Expobank CZ

Expobank CZ

Expobank CZ a. s.
Ilya Mitelman, předseda představenstva,
Vítězná 126/1, 150 00 Praha 5
Tel.: 233 233 233
E-mail: info@expobank.cz, www.expobank.cz

Kód banky: 4000

Infolinka:+420 844 844 822

Blokace karet: +420 272 771 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 201 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 52 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 1Q 2019 51,6
Miroslav Zeman

Tuto banku jste mohli znát dříve pod názvem LBBW. Banka se zaměřuje zejména na poskytování služeb korporátním klientům se zaměřením na individuálně poskytované univerzální služby. Banka se také zaměřuje na spořící a investiční produkty pro retailovou klientelu.

V porovnání se svými konkurenty není banka výrazná a její marketing je velmi omezený. Banka však neoslovuje masovou klientelu, ale vybrané klienty a skupiny klientů.

NEO účet od Expobank CZ nově nabízí funkci crowdfundingu

Expobank CZ nabízí v rámci své bankovní platformy i investice do růstových společností a start-upů. Vedle investic do Bitcoinů a drahých kovů se jedná o další krok digitální transformace. Svým nastavením je onlinový účet NEO prvním produktem v Evropě. Klienti totiž mohou jeho prostřednictvím využívat služeb crowdfundingové platformy Fundlift a investovat do start-upů nebo již zavedených firem. NEO účet v sobě kombinuje vlastnosti běžného bankovního účtu s inovacemi ze světa FinTech.

S touto aplikací nemáte k ovládání jen samotný běžný či spořící účet, což je dnes jaksi standardem, ale i možnost přímo investovat své prostředky například do Bitcoinů, nebo drahých kovů. Smyslem je, že vše máte na jednom místě a peníze si z účtu přímo investujete a sledujete jak se vaše investiční účty vyvíjí. Pro banku typu Expobank CZ zajímavý nápad.

Bankovní poplatky 1Q 2019 60
Bankovní poplatky.com

2019 I. čtvrtletí (6.5, 6, 5.5, 6) = 6

Expobank v aktuálním kvartálu neprovedla žádné strukturální změny. Hodnocení v této části neměníme.

Banka v aktuálním I. čtvrtletí výrazné poplatkové změny nepřipravila. Vzhledem k tomu není důvod měnit hodnocení banky ani v této části.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn a tak platí hodnocení z předchozího čtvrtletí. Je sice celkem viditelné, co všechno spadá pod balíčkové účty, přesto by mohl být sazebník přátelštější ke klientům. Členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je graficky nepřehledné a nevýrazné. V sazebníku se špatně orientuje. Jinak je dostupný jak ve formátu html, tak ve formátu pdf. Pro klienty je také přínosné, že má banka zároveň na stejném místě archív sazebníků (pdf. dokumenty) s přesnými daty změn. Banka také pravidelně dopředu informuje v tiskových zprávách o změnách ve svém sazebníku a k tomu přikládá dokument, kde jsou změny popsány, takže klient ví, jakých služeb se budou týkat. Hodnocení v této části ponecháváme na stejné úrovni jako minule.

Podle Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným pohybům a tak i nadále u standardního klienta zaplatíme ročně 2.561 Kč. Hodnocení proto tentokrát neměníme.

Veřejnost 1Q 2019 36.7
Banka s velmi pozitivním přístupem k klientovi, jedná z malá bank co hledá řešení jak vyjít vstříc
dražší banka, nerada komunikuje s klienty ale system funguje bez chyby.

Sazebníky

Pobočky

Bankomaty


Tiskové zprávy Expobank CZ