ČAP:
Obvodní soud potvrdil platnost produktu životního pojištění


03. 05. 2018  00:24     ČTK     komentáře (0)

Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl o platnosti produktu Životní pojištění Investice pojišťovny NN. Jako hlavní důvod verdiktu uvedl účelovost namítání neplatnosti smlouvy po mnoha letech jejího trvání, sdělila ČTK Česká asociace pojišťoven. 

ČAP: Obvodní soud potvrdil platnost produktu životního pojištění
Soud tak podle ní vyslovil zcela odlišný právní názor proti finančnímu arbitrovi, který dříve prohlásil smlouvy investičního životního pojištění dvou pojišťoven za neplatné.

Městský soud v Praze vydal před několika týdny konečný verdikt o neplatnosti pojistné smlouvy Flexi Pojišťovny České spořitelny. Zástupci poškozených klientů následně uvedli, že problém mohl týkat téměř dvou milionů klientů pojišťoven s investičním životním pojištěním.

"Soud vyšel ze zákonné zásady, že na smlouvy by se mělo nahlížet jako na platné, a tedy že se mají plnit. Je to již několikátý rozsudek, který hovoří ve prospěch smluv investičního životního pojištění," uvedla dnes asociace.

"Jde o nepravomocný rozsudek a asociace nemá ani jeho zdůvodnění. Její kategorická stanoviska založená na tomto prvoinstančním rozhodnutí soudu jsou tragédií v přímém přenosu. Zejména pak snaha právě tento rozsudek zevšeobecnit na všechny běžící spory, když se právě asociace zoufale bránila plošnému dopadu nálezů finančního arbitra a rozsudku Městského soudu v Praze, které na rozdíl od projednávaného sporu postihují typové pojistné podmínky," reagoval Jiří Chvojka, který poškozené klienty mediálně zastupuje.

Tento a další verdikty soudů podle asociace potvrzují, že neexistuje plošná neplatnost celých balíků smluv investičního životního pojištění. "Pojišťovny nadále plní veškeré své povinnosti, které vyplývají z jejich závazků, tedy poskytují klientům pojistnou ochranu a vyplácejí pojistná plnění v případě vzniku pojistné události. Na každý spor je třeba nahlížet individuálně, a není možné všechny smlouvy házet do jednoho pytle," uvedl výkonný ředitel asociace Jan Matoušek.

"Ve stejné optice by bylo možné prezentovat dnes již řádově desítky nepravomocných nálezů finančního arbitra proti České pojišťovně, či další, dosud nezveřejněné o neplatnosti pojistných smluv MetLife, ale to ČAP nedělá," řekl ČTK Chvojka Vyjádření asociace podle něj pouze zapadá do standardního rámce, stejně jako jejich neustálá snaha zpochybnit právní závěry finančního arbitra v již pravomocných nálezech či relativizovat výsledky zásadního soudního sporu, ve kterých pojišťovny prohrály.

Také pojišťovna NN se hájí tím, že její smlouvy jsou uzavírány v souladu se zákonem a s očekáváními dohledového orgánu. "Rozhodnutí soudu vítáme. Potvrdil, že předmětná smlouva byla uzavřena v souladu s platnými zákony," sdělila tisková mluvčí NN Životní pojišťovny Ester Fleischerová.

"Závěry soudu v tomto případě jsou pak zcela v souladu s dlouhodobými trendy i judikaturou Nejvyššího a Ústavního soudu, které jednoznačně preferují platnost uzavřených smluv. Toto rozhodnutí je pak významné i pro velké množství klientů, kteří mají smlouvu s obdobnými parametry a na jejím ukončení jakýkoliv zájem nemají," komentovala rozhodnutí soudu Eva Nováková z advokátní kanceláře JŠK, která pojišťovnu zastupovala.

Podle Matouška se opakuje situace případu bankovních poplatků. "Tehdy se objevily ojedinělé nálezy finančního arbitra, jichž se chytily iniciativy jako PoplatkyZpet.cz. Ty klientům slibovaly vyhrané soudní spory. Výsledkem však byl přesný opak. I s ohledem na tuto zkušenost bych klientům pojišťoven doporučil, aby byli velmi obezřetní, pokud se na ně s nabídkou zastupování obrátí právní kanceláře. I s ohledem na dnešní rozhodnutí soudu mohou být výsledkem prohrané spory, a budou muset hradit náklady na právní zastoupení i soudní řízení," varoval Matoušek.ČAP: Obvodní soud potvrdil platnost produktu životního pojištění

Diskutovat (0)