Bič na nepoctivé obchodníky s energiemi


22. 06. 2020  07:26     Lukáš Zelený a Patrik Nacher     komentáře (0)

Do sněmovny dorazil návrh novely energetického zákona z pera Ministerstva průmyslu a obchodu, který reaguje na praktiky takzvaných energetických šmejdů. Kvůli nim totiž stále mnoho lidí uzavírá nevýhodné smlouvy o dodávkách energií. Co konkrétně má tato novela vyřešit? A v čem spočívají největší problémy?

Bič na nepoctivé obchodníky s energiemi
Energetický regulační úřad (ERÚ), Česká obchodní inspekce (ČOI) i některé spotřebitelské organizace upozorňují, že již mnoho let zaznamenávají až příliš vysoké počty stížností na takzvané energetické šmejdy především z řad zprostředkovatelů. Ti prostřednictvím klamavých a mnohdy i agresivních obchodních praktik, lží a manipulací přimějí spotřebitele podepsat smlouvu o zprostředkování výběru nového dodavatele nebo přihlášku do aukce vedoucí ke sjednání nevýhodné smlouvy o dodávkách energií.

Zvláště ohroženou skupinou jsou senioři. Právě ti nejčastěji podlehnou tlaku podomních prodejců a nevýhodnou smlouvu s nimi podepíšou. Obchodníci mnohdy zneužívají jejich nezkušenosti a důvěřivosti. Často uvádí lživé informace, vydávají se za zástupce stávajícího dodavatele energií, distributora, spotřebitelského ombudsmana nebo pracovníka ERÚ. Vylákají ze seniorů vyúčtování pod záminkou kontroly a poté jim spočítají úsporu, které údajně dosáhnou. Senioři jsou leckdy dotlačeni k podpisu dokumentu prezentovaného jako pouhý doklad o návštěvě nebo sjednání služby hlídání cen energií. Proto ani netuší, že tím udělili plnou moc ke změně dodavatele energií a že jim hrozí vysoká smluvní pokuta ve výši až několika tisíc korun, jestliže se budou chtít nevýhodné smlouvy zbavit.

Současná situace spojená s pandemií nemoci covid-19 opět hraje do karet těmto nepoctivým obchodníkům. Aktuálně se totiž vydávají třeba i za zaměstnance radnice a nabízejí roušky oproti podpisu. Ve skutečnosti ale senioři podepisují smlouvu o dodávkách energií.

Připravovaná novela energetického zákona, která brzy zamíří do prvního sněmovního čtení, se nejvíce vypořádává právě se zprostředkovateli smluv o dodávkách energií, jelikož formu zprostředkování v současné době podomní obchodníci využívají nejčastěji. Každý zprostředkovatel by měl splňovat podmínky vzdělání, praxe i bezúhonnosti a získat licenci od ERÚ. Zavádí se právo spotřebitele kdykoliv bez postihu vypovědět smlouvu o zprostředkování, což by vyřešilo problém vysokých smluvních pokut, které jsou za odvolání plné moci po spotřebitelích požadovány. Zároveň se omezuje platnost udělené plné moci na šest měsíců.

V současné době tito zprostředkovatelé zpravidla spadají pod dozor ČOI, nikoliv ERÚ, což je odůvodňováno tím, že nemají licenci jako dodavatelé energií. Spotřebitelé jsou však zmateni, nedokáží rozlišit, zda se mají se svým konkrétním problémem obrátit na ERÚ, nebo na ČOI. A mnohdy tak řešení svého problému zcela vzdají. Novela proto přináší úpravu, aby byla ohledně dodávek energií dána pravomoc ERÚ, jelikož spotřebitel může ušetřit mnoho času i prostředků již tím, že nebude muset zjišťovat, kam se má obrátit.

Posílit by se však mělo postavení odběratele energií i v dalších situacích. Někteří dodavatelé totiž nepovažují za důvod k ukončení smlouvy stěhování zákazníka. Podle připravované novely by v tomto případě mohl spotřebitel smlouvu vypovědět bez sankce. Rovněž by mělo být možné snadněji zabránit automatickému prodloužení smlouvy, které v některých případech brání jejímu ukončení. Navíc smlouva na dobu určitou by měla trvat maximálně 36 měsíců, poté by se změnila na smlouvu s dobou neurčitou, tedy na takovou, kterou lze snadněji a bez smluvní pokuty vypovědět.

Situaci na trhu se snaží řešit i samotní dodavatelé energií, někteří z nich podepsali dokument Deklarace účastníků trhu s elektřinou a s plynem na ochranu spotřebitele. Jeho vznik iniciovali sami podnikatelé společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu, ČOI a ERÚ. Dodavatelé, kteří k deklaraci přistoupili, se mimo jiné zavázali k transparentní komunikaci se zákazníky nebo jednoznačným a férovým podmínkám smluv.Bič na nepoctivé obchodníky s energiemi

Diskutovat (0)