vyvíjela velmi nerovnoměrně. Rozdíly v částkách dividend tak činily v různých letech i stovky procent.

Rekordním pro vlastníky bank byl rok 2015, kdy především zahraniční vlastníci tuzemských bank získali na dividendách částku převyšující 58 miliard korun. Naopak v roce 2013 získali vlastníci z tuzemských bank pouze 18 miliard korun.

Nejvyšší částku ročních dividend vyplatila Moneta Money Bank

Rekordní částku poslala svým vlastníkům ve formě dividendy Moneta Money Bank za rok 2015. Tato částka byla ve výši 19,7 miliardy korun. Jedná se o nejvyšší částku, kterou banky vyplatily za celý rok svým vlastníkům v letech 2011 až 2015. Je však nutné dodat, že právě Moneta Money Bank, dříve GE Money Bank nevyplácela v letech 2011, 2012, 2013 a 2014 prakticky žádné dividendy. Částku si tak hlavní vlastník této banky nechal vyplatit kumulovaně za celé toto období a to těsně před plánovaným prodejem této velké banky.

Druhou nejvyšší částku vyplatila ČSOB svému vlastníkovi v roce 2011, kdy částka dividend činila 17,8 miliardy korun.

Banky odeslaly svým vlastníkům od 34 procent až po 88 procent ze zisku

Nejvyšší podíl dividend vyplacených z čistého zisku bank si banky vyplatily v roce 2011. V tomto roce činil čistý zisk pěti největších bank 40,04 miliardy korun. Výše vyplacených dividend pak činila částku 35,37 miliardy korun. Ze zisku tak tyto banky vyplatily celých 88,34 procenta zisku svým vlastníkům.

Nejnižší podíl dividend ve vztahu k čistému zisku pak pětice největších bank vyplatila hned v roce následujícím, tedy v roce 2012, kdy při čistém zisku ve výši 53,28 miliardy korun, odeslaly banky svým vlastníkům 18,29 miliardy korun, tedy pouze 34,33 procenta.

Pro srovnání pak v roce 2015 banky jako celek vyplatily na dividendách dokonce o 7 miliard více, než činil jejich roční čistý zisk. Za touto skutečností však stojí především rekordní výplaty dividendy u Monety Money Bank, která vyplácela dividendy i za minulá období.

 

Výše vyplacených dividend v mld. Kč

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

Celkem

Česká spořitelna

4,56

4,56

7,6

9,12

11,4

37,24

ČSOB

17,8

6,6

13,32

8,11

13,21

59,04

Komerční bank

10,21

6,03

8,66

8,66

11,75

45,31

Moneta Money Bank

0

0

0

0

19,7

19,7

UniCredit Bank

2,8

1,1

1,76

1,59

2,18

9,43

Celkem

35,37

18,29

31,34

27,48

58,24

170,72

Zdroj: www.vstricnabanka.cz a výroční zprávy bank

Výše dividend s výší zisku bank souviset nemusí

Nerovnoměrný vývoj výše výplaty dividend největších tuzemských bank svědčí o tom, že zde neexistuje rovnítko mezi výší čistého zisku a výší dividendy. I přes zvyšující se zisk některých bank výše dividend zůstává stejná, nebo klesá a naopak. Výše samotných dividend se tak řídí do velké míry potřebami dominantních vlastníků bank, případně potřebou podstatnějších investic vynakládaných do tuzemských bank či poboček.

___________________________________________________________________________

O projektu Vstřícná banka

První klientský rating Vstřícná banka je průběžným čtvrtletním hodnocením, které má za cíl pravidelně, v průběhu roku hodnotit banky na základě vstřícných či nevstřícných kroků a opatření hodnocených bank. Jedná se tedy o konkrétní a adresné hodnocení opatření bank.

Hodnotí tři na sobě nezávislé skupiny hodnotitelů:

1) Odborná porota složená z deseti odborníků.

2) Server bankovnipoplatky.com - výše poplatků a přehlednost sazebníků.

3) Registrovaná a neregistrovaná veřejnost.

 

Členy odborné poroty jsou tyto osobnosti:

- JUDr. Ing. Ph.D. Otakar Schlossberger - předseda poroty je odborníkem na bankovnictví působící jako pedagog a autor zabývající se touto tématikou. Byl také prvním finančním arbitrem v České republice.

- Ing. Olga Šeflová - lektorka a specialistka na metodickou a poradenskou činnost v oblasti bankovnictví, která zastupuje Bankovní institut Vysokou školu (BIVŠ).

- Mgr. Petr Kučera - redaktor ekonomické a finanční rubriky hlavního mediálního partnera projektu Aktualne.cz.

- Ing. Markéta Grušáková - manažerka společnosti, zástupce mediálního partnera Parlamentní listy

- Mgr. Jan Klička - vedoucí redaktor a zástupce mediálního partnera projektu tištěného regionálního Deníku a internetového Denik.cz.

- Ing. Martina Hedvičáková - lektorka a specialistka na bankovnictví Univerzity Hradec Králové.

- Ing. Bedřich Danda - dlouholetý předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR a bývalý náměstek ministra průmyslu a obchodu.

- Mgr. Miroslav Zeman – manažer hodnocení Vstřícná banka a advokát

- Ing. Miroslav Škvára - Vysokoškolský pedagog ČVUT, pro oblast bankovnictví

- Ing. Ivan Bukáček - člen vedení společnosti GEEN, titulárního partnera projektu

- Ing. Peter Michajlov - zakladatel poradenské společnosti Finberry

 Rok 2015 byl pro vlastníky tuzemských bank rekordní. Vydělaly 58 miliard

Diskutovat (0)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více