Expobank CZ

Expobank CZ

Expobank CZ a. s.
Ilya Mitelman, předseda představenstva,
Vítězná 126/1, 150 00 Praha 5
Tel.: 233 233 233
E-mail: info@expobank.cz, www.expobank.cz

Kód banky: 4000

Infolinka:+420 844 844 822

Blokace karet: +420 272 771 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 201 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 52 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 4Q 2017 53
Martina Hedvičáková

Změnila standardní sazebníky odměn a poplatků od 1. 12. 2017. A dále změnila podmínky pro platební karty a provádění platebního styku Expobank CZ a.s.

Miroslav Škvára

Nevýrazné služby

Miroslav Zeman

Expobank je bankou malou s omezeným rozsahem služeb a produktů. I přesto však u ní její klienti najdou, co potřebují. Expobank CZ není banka pro každého. Tato banka vám musí sednout a musíte jí přijít na chuť. Připomínáme, že se jedná o bývalou LBBW, která ničím moc výrazně nezaujala. Cílem a hlavním úkolem Expobank CZ je toto napravit a udělat tuto banku něčím výjimečným. Banku vlastní investoři z Ruska. Jedná se tak vedle Sberbank o další banku, kterou ovládají vlastníci z této země.

S čím přišla banka ve IV. čtvrtletí 2017

Pokud porovnáme tuto banku, kterou rovněž ovládají ruští vlastníci se Sberbank, jedná se z hlediska komunikace, inovací a novinek o nebe a dudy. Expobank jen jakoby přežívala a byla spokojena s tím co má a nechtěla být obtěžována nějakými dalšími klienty. Zatímco Sberbank je dynamická, aktivní, umí komunikovat a ví o co jí jde. No nebudeme zde hodnotit Sbrebank, ale Expobank. Tak oceníme alespoň podíl banky na zvyšování finanční gramotnosti našich dětí formou Bankéři do škol. Jinak nic nového hodnotit nemůžeme. Hodnocení snižuji o dva body.

Účast Expobank na akci Bankéři do škol

Již čtvrtým rokem jsme se zúčastnili projektu České bankovní asociace „Bankéři jdou do škol“. Projekt byl letos nově zaměřen již na žáky osmých a devátých tříd základních škol z celé České republiky.

Spolu s dalšími bankami se Expobank rozhodla podporovat zvyšování finanční gramotnosti dětí na základních školách. Stejně tak mají tyto akce zvýšit zájem o banky a bankovní problematiku u této skupiny dětí, kteří se během několika let stanou budoucími klienty bank. Jakoukoliv činnost a aktivitu v oblasti zvyšování finanční gramotnosti velmi vítáme. Ideální by však bylo, kdyby finanční gramotnost či bankovnictví bylo povinným předmětem na základních školách.

Olga Ortová Šeflová

Žádné produktové novinky, ani technologické změny a úpravy v modelech obsluhy Expobank nepřipravila. Její zaměstnanci se zúčastnili projektu České bankovní asociace „Bankéři do škol“, který probíhal ve dvou nejvyšších ročnících základních škol v ČR.

Peter Michajlov
Bankovní poplatky 4Q 2017 60
Bankovní poplatky.com

Expobank v aktuálním kvartálu neprovedla žádné strukturální změny. Hodnocení v této části neměníme.

Banka v aktuálním IV. čtvrtletí výrazné poplatkové změny nepřipravila. Vzhledem k tomu není důvod měnit hodnocení banky ani v této části.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn a tak platí hodnocení z předchozího čtvrtletí. Je sice celkem viditelné, co všechno spadá pod balíčkové účty, přesto by mohl být sazebník přátelštější ke klientům. Členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je graficky nepřehledné a nevýrazné. V sazebníku se špatně orientuje. Jinak je dostupný jak ve formátu html, tak ve formátu pdf. Pro klienty je také přínosné, že má banka zároveň na stejném místě archív sazebníků (pdf. dokumenty) s přesnými daty změn. Banka také pravidelně dopředu informuje v tiskových zprávách o změnách ve svém sazebníku a k tomu přikládá dokument, kde jsou změny popsány, takže klient ví, jakých služeb se budou týkat. Hodnocení v této části ponecháváme na stejné úrovni jako minule.

Podle Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným pohybům a tak i nadále u standardního klienta zaplatíme ročně 2.578 Kč. Aktivní klient bude hradit i nadále 5.657 Kč ročně. Hodnocení proto tentokrát neměníme.

Veřejnost 4Q 2017 10
Tragická banka.
Banka totálně bez perspektivy, nekonkurenceschopná a hodně drahá.
Hrozná a drahá banka.
Nejhorší banka na trhu!
Nejhorsi banka vsech dob - nikdy vice, az mi skonci fixace zrusim vsechno vc. bezneho uctu. Arogance nejvetsi. Klient tady nikoho nezajima, spis se ho chteji zbavit.
Předražená banka, hypotéky naprosto nekonkurenceschopné a investice mít raději někde jinde.

Sazebníky

Pobočky

Bankomaty


Tiskové zprávy Expobank CZ