Expobank CZ

Expobank CZ

Expobank CZ a. s.
Ilya Mitelman, předseda představenstva,
Vítězná 126/1, 150 00 Praha 5
Tel.: 233 233 233
E-mail: info@expobank.cz, www.expobank.cz

Kód banky: 4000

Infolinka:+420 844 844 822

Blokace karet: +420 272 771 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 201 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 52 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 2Q 2019 51,6
Miroslav Zeman

Tuto banku jste mohli znát dříve pod názvem LBBW. Banka se zaměřuje zejména na poskytování služeb korporátním klientům se zaměřením na individuálně poskytované univerzální služby. Banka se také zaměřuje na spořící a investiční produkty pro retailovou klientelu.

V porovnání se svými konkurenty není banka výrazná a její marketing je velmi omezený. Banka však neoslovuje masovou klientelu, ale vybrané klienty a skupiny klientů.

Nákupní dny s magazínem Ona Dnes

Jarní Nákupy Ona Dnes ve znamení atraktivních slev začínají už v pondělí 13. května.

Kloudnější zprávu Expobank CZ jsme nenašli. Banka byla ve druhém čtvrtletí roku překvapivě dost pasivní a s ničím novým v podstatě nepřišla. Klienti se tak mohou těšit na slevy při svých nákupech, což nám ale přijde až žalostně málo.

Bankovní poplatky 2Q 2019 75
Bankovní poplatky.com

II. čtvrtletí 2019 (6.5, 6, 5.5, 8) = 7,5

Expobank v aktuálním kvartálu neprovedla žádné strukturální změny. Hodnocení v této části neměníme.

Banka v aktuálním I. čtvrtletí výrazné poplatkové změny nepřipravila. Vzhledem k tomu není důvod měnit hodnocení banky ani v této části.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn a tak platí hodnocení z předchozího čtvrtletí. Je sice celkem viditelné, co všechno spadá pod balíčkové účty, přesto by mohl být sazebník přátelštější ke klientům. Členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je graficky nepřehledné a nevýrazné. V sazebníku se špatně orientuje. Jinak je dostupný jak ve formátu html, tak ve formátu pdf. Pro klienty je také přínosné, že má banka zároveň na stejném místě archív sazebníků (pdf. dokumenty) s přesnými daty změn. Banka také pravidelně dopředu informuje v tiskových zprávách o změnách ve svém sazebníku a k tomu přikládá dokument, kde jsou změny popsány, takže klient ví, jakých služeb se budou týkat. Hodnocení v této části ponecháváme na stejné úrovni jako minule.

Podle Q Reportu Scott & Rose došlo ve II. Čtvrtletí k výrazným pohybům. Výrazně se snížily náklady u standardního klienta, kde zaplatíme ročně 773 Kč z původních 2.561 Kč. Hodnocení proto výrazně zvyšujeme.


Sazebníky

Pobočky

Bankomaty


Tiskové zprávy Expobank CZ