Ce exekutor nesmí vzít


30. 09. 2019  06:24     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Na splácení hypotéky, úvěru ze stavebního spoření či spotřebitelského úvěru neblaze působí nejen ztráta zaměstnání nebo vážný úraz, ale také například rozvod.

Ce exekutor nesmí vzít
Často se tak stává, když ve víru kolotoče hádek o majetek, se ani jeden z manželů nemá ke splácení úvěrů. Tady však může dojít k osudové chybě, protože důsledky to má pro oba.

Mnohem častěji se však dlužníci dostávají do neřešitelných situací vlastní nezodpověností, kdy ztratí kontrolu nad svými dluhy. Součet splátek z různých dluhů pak je vyšší než činí jejich příjem. Důsledky jsou nasnadě. Hrozí exekuce a vážný zásah do jejich života.

Jak se vyhnout hrozbě exekuce?

Pokud už se člověk dostane do platební neschopnosti, je nejlepším řešením pokusit se o domluvu s úvěrujícími institucemi na odkladu splátek, či stanovení přijatelnějšího splátkového kalendáře. Rozhodně je nejhorším řešením dělat mrtvého brouka a myslet si, že právě vám se nic nemůže stát, nebo že se na váš dluh zapomene.

Vlastní aktivitou můžete do určité míry zabránit řetězu událostí, na jehož konci je exekuce a záznamy o v úvěrovém registru, jež znamenají prakticky konec úvěrovatelnosti dotyčné osoby. Banky a finanční instituce si totiž aktivity dlužníků cenní a snaží se jim vyjít vstříc. Rozhodně je však nutné své závazky v co nejbližší době začít bezproblémově plnit.

Jsou však i takové případy, kdy věřitelům dojde trpělivost a i přes pomalé české soudy dosáhnou exekuce dlužníkova majetku. Ovšem ani ten největší dlužník nepřijde o všechno.

Co exekutor nezabaví

Dle našich právních předpisů se výkon exekuce nemůže týkat věcí, které povinný (dlužník) nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.

Jsou to zejména:

 

a) běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti,

b) snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,

c) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,

d) hotové peníze do částky 1000 Kč.

 


V tomto ohledu nelze nevzpomenout případ, kdy byly exekutorem zabaveny i učebnice náctileté dcery dlužníka, byť evidentně nebyly jeho majetkem a jejich prodejem by došlo ke kolizi s morálními pravidly. Nutno dodat, že tento tah se nakonec ukázal dostatečně účinným pohledávka byla zcela splacena (dlužníkem).

U podnikatelů se exekuce nemůže týkat věcí, které nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti. Výjimkou jsou případy, kdy na těchto věcech vázne zástavní právo a jde o vymožení pohledávky tímto zástavním právem zajištěné.

   

Fyzické osoby bývají nejčastěji postihnuty srážkami ze mzdy. To je sice možné jen u těch slušnějších, kteří pracují oficiálně a svou výdělečnou činnost nijak nemaskují.

Existuje však nařízení vlády, které upravuje částku, jež nesmí být dlužníkovi sražena z jeho měsíční mzdy.Ce exekutor nesmí vzít

Diskutovat (0)