Nouzový stav přinesl změny v oddlužení pro OSVČ


15. 05. 2020  07:19     Tisková zpráva     komentáře (0)

Nouzový stav se výrazně podepisuje na výdělcích živnostníků a podnikatelů. Velká část z nich přišla ze dne na den o práci i o plat. Mnoho osob samostatně výdělečně činných se tak dostává do těžké situace, kdy dluhy narůstají a ony přestávají být schopny splácet své závazky.

Nouzový stav přinesl změny v oddlužení pro OSVČ
Jednou z možností, jak vyřešit tíživou situaci, je oddlužení neboli osobní bankrot. Vláda v rámci nouzového stavu schválila pro oddlužení OSVČ mírnější podmínky. Nová pravidla shrnula advokátní kancelář Vilímková Dudák & Partners.

Pokud se OSVČ dostanou do situace, kdy nejsou schopny splácet své dluhy, a hrozí jim konkurs, mohou požádat o tzv. oddlužení, neboli vyhlásit osobní bankrot. Díky tomu nemusí mít strach z toho, že jim na dveře zaklepou exekutoři. Je to jediný legální způsob, jak se efektivně zbavit svých závazků a neschopnosti je splácet. Věřitelé na ně nemohou podat žalobu, od okamžiku zahájení insolvenčního řízení jsou totiž pod ochranou soudu a celý proces se řídí podle insolvenčního zákona.

Oddlužení probíhá tak, že se sjednotí všechny závazky do jediného, který dlužník splácí v jedné splátce. Po oddlužení se zbaví všech starých dluhů, včetně těch nepřihlášených. Výhodou je, že po celou dobu oddlužení má vyměřenou přesnou částku, která mu každý měsíc zůstává na živobytí. Zná termín, kdy oddlužení skončí. Oddlužení OSVČ a podnikatelů probíhá ale jinak než u osobního bankrotu nepodnikajících fyzických osob.

Co se aktuálně mění? OSVČ dostaly více času a lepší podmínky

Vláda se snaží tíživou situaci podnikatelům ulehčit. Dne 24. dubna byl ve Sbírce zákonů vyhlášen tzv. lex covid, který poskytuje osobám samostatně výdělečně činným, které jsou dotčené vyhlášením nouzového stavu, více času pro nalezení způsobu, jak se vyrovnat se svými věřiteli, aniž by jim hrozilo prohlášení úpadku na návrh věřitelů. K věřitelským insolvenčním návrhům nebudou soudy až do 31. srpna 2020 vůbec přihlížet.

„To podnikatelům rozhodně může pomoci, neboť jim bude poskytnuto více času postavit své podnikání opět na nohy a dluhy splatit nebo se případně dohodnout s věřiteli na jejich postupné úhradě“, vysvětluje Jakub Kadlec z advokátní kanceláře Vilímková Dudák & Partners.

Stejně tak i samotné OSVČ nejsou povinny na sebe podat insolvenční návrh do doby uplynutí šesti měsíců od ukončení mimořádných opatření, nejdéle však do 31. prosince 2020. Toto ovšem neplatí, pokud úpadek nastal již před přijetím nouzového stavu, tedy před 12. březnem 2020. Anebo pokud jejich úpadek nebyl převážně způsoben v důsledku vyhlášení nouzového stavu.

V případě, že se OSVČ přes využití veškeré pomoci nevyhnou osobnímu bankrotu, mohou nově požádat o oddlužení za stejných podmínek jako nepodnikající fyzické osoby. To znamená, že k tomu, aby soud schválil jejich oddlužení, již více nepotřebují u dluhů z podnikání souhlas věřitelů. Za normální situace museli věřitelé s oddlužením OSVČ souhlasit – jinak na ně soud prohlásil konkurs. A v případě konkursu se podnikatelé dluhů nezbaví, neuhrazené částky je možné dále vymáhat. Oproti tomu, když splní podmínky oddlužení, tak jsou od placení zbývajících dluhů osvobozeny.

Vláda pro OSVČ v rámci nouzového stavu schválila i další opatření, která jim mají pomoci zmírnit negativní dopady a osobnímu bankrotu předejít. Jde o daňové úlevy, odložení platby nájemného, kompenzační bonus 25.000 Kč, ošetřovné na děti, odložení EET, omezení sankcí za prodlení se splácením nebo možnost odesílání poštovních datových zpráv zdarma.

„Podnikatelé by měli přistupovat k věci aktivně, zjišťovat si všechny informace a využít pomoci od státu tak, aby osobnímu bankrotu předešli. Důležité je komunikovat jak s úřady, tak s věřiteli,“ doplňuje Jakub Kadlec.

 

 

 

 

 

 Nouzový stav přinesl změny v oddlužení pro OSVČ

Diskutovat (0)