Expobank CZ

Expobank CZ

Expobank CZ a. s.
Ilya Mitelman, předseda představenstva,
Vítězná 126/1, 150 00 Praha 5
Tel.: 233 233 233
E-mail: info@expobank.cz, www.expobank.cz

Kód banky: 4000

Infolinka:+420 844 844 822

Blokace karet: +420 272 771 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 201 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 52 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 4Q 2019 52
Miroslav Zeman

Tuto banku jste mohli znát dříve pod názvem LBBW. Banka se zaměřuje zejména na poskytování služeb korporátním klientům se zaměřením na individuálně poskytované univerzální služby. Banka se také zaměřuje na spořící a investiční produkty pro retailovou klientelu.

V porovnání se svými konkurenty není banka výrazná a její marketing je velmi omezený. Banka však neoslovuje masovou klientelu, ale vybrané klienty a skupiny klientů.

Bankovní poplatky 4Q 2019 74
Bankovní poplatky.com

Sazebníky

Pobočky

Bankomaty


Tiskové zprávy Expobank CZ