Expobank CZ

Expobank CZ

Expobank CZ a. s.
Ilya Mitelman, předseda představenstva,
Vítězná 126/1, 150 00 Praha 5
Tel.: 233 233 233
E-mail: info@expobank.cz, www.expobank.cz

Kód banky: 4000

Infolinka:+420 844 844 822

Blokace karet: +420 272 771 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 201 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 52 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 1Q 2017 52,3
Martina Hedvičáková

Od 18. 4. byl zahájen postupný přesun klientů do nového internetového bankovnictví Expobanking, které nabídne výrazně vyšší uživatelský komfort, nové funkcionality a intuitivní ovládání. Nové internetové bankovnictví plně nahradí aplikaci Expo Direct / Expo Business Direct, která byla k 30. 6. 2017 ukončena.

Peter Michajlov
Markéta Grušáková
Miroslav Škvára
Miroslav Zeman

Expobank je bankou malou s omezeným rozsahem služeb a produktů. I přesto však u ní její klienti najdou, co potřebují. Expobank CZ není banka pro každého. Tato banka vám musí sednout a musíte jí přijít na chuť. Připomínáme, že se jedná o bývalou LBBW, která ničím moc výrazně nezaujala. Cílem a hlavním úkolem Expobank CZ je toto napravit a udělat tuto banku něčím výjimečným. Banku vlastní investoři z Ruska. Jedná se tak vedle Sberbank o další banku, kterou ovládají vlastníci z této země.

S čím přišla banka v I. čtvrtletí 2017

V prvním čtvrtletí se banka pochlubila převzetím Srbské banky. Jinak banka v prvním čtvrtletí spíše vyčkávala.

Expobank dokončila akvizici srbské banky Marfin Bank a.d. Beograd

Cyprus Popular Bank se dohodla s Expobank CZ na prodeji Marfin Bank 30. září 2016. Po schválení regulačními orgány byla transakce dokončena 28. února 2017 a Expobank CZ se stala jediným akcionářem této srbské banky. Marfin Bank změní v blízké době svůj obchodní název na Expobank.

Zpráva je zajímavá v tom smyslu, že tuzemská banka nakupuje banky v zahraničí. To se moc často nestává. Směr odtoku finančních prostředků ze zisků míří spíše směrem do zahraničí. Bylo by tak velmi pozitivní, kdyby také do ČR dorazily nějaké prostředky z akvizic tuzemských bank v zahraničí. Snad se jedná o jednu z prvních vlaštovek, za kterou budou následovat další.

Bankovní poplatky 1Q 2017 60
Bankovní poplatky.com

Expobank v aktuálním kvartálu neprovedla žádné strukturální změny. Hodnocení v této části neměníme.

Banka v aktuálním I. čtvrtletí poplatkové změny nepřipravila. Vzhledem k tomu není důvod měnit hodnocení banky v této části.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn a tak platí hodnocení z předchozího čtvrtletí. Je sice celkem viditelné, co všechno spadá pod balíčkové účty, přesto by mohl být sazebník přátelštější ke klientům. Členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je graficky nepřehledné a nevýrazné. V sazebníku se špatně orientuje. Jinak je dostupný jak ve formátu html, tak ve formátu pdf. Pro klienty je také přínosné, že má banka zároveň na stejném místě archív sazebníků (pdf. dokumenty) s přesnými daty změn. Banka také pravidelně dopředu informuje v tiskových zprávách o změnách ve svém sazebníku a k tomu přikládá dokument, kde jsou změny popsány, takže klient ví, jakých služeb se budou týkat. Hodnocení v této části ponecháváme na stejné úrovni jako minule.

Podle Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným pohybům a tak i nadále u standardního klienta zaplatíme ročně 2.578 Kč. Aktivní klient bude hradit i nadále 5.657 Kč ročně. Hodnocení proto tentokrát neměníme.

 

Veřejnost 1Q 2017 40
Banka bez větší perspektivy, pro investice bonitních klientů zcela nevhodná.

Sazebníky

Pobočky

Bankomaty


Tiskové zprávy Expobank CZ